Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Odborná knihovna EUROSOLARU

Seznam knih a sborníků, které je možno zapůjčitFinancing Renewable Energie Window for New Oportunities

Eurosolar Verlag Bochum 1999 (angl.), A4 170 str.

Obnovitelné energie se považují za nepostradatelné pro udržitelnou ekonomii energetiky. Jejich progresivní vstup na trh je silně závislý na schopnosti ekonomické soutěže. Velké množství obnovitelné energie je konkurenceschopné již dnes. Jejich rychlému vstupu na trh brání pouze nedostatek informací, stejně jako mentální a strukturální bariery.

Sborník je ze dvou konferencí a obsahuje pět kapitol:

 • bankovní koncepty pro financování OE
 • veřejný rámec pro zavádění OE na trh
 • financování OE v rozvojových zemích
 • příklady financování OE

vratná záloha 500 Kč, půjčovné 50 Kč na 14 dní


Der Landwirt als Energie - und Rohstoffwirt

Sborník třetí mezinárodní konference EUROSOLAR 2001, A4, 157 str.

Šance a rámcové podmínky pro bioenergii

 • Nové trhy - nová naděje - cesta z krize spojením výroby surovin, zemědělců a odběratelů energie
 • Bioenergie v aktuální dikci zákona a podpůrných programů pro OE
 • Předpis pro biomasu v rámci EEG
 • EEG a jeho kompatibilita s evropským právem
 • Podceňovaný potenciál biomasy a její role v budoucím energetickém mixu
 • Zásadní role solárních surovin pro udržitelnou výrobu zboží a rozvoj zemědělství
 • K přestavbě zemědělské podpory na energetickou výrobu v zemědělství

Organizace ekonomického využívání biomasy

 • Přehled využívání bioenergie v Dolním Sasku
 • Energetické zemědělství - modelová síť úplného zásobování energetickými zdroji v severním Brandenburgu a jižním Meklenbursku Pomořansku
 • Optimální využití sluneční energie při sklizni
 • Integrované energetické farmy - projekt UN/FAO
 • Hospodárnost zemědělských bioplynových stanic
 • Koncepty a zkušenosti velkokapacitními bioplynovými jednotkami v nových spoklových zemích
 • Využití bioplynu v zemědělství
 • Elektrárna louka - proud a teplo z bioplynu vyrobeného z trávy
 • Fermentace za sucha - vývoj technologie výroby bioplynu ze sypné biomasy - firma BEKON
 • Využití energie vody a jeho důležitost pro zemědělství
 • Skica projektu státně zkoušeného energetického hospodáře
 • Možnosti podpory banky KfW pro bioplynová zařízení v zemědělství
 • Financování energetických projektů v zemědělství

Bioenergie pro vozidla - jaké palivo?

 • Zásobování ropou naráží na hranice - pohonné hmoty z biomasy jsou alternativou
 • Synergie využívání vodíku a biomasy
 • Bio metanol jako pohonná hmota z regionálních zdrojů
 • Bioplyn do energetických sítí - pokroky a výhled

vratná záloha 500 Kč, půjčovné 50 Kč na 14 dní


Building a New Century
5 th European Conference Solar Energy in Architecture and Urban Planning

EUROSOLAR - VERLAG, Bonn 1999, A4, 468 str.

Sborník jedné z pravidelných konferencí obsahuje asi 100 původních příspěvků, které jsou členěny do následujících oddílů:

 • globální a politický kontext
 • systémy a komponenty solární energetiky a jejich aplikace v budovách
 • sluneční město
 • výuka a informace pro sluneční architekturu
 • solární stavby
 • povrch slunečních staveb - fasády, střechy a stěny
 • šedá energie
 • sluneční technologie pro stavby - současný stav a výhled

vratná záloha 500 Kč, půjčovné 50 Kč na 14 dní


ECO ECONOMY - Lester R.Brown

Earth Policy Institute, 2001, 276 str.

Kniha je rozdělena do tří oddílů, kdy v prvním je podrobně zkoumána stále větší zátěž životního prostředí, její důvody a důsledky jak na klima a vodní zásoby, tak dopady na úrovni biologických systémů. Ve druhém oddíle hledá autor směry zásadní restrukturace ekonomie na eko-ekonomii: vztah k novým investičním možnostem, budování solární a vodíkové ekonomiky, ekonomii tvorby nových materiálů, výživu obyvatel i ochranu lesů. Ve třetí kapitole se zabývá stabilizací populace omezením porodnosti, nástroji restrukturace ekonomiky (daňovou politikou, ekolabelingem, novou odpovědností vlád) a možnostmi urychlení transformačního procesu - novou rolí firem, medií a NGO´s.

vratná záloha 500 Kč, půjčovné 50 Kč na 14 dní


© eurosolar.cz 2023