Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Průlom v technologii fotovoltaických článků

Tým vedený Tedem Sargentem z Univerzity v Torontu učinil první krok k důležitému technologickému průlomu v oblasti výroby nových perspektivních typů fotovoltaických článků. Nová technologie umožňuje výrobu nastříkaných fotovoltaických článků, které mohou být aplikovány v nejširším spektru.
Nová hmota obsahuje nanotechnologické prvky, které jsou schopny přeměňovat tepelné infračervené paprsky. Hmotu lze nastříkat na libovolný povrch, který se tak může stát zdrojem čistého, ekologicky získávaného proudu. Vědci počítají s tím, že nový materiál bude moci dosáhnout účinnosti až 30 % ve srovnání s dnešními 6 % obdobných typů.
Nový materiál bude moci být například integrován do vláken svetru, který se tak bude moci stát zdrojem elektřiny pro mobilní telefon. Velké aplikace umožní jednoduchá integrace fotovoltaiky do stavebních struktur. Největší současnou překážkou většího rozšíření fotovoltaiky je však její cena. Výzkumníci z Toronta očekávají, že pomocí nové technologie bude možné zvládnout i tuto obtíž.

V budoucím schématu úplného zásobování obnovitelnou energií hraje fotovoltaika velikou roli. Japonská vláda například předpokládá, že v roce 2030 bude 50% energie spotřebovávané na bydlení pocházet přímo ze sluneční energie.
© eurosolar.cz 2019