Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Podíl obnovitelných energií na celkové spotřebě elektřiny dosáhl v Německu deseti procent

Podle údajů spolkového ministerstva životního prostředí dosáhlo Německo v první polovině roku 2004 poprvé deseti procent proudu z obnovitelných energií. V roce 2003 činil tento podíl ještě 7,9%. Podstatné zvýšení proti extrémně suchému a na vítr chudému předcházejícímu roku je způsobeno letošní změnou počasí. Jeho další příčinou je intenzivní výstavba větrných zařízení. Oba efekty se podílejí na nárůstu o dva procentní body. Větrná energie se etablovala na trhu jako největší obnovitelná energie a předčila tradiční vodní energetiku. K tomu se větrné branži podařilo v roce 2004 exportovat 30% výroby větrných technologií. Instalovaná plocha slunečních kolektorů přesáhla poprvé hranici 6 milionů čtverečných metrů. Boom u fotovoltaiky se postaral o nárůst pracovních míst v samotné výrobě slunečních článků, modulů a měničů na 2855 míst, tedy o 34%. Počet pracovních míst v solárním průmyslu tedy stoupne do konce tohoto roku na 15.000 (ve srovnání s 10.000 místy v roce minulém). Srovnání vyrobeného množství proudu v roce 1990 a v roce 2003 v různých oblastech obnovitelných energií je následující:

sluneční proud:	1 milion kWh v roce 1990		332 milionů kWh v roce 2003větrný proud:	40 milionů kWh v roce 1990       	18.500 milionů kWh v roce 2003proud z biomasy:222 milionů kWh v roce 1990		5.140 milionů kWh v roce 2003proud z vody:	15.908 milionů kWh v roce 1990		20.350 milionů kWh v roce 2003celkem:		16.171 milionů kWh v roce 1990		44.322 milionů kWh v roce 2003
© eurosolar.cz 2019