Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Omezené reakce

Zatím nezazněla jedna z nejpodstatnějších námitek proti novodobému jadernému ethusiasmu Velké Británie, jež byl nedávno publikován v "energy review". Nejedná se přitom o diskuzi, která je již ve slepé uličce - o ukládání jaderného odpadu, jež zůstane vysoce nebezpečným ještě po dobu 100.000 let, ani o riziko teroristických útoků, nebo o nebezpečí s nímž je spojena výstavba nových reaktorů v blízkosti hustě osídlených oblastí, ani o náklady jaderných elektráren, které svou schopnost konkurence zcela ztrácejí, uvažujeme-li o jejich odstavení. Klíčovou otázkou je spíše zda máme k dispozici dostatečné zásoby uranu. Odpověď zní ne.

Ve středu zájmu v debatě o světových zásobách ropy stojí v současné době pojem "peak oil" - rok maxima světové dostupnosti, po jehož dosažení se bude produkce ropy již jen snižovat. Experti předpovídají, že tento bod dosáhneme během následujících pěti až deseti let, přičemž úplné vyčerpání světových zásob ropy se očekává v roce 2050. Potenciálně to bude mít pustošivý vliv na rozvoj mezinárodní ekonomiky a na společnost, pakliže se celosvětově okamžitě nepřistoupí z ropy na obnovitelné zdroje a nebude se prosazovat větší úspornost. Žádné známky takového chování zatím nejsou patrné.

Chceme zopakovat u jaderných zdrojů stejnou chybu? V roce 1981 dosáhla výroba uranu svého maxima. V současné době je na světě 440 jaderných reaktorů a celosvětově se v těchto letech ročně produkuje pouze polovina toho, co se ročně v těchto reaktorech spotřebuje. Nedostatek zdrojů má být překonán pomocí plutonia z arzenálů bývalých jaderných zbraní z období studené války. Tento zdroj ale vysychá a bude kolem roku 2013 zcela spotřebován. Průmysl tedy hledá nové zdroje a snaží se otevřít nové doly především v Kanadě, Austrálii a Kazachstánu. Nové doly budou schopny pokrýt v počátečních fázích pouze polovinu, pomlčíme-li o další poptávce 28 jaderných reaktorů ve výstavbě, k nimž je nutno připočítat dalších 30 nových zařízení pro Čínu. Následkem toho budeme nuceni v rámci jedné dekády zavřít čtvrtinu jaderných elektráren, protože do nich nebude palivo.

Otevření uranového dolu je drahé a náročné, protože se jedná o nebezpečný materiál. Od nalezení zdroje trvá asi 15 let k vlastní produkci. Po roce 2013 proto dojde asi k osmileté prodlevě, i když se dnes investuje mnoho energie a prostředků na prospekci a otevření nových uranových dolů. Čína se horlivě snaží uzavřít smlouvy o dodávce, protože cena uranu během posledních šesti let vzrostla o 400%. Zatímco je uran jako prvek obecně dostupný, jsou zásoby koncentrované uranové rudy použitelné pro získávání energie omezené. Uranová ruda je hornina obsahující uran v koncentracích, jež lze hospodářsky využívat.

Jaderný průmysl se snaží tuto skutečnost relativizovat poukazem na thorium, jehož zásoby jsou mnohem větší, a které by bylo možné využít místo uranu. Třicet let se zkoumala možnost thoriového reaktoru v USA, Rusku, Německu, Indii a Japonsku a přesto se zatím žádný komerční thoriový reaktor nepostavil.

Jinou myšlenkou je opětovné využití uranu v množivých rychlých reaktorech. Taková technologie je realizovatelná, ale příslušné reaktory jsou komplexnější, dražší a nebezpečnější a tak byl jejich provoz v USA v 70. letech zastaven a také Spojené království myšlenku rychlých reaktorů v roce 1994 opustilo. Nikde na světě se ve velkém rozsahu neuvažuje o experimentu přestavby na thoriové nebo rychlé reaktory, takže v rámci jedné dekády lze počítat s reálnou možností uzavření mnohých tradičních uranových reaktorů. V mezidobí nelze vyloučit vzestup ceny uranu díky stoupající poptávce a zmenšujícímu se objemu zásob až na desetinásobek současné ceny. Vlády Kanady, Austrálie a Ruska bezpochyby nepřipustí uzavření svých zařízení díky nedostatku surovin – přičemž zbytek světa, včetně Spojeného království, který nemá žádné zásoby uranu, bude vystaven ještě silněji klesajícímu trhu. Hrozící nedostupnost uranu přiznala Světová jaderná asociace, která v minulém roce zveřejnila na svých webovských stránkách přehled nastupující krize. Pokud se jaderný průmysl omezí na diskuze o reaktorové bezpečnosti, nebude diskutovat dostupnost uranových zásob.

Philip Dewhurst, předseda britské Asociace jaderného průmyslu řekl, že by bylo třeba prověřit nahrazení těch jaderných reaktorů, které se mají zavřít, ať bude nabídka uranu dostačující či ne. Protože ale některé země začínají hromadit uran, může k výraznému nedostatku dojít ještě před rokem 2013, a cena uranu se může vyšplhat až k ceně drahých kovů. Vydávat ohromné částky na výstavbu nových reaktorů ve Spojeném království, z nichž by každý stál více jak 3 miliardy dolarů, aby jich 25% bylo během jedné dekády pravděpodobně odstaveno, je úplným nesmyslem.

© eurosolar.cz 2021