Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Obnovitelné zprávy za rok 2011

Fotovoltaika dále roste

ve třetím kvartálu 2010 byla celosvětová poptávka po fotovoltaických modulech 4 GW. Podle konzultační firmy Solarbuzz ze San Franciska vzrostla poptávka po fotovoltaice ve srovnání s minulým rokem v prvních 3 čtvrtletích o 196 % a dosáhla tak 10,6 GW. Ve 3 kvartálu se na výrobě podílelo 66% čínských producentů, což je o 50 % více než ve stejném období před rokem. Růst na tento rok se předpokládá ve výši 46%.
Opouštějí nás včely

Téměř 84% všech evropských kulturních rostlin je závislé na opylování včelami, na světě je tento podíl ještě vyšší. To se týká také více jak 80% všech divoce rostoucích druhů. Finanční hodnota opylování včelami se odhaduje na 22 miliard euro. V USA se stav čtyřech druhů rozšířených včel snížil o 96%. V Británii některé druhy včel již kompletně vyhynuly, u jiných se početní stav od 70. let snížil o 70%.
Celý problém dělá o to větší starosti, protože přesný důvod celosvětové vymírání včel není znám. Pravděpodobnou příčinou mohou být různé infekční nemoci. EU zvýší o 25% v letech 2011-3 finanční prostředky pro národní včelařské programy, které by měly zbrzdit vymírání včel.
Bioetanol podle směrnice EU

Od nového roku platí v EU směrnice (2009/28/EG), podle níž může být do benzínu přimícháván pouze bioethanol s úřadním certifikátem udržitelnosti. Tento bioethanol musí mít ve srovnání s benzínem v celkovém cyklu nejméně o 35% nižší emise oxidu uhličitého a na jeho získávání nesmí být používány žádné biologicky cenné plochy, tj. nesmí se kvůli nim mýtit například tropický prales. Svaz německých výrobců bioethanolu uvádí, že současná úspora emisí CO2 dosahuje mnohem vyšší hranice, cca 50% a díky technologickému pokroku úspora v dalších letech dosáhne cca 70%.
Nový izolační materiál

Výzkumná společnost Empa ze Švýcarska vyvinula vysoce efektivní izolační omítku která díky přídavku aerogelu zlepšuje při stejné tloušťce izolační vlastnosti třikrát. Nová omítková směs řeší především energetickou sanaci historických budov, jak pro vnější, tak i vnitřní omítky. materiál bude příští rok testován v polních podmínkách. Aerogel je materiál, který je v nanometrové velikosti a obsahuje 90 bis 98 % vzduchu. Tepelná vodivost nového materiálu je nižší než 30 mW/m•K. Omítka s aerogelem propouští plyny i vlhkost. Vícenáklady na izolační omítku měly činit 1000 až 2000 Kč na metr čtverečný.

Grid parity dříve než se očekávalo

Podle prof. Webera z Frauenhoferova institutu ISE se Německu dosáhne "grid parity" asi během dvou let. V současné době se pohybuje cena fotovoltaického proudu z malých zařízení mezi 0,30 €/kWh až 0,34 €/kWh. Pro fotovoltaiku na volné ploše situovanou v jižní Evropě cena již klesla na 0,16 €/kWh, podle technologie, modulů a velikosti. Studie prokázala, že Španělské fotovoltaické elektrárny velikých rozměrů již cenově doběhly solárně termické elektrárny na obdobných místech. Ve velice slunných oblastech Evropy sluneční elektrárny již dosáhly grid parity. Studie Fraunhoferova ISE ukazuje obnovitelná energie velmi pozitivní vývoj, jež se odhaduje na základě tržních prognóz a historických údajů.
Do roku 2030 by mohly výrobní ceny elektřiny z větrných offshore farem, malé fotovoltaické elektrárny ve střední Evropě a solárnětermické elektrárny ve Španělsku dosáhnout předpovídaných cen konvenčního proudu z uhlí.Podpora elektromobilů v Británii

Britská vláda zavedla podporu pro nákup elektromobilu - 5000 liber a vyčlenila na tento účel celkem 230 milionů liber. V současné chvíli si motoristé mohou koupit pouze jeden model - Mitsubishi i-MiEV – ale v roce 2012 se bude jednat o nabídku 9-10 plně elektrických nebo hybridních aut. Jakkoliv jsou dnes elektrická auta ještě drahá (ceny se pohybují od 28 tis. liber pro Mitsubishi i-MiEV či Nissan Leaf až po Tesla Roadster za 88 tis. liber), ale jejich provoz má nejrůznější výhody. Podle Edmunda Kinga,prezidenta AA, bude u modelu Leaf stát nabití auta 2 pence na míli, zatímco tankování benzínu nebo dieselu do obdobně velikého auta přijde na 14 pencí na míli; elektroauta neplatí v UK daň z aut (vehicle excise duty), mají levnější pojištění, jsou zproštění dopravních regulací v Londýně a na některých parkovištích mohou nabíjet zdarma.
Elektroauta sníží emise při provozu minimálně o 40% a zlepší kvalitu vzduchu v městech. V UK bylo v roce 2009 prodáno pouze 55 těchto vozů, ale aby byly podpořeny klimatické cíle bylo by třeba mít v zemi 1,7 milionu elektrických aut do roku 2020.
Nový způsob akumulace energie

Univerzita v Duisburgu-Essenu a Porúrská Univerzita v Bochumi spolupracují na novém konceptu akumulace nespojitě vyráběné energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o nový typ přečerpávací elektrárny, která nepotřebuje žádné hory, ale naopak se využívá podpovrchových nádrží. Při přebytku zelené energie se pumpuje vody z nižšího rezervoáru, z vytěžených povrchových dolů nebo starých šachet, do nádrže na povrchu. Při nedostatku obnovitelné energie se naopak voda přepouští přes vodní turbínu do podzemí. V ČR by se pro tuto technologii hodily jámy po těžbě hnědého uhlí na severu Čech - současně v oblasti bydlí mnoho lidí a je tam tudíž veliká spotřeba energie.Stálý nárůst fotovoltaiky

Fotovoltaické elektrárny překonaly v minulém roce očekávání, když podle IMS Research, Wellingborough, UK narostl v roce 2010 instalovaný výkon o 130 % a dosáhl 17,5 GW.
V roce 2011 se předpokládá nová výstavba ve velikosti 20,5 GW, takže by ke konci roku 2011 dosáhla celkem 58 GW. Tato výrobní kapacita je podle Solarmedia schopna vyrobit takové množství proudu jako 10 velikých atomových elektráren. IMS předpokládá, že tento roku bude minimálně 22 zemí instalovat přes 50 MW, z toho 18 minimálně 100 MW a čtyři minimálně 1 GW. Pokles poptávky v BRD a ČR zbrzdí světový vývoj. To ovšem také povede ke snižování ceny fotovoltaických komponent a opřžispěje k tomu, že se bude více instalovat na jiných místech. V roce 2010 byly instalace vyšší než předpokládala většina analytiků. Nárůst je třeba přičíst především Itálii, kde vloni přibylo 3 GW místo plánovaného 1 GW. Ředitel IMS Ash Sharma, potvrdil, že letošní předpoklad by byl před dvěma až třemi lety považován za nereálný. Naše poslední modely předpovídají, řekl, v roce 2014 výstavbu 35 GW. Nejméně 34 zemí by v roce 2015 mělo instalovat přes 100 MW ve srovnání se 13 zeměmi v posledním roce.
Úniky oxidu uhličitého z metody CCS v Kanadě

CCS (Carbon Capture and Storage) - zachycení a uložení uhlíku je údajnou možností jak při spalování fosilních paliv v centrálních zařízeních snížit klimatickou zátěž. Na ropných polích ve Weyburnu v Kanadě používá firma Cenovus jako metodu intenzifikace a současně CCS, vtláčení oxidu uhličitého do ložisek. CCS metoda předpokládá, že uložení oxidu uhličitého bude trvalé a bez úniků. Ve Weyburnu byl zaznamenán již v roce 2005 neobvyklý nárůst řas a úmrtí malých zvířat, docházelo k explozím, kdy podzemní vody tryskala ze země. Paul Lafleur z konzultační firmy Petro-Find Geochem, je přesvědčen, že nalezl důvod - v půdě je vysoká koncentrace oxidu uhličitého, který podle izotopického složení může pocházet jen z blízkého ropného ložiska. Kanada chce využívat CCS technologii aby mohla deklarovat energeticky náročnou těžbu uhlovodíků z ropných písků jako klimaticky méně náročnou. Oxid uhličitý ve Weyburnu pochází ze zplynování uhlí v USA z Great Plains Synfuels Plant. CCS metoda se plánuje také v Evropě a je tvrdě kritizována ochránci životního prostředí a občanské iniciativy. Kritici byli označováni jako panikáři - že prý úniky CO2 nejsou možné.
Společná dohoda vlády se sluneční branží v BRD

Na rozdíl od České republiky, kde se snížení výkupních cen fotovoltaiky provedlo na základě zrychleného legislativního procesu bez jakékoliv širší diskuze, došlo v BRD k dohodě mezi ministerstvem životního prostředí černožluté vlády a spolkovým svazem solárního průmyslu. Podle této dohody budou výkupní ceny měněny na základě dynamiky instalací. Při pomalejší výstavbě v určitém období budou pro budoucí období stanoveny výkupní ceny vyšší a naopak. Cílem branže podle předsedy Cramera je zvýšit do roku 2020 instalovanou kapacitu na 52 až 70 GW fotovoltaiky a ohraničit podporu fotovoltaiky na 2 Cent/kWh. Od roku 2017 by měly být určité fotovoltaické segmenty schopné existence bez jakékoliv podpory.
Obama obnovitelně

Prezident Obama podporuje obnovitelné zdroje. Do roku 2015 chce investicí 150 miliard USD zajistit 5 milionů nových míst pro čistou energii. Během 10 let ušetřit více ropy, než se dnes dováží z Perského zálivu a Venezuely. Do roku 2015 mít na silnicích 1 milion hybridních aut. Do roku 2012 mít 10% elektřiny z OZE a do roku 2025 25%. Snížit emise o 80% do roku 2050.
Obsáhlá publikace o novém výzkumu pro obnovitelné zdroje

Obsahuje témata od energopolitiky, úplný obnovitelný energetický systém, technologie pro výrobu proudu, teplo a dopravu a integraci energetického systému 2050, včetně diskuze s politiky. Jednotlivé příspěvky nebo celou publikaci si v němčině můžete stáhnoutSázejme stromy!

Třináctiletý žák Felix Finkbeiners z Bavorska založil iniciativu "Plant for the Planet". V rámci této iniciativy bylo již vysázeno 1 milion stromů a iniciativa pracuje v 70 zemích. Cíl je milion stromů v každé zemi. 2. února zahájí pod gescí generálního tajemníka OSN Ban Ki Moona mezinárodní rok lesů.
Francouzsko české jaderné přátelství

Na zítřejším energetickém summitu EU 4.2.-2010 bude Francie s podporou Česka a Itálie budou lobbovat pro změnu v textu, která by umožnila do bez uhlíkové výroby elektřiny rovněž integrovat jadernou energii.


Větrná energie v Evropě

V roce 2010 bylo instalováno v EU celkem 9,26 GW, celkově je v EU připojeno k síti 84.1 GW, což představuje meziroční přírůstek 12,2 %. Celková kapacita v Evropě je 86.1 GW. Větrná výroba pokrývá celkem 5,3% evropské spotřeby elektřiny. Největší kapacita byla instalována ve Španělsku 1.516 MW, následováno Německem s 1.493 MW.Podniky pro 100% obnovitelné energie

Zásobování 100% obnovitelnou energií je možné. K prohlášení, které inicioval Greenpeace International se přihlásilo mnoho podniků, především z branže elektrotechniky a energetiky a požadovali na setkání EU, aby cílem byl rok 2050. Každý Evropan zaplatí ročně 700 euro na import ropy a tyto prostředky by bylo možné lépe investovat do výstavby obnovitelných zdrojů.Peakoil barometr online

Dosažení peakoil - ropného zlomu - se projeví v našem každodenním životě více a rychleji než jsme předpokládali. Podle Dr. Steffena Bukolda z EnergyComment Hamburg nemůže výstavba těžebních kapacit nemůže držet krok s rychlým nárůstem spotřeby - již během několika let povede toto omezení k rekordním cenám ropy. Je nutné počítat s nárůstem ceny a potížemi při zásobování. Bukold spolu s novinářem Gert Schmidtem založili Peak-Oil-Barometer. Podle Schmidta budou burzy reagovat předčasně, a proto je důležité sledovat všechny důležité tržní signály, aby bylo možné odlišovat spekulace od trvalého trendu. Peak-Oil-Barometer má za úkol předvídat ceny a problémy v zásobování.
V Německu sníží OZE cenu proudu, u nás se mluví o zátěži?

Podle modelového výpočtu Německého hospodářského institutu DIW Berlín se do roku 2020 zvýší cena proudu v BRD, očištěná o inflaci, pouze o 11 % na 4,9 Cent na kWh - a to navzdory stoupajícím cenám pro paliva a CO2 certifikáty. Bez další výstavby obnovitelných energií by to ale činilo až 20%. Výroba proudu z OZE bude do roku 2020 více jak dvojnásobná podíl připadající na EEG se bude na spotřebitelské ceně podílet 3,64 euro centy na kWh a bude jen o mále vyšší než je dnes.
Vyšší výkon bioplynových stanic

V současné době produkovat bioplynové stanice elektrický proud maximálně do 36% celkového výkonu. Výfukové plyny mají často teplotu 400°C a jejich teplo lze využít pro další produkci proudu. Pro bioplynové motory s vyšším výkonem než 1 MW jsou dnes již k dispozici ORC motory,
které zvýší výnos o 100 KW. Dodává je firmaDaň z hovězího

Na každou tunu CO2, která bude vypuštěna do atmosféry při výrobě masa a mléka by měli konzumenti d v budoucnu platit 60 Euro klimatické daně za tunu ekvivalentu oxidu uhličitého. To požadují ekonomové z univerzity Göteborg v časopise „Climate Change". Nejvíce by bylo postihnuté hovězí maso, díky metanu, který vzniká v trávícím traktu přežvýkavců. Tato daň by podle výpočtů snížila spotřebu hovězího o 15%. Také organizace Spojených národů FAO se domnívá, že hovězí bude dražší. Dokonce jej označují „kaviárem budoucnosti“.
Výrobci skla odhalují veliký segment výroby

Fotovoltaika byla pro výrobce skla jenom malou oblastí zájmy, protože z celkových světových 38 milionů tun plochého skla v roce 2009 šlo na fotovoltaiku, jen 630.000 tun, tedy necelá 2%. Podle prognóz bude ale v roce 2012 na světě potřeba téměř 1,7 milionů tun speciálního skla, tedy téměř třikrát více než v roce 2009. Solární sklo smí pro vysokou průhlednost mít maximálně 80 ppm železa. Antireflexní vrstvy zvyšují průhlednost skla až na 96,2%.Nová konstrukce větrných turbín

Očekává se, že nová generace sloupů větrných elektráren Wind Tower Systems (WTS) umožní používat štíhlejší sloupy, což je pro výrobce významným faktorem pro zvětšování délek lopatek turbín. WTS pracuje na vývoji technologie pro výšky nosu turbíny více než 100 metrů. Technologie stožárů s prostorovou konstrukcí představuje optimalizovanou strukturu, která snese unikátní statické a dynamické zatížení generované větrnou turbínou. WTS taká vyvinula nové a efektivnější metody transportu a konstrukce. Hi Jack technologie může eliminovat potřebu velikých jeřábů při stavbě. Tyto možnosti otevírají cestu ke stavbě vyšších větrných elektráren, které umožní výrobu více elektřiny.
Malé větrné elektrárny

Podle mínění odborníků se mohou malé větrné elektrárny stát velikou světovou branží. V Dánsku byla jejich instalace podpořena zavedením tzv."net metering", což znamená, že se elektroměr může otáčet také zpětně a vyrobený proud bude prodáván za cenu odebíraného proudu.
Na husumském větrném veletrhu vystavuje 50 z celkového počtu 250 vystavovatelů právě malé větrné elektrárny. Jejich význam je důležitý mimo jiné právě pro prahové a rozvojové země. V Číně bylo instalováno celkem 450.000 malých větrných turbín, které zajišťují proud pro 1,75 milionu obyvatel.
Obnovitelná komunita měsíce února v BRD

Každý měsíc vyhlašuje berlínská Agentura pro obnovitelné zdroje komunitu měsíce. Tento měsíc to je Schwäbisch Hall s téměř 38 tis. obyvateli. Podle slov svého starosty chce být do roku 2030 100% energeticky obnovitelnou komunitou, což vyžaduje mnoho malých kroků: bioplyn,vodu, slunce a další.Elektromobilita zatím s problémy

Elektromobily se považují za zachránce individuální mobility, ale realita je ještě dosti vzdálená. V některých zemích Evropa jsou již od konce minulého roku na trhu sériové elektromobily - Mitsubishi iMiEV, Peugeot iON a Citroen C-Zero. Experti však z počátku neočekávají žádné klimatické efekty, když budou napájeny ze sítě. Například použití proudu z německé sítě by vedlo k emisím 92 g oxidu uhličitého na kilometr. Úsporné diesely nebo hybridní auta dosahují již dnes nižších hodnot. Předpokládá se, že hlavními odběrateli budou firmy, které mají zájem na zelené prezentaci či z důvodů "greenwashingu". Pouze v případě, že budou napájeny certifikovaným proudem z obnovitelných zdrojů, budou emise na 1 km asi 5 gramů.

Také cenově nemohou auta konkurovat, protože se čistě ekonomicky nevyplatí. Akumulátory jsou drahé, v současnosti stojí 1 kWh 800 Euro. V roce 2020 by měly být ale ceny nižší, cca 300 euro/kWh, podle Stefana Bratzela z centra mobility ekonomické školy v Bergisch-Gladbachu. Faktorem nejistoty je ale Čína, která se chce stát předním výrobcem elektromobilů, přičemž by využila svůj monopol na suroviny potřebné pro výrobu akumulátorů. Již dnes Číňané vedou surovinový boj.
Studie o externalitách energetického cyklu uhlí

Ecological Economics Revies Newyorské akademie věd uveřejnily v polovině února podrobnou studii o externích nákladech energetického zpracování uhlí, zahrnující znečištěni vzduchu, půdy a vody spojené s těžbou, úpravou, dopravou a spalování, které se ovlivňuje jednotlivce, rodiny,komunity, ekologickou integritu a globální klima. Náklady značně převyšují tržní cenu a jsou neseny veřejností. Obsáhlá studie zjišťuje celkové ekonomicky vyhodnotitelné náklady na střední výši 17.8c/kWh, přičemž nejnižší jsou 9,36 a nejvyšší náklady 26,84c/kWh, což odpovídá 3,1; 1,6, a 4,7 Kč/kWh.
Uvedené náklady ale nezahrnují veškeré škody z uhlí, nejsou zahrnuta působení na ekosystém rostlin a zvířat, úmrtnost mimo příčiny znečištěného vzduchu, přímé náklady způsobené ukládáním elektrárenských kalů, příspěvek dusíkaté eutrofizace vod, dlouhodobý vliv kyselých dešťů vliv troposférického ozonu a nestabilního počasí. Skutečné ekologické a zdravotní náklady jsou tedy mnohem větší než naznačují uvedené hodnoty. Autoři také kritizují řešení problému pomocí CCS (Carbon Capture and Storage), který neřeší celkové problémy a přispěl by ke zvýšení těžby uhlí.
Stabilita sítě se 100% OZE

Do roku 2050 lze realizovat úplné zásobování obnovitelnými zdroji. Do současné doby zajišťovaly systémové služby veliké uhelné a jaderné elektrárny. Ty ale zároveň blokují velikou část síťové kapacity, přičemž jejich službu mohou převzít nové větrné a fotovoltaické elektrárny, které dovedou samy udržovat síťovou stabilitu a umí zásobovat síť jalovým proudem. Velké elektrárny mají velikou setrvačnost a nelze je libovolně regulovat.
Tomuto tématu se bude věnovat nová studie "Kombikraftwerk II", projekt pod koordinací Fraunhoferova institu pro větrnou energii a systémovou techniku, která má prověřit schopnost nových obnovitelných zdrojů udržovat stabilitu sítě. Tento projekt naváže na minulý projekt "Kombikraftwerk I" z roku 2007, který prokázal možnost pokrývání reálně proměnné spotřeby z kombinace obnovitelných zdrojů.
Peter Droege prezidentem EUROSOLARU

Na zasedání mezinárodního vedení evropské asociace EUROSOLAR byl dne 2.4.2011 zvolen novým prezidentem Peter Droege. Prof. Droege je mezinárodně uznávaným expertem pro koncepty, plánování a výstavu udržitelných měst. Působil na mnoha významných univerzitách na světě (MIT, Tokyo, Sydney) a v současné době na Univerzity of Newcastle.

Jeho nejznámější kniha je
Evropská komise zvýšila limity radiační zátěže

Pro potraviny dovážené z oblastí zasažených radiací z havarované elektrárny Fukušima byly zvýšeny radiační normy pro určité potraviny koncem minulého týdne až dvacetinásobně ve srovnání minulou směrnicí EU 733/2008. Veřejnost o tomto kroku nebyla informována. Pro cesium 134 a 137 v potravinách byly dosavadní limity 370 Becquerel/kg pro dětskou výživu a mléčné produkty a 600 Becquerel/Kg pro ostatní potraviny. Ve zrychleném řízení byla přijata 27. března 2011 nová

v níž byly zvýšeny hodnoty na 400 Becquerel/kg pro kojence na 1000 becquerel/kg pro mléčné výrobky a na 1250 becquerel/kg pro jiné potraviny.Určité produkty jako rybí olej a koření mohou mít až 12.500 becquerel/kg - tedy dvacetinásobek dosavadních hodnot.

Stop talking. Start planting.

Mezinárodní dětská iniciativa chce místo mluvení sázet stromy a tím zachycovat přebytečný oxid uhličitý z atmosféry. Na podporu tohoto záměru vznikla čtrnáctičlenná světová dětská rada s předsedou Felix Finkbeinerem z Pählu v Německu. V České republice žádná taková iniciativa není zatím registrována. Můžete být první, zde
Kogenerační jednotka s palivovým článkem

Počátkem dubna byl na Hannoverském veletrhu představen mikrokogenereční systém s palivovým článkem. Systém může zajišťovat teplo a proud pro rodinný dům. Ve srovnání s dosavadními typy vyrábí přístroj podstatně více proudu a má díky vysoké účinnosti nízké emisní hodnoty oxidu uhličitého i oxidů dusíku. Přístroj na bázi palivového článku spaluje zemní plyn. Robustní a kompaktní přístroj se v ověřovací sérii vyrábí v závěsné variantě se současným výkonem 2 kW tepla a 1 kW proudu. Technickým základem systému je Solid Oxide Fuel Cells (SOFC), tedy keramický palivový článek, který pracuje při teplotě více než 800 stupňů. V laboratoři byl v provozu bez přerušení více jak 12.000 hodin. Přístroj má jednoduchou konstrukci, málo mechanických dílů a tichý chod. Výzkum probíhal se spoluúčastí fy. Staxera GmbH a Fraunhoferova Institutu pro keramické technologie a systémy (IKTS) v Drážďanech. V
rámci národního inovačního plánu Spolkové vlády bude zkoušeno 800 těchto přístrojů po dobu 8 let.

Kombiwerk2

Projekt Kombikraftwerk 1 v roce 2007 prokázal, že kapacitně lze zásobovat celé Německo pomocí kombinace obnovitelných zdrojů. Nyní tři roky poběží projekt, který by měl na simulacích i reálném propojení prokázat, že lze udržet potřebnou kvalitu sítě za všech povětrnostních podmínek. Důraz se klade na systémové služby - na udržení potřebného napětí a frekvence v síti, které je nutno provozovat v daném rozmezí. V poslední fázi projektu následujícího roku budou reálně propojeny obnovitelné kapacity větru, fotovoltaiky a bioplynu v BRD a bude testováno zda 100% obnovitelných zdrojů v síti může nahradit současné veliké fosilní a jaderné elektrárny i pokud se týče systémových služeb.
Překvapující potenciál větru v BRD

Onshore (pouze na zemi) větrná energie může pokrývat v Německu až 65% celkové spotřeby elektřiny. Větrný potenciál na moři je nutno ještě připočítat. Studii vypracoval Frauenhoferův Institut ISET pro spolkový svaz WindEnergie e.V.(BWE).Studie nejprve určila která území se hodí pro výstavbu a provoz větrných elektráren - celkem se jedná o dvě procenta území, na nichž lze instalovat výkon 198 GW a získat ročně 390 TWh. „Obnovitelné energie mohou snadno nahradit atomovou energii, protože jenom větrný potenciál je větší než současný podíl atomové výroby, která v loňském roce poskytla jen 140 TWh řekl prezident BWE Hermann Albers při současné debatě o budoucnosti jádra.
Vysoko účinná solárně termická elektrárna

V elektrárně s naváděnými parabolickými zrcadly se zpracovává přímé sluneční záření. V současných se používá teplosměnné medium – syntetický olej, který se ohřeje na cca 390 °C a teprve z této energie se vyrobí pára pro turbínu. V pilotním zařízení ve španělském Carboneras se vytváří pára přímo v trubkách v kolektorech. Při tlaku 120 bar vzniká přehřátá vodní pára o teplotě 500 °C. To vede k zásadnímu zvýšení účinnosti celého zařízení a k možnostem snížení nákladů solárně termických elektráren. K systému jsou připojeny zásobníky tepla, pracující na principu latentního tepla tání směsi solí. Zařízení bylo předáno do zkušebního provozu koncem března 2011 a byl podpořen z prostředků Spolkového ministerstva životního prostředí (BMU) a španělské technologické korporace z Anadalúzie (CTA).Města se slunečním katastrem

Sluneční katastr jsou mapy, které ukazují jak se které střechy hodí pro instalaci fotovoltaiky nebo solární termie. Vznikly spoluprací měst a iniciativ, které se zasazují o využívání solární energetiky. Zatím byly realizovány ve více jak 30 německých městech, mezi nimiž jsou Berlín, Bonn, Darmstadt Düsseldorf, Hamburg a Mnichov.Energetický atlas Bavorska

Jako vzorový příklad zpracování energetického atlasu s obrovským objemem dat může sloužit
Energetický atlas Bavorska. Obsahuje celkem 200.000 zařízení, která v Bavorsku slouží k výrobě energie. Atlas je volně přístupný. Na interaktivních mapách luze zjistit potenciály obnovitelné energie v kterémkoliv místě Bavorska. Má sloužit k inteligentnímu propojování zdrojů a pro města a obce k vytváření komunálních a regionálních energetických konceptů.
Biomasa v BRD

Podle údajů spolkového ministerstva životního prostředí může biomasa poskytnout 23 % primární energie. Na scénáři se podílely instituty Prognos, EWI a GWS. Do roku 2050 by měla spotřeba energie v Německu klesnout na polovinu ve srovnání s rokem 2008. Počítá se s tím, že by na 4 milionech hektarů mohly růst energetické rostliny, ale musí zůstat splněna podmínka současné úrovně zásobování potravinami a použití jak energetických porostů - kukuřice, řepky, obilí, trávy a dřeva spolu se zbytky jako slámou hnojem a dalšími organickými zbytky
Sluneční letadlo letí do Bruselu

2. května začal první mezinárodní let slunečního letadla s posádkou. Má se jednat o dvanáctihodinový let ze švýcarského letiště Payerne na mezinárodní letiště v Bruselu. Cílem letu je povzbudit evropské instituce k ambiciózním cílům pro obnovitelné energie. Toto letadlo může být příkladem, že motorově lze létat i bez paliva. Letadlo od firmy Solar Impulse má na 200 m2 křídel 12.000 fotovoltaických článků a 400 kilogramů lithium-polymerových baterií, které pohánějí 4 elektromotory, každý o výkonu 7,35 kW. Hmotnost celého letadla činí 1,6 tuny, rozpětí křídel 63,4 metrů, obdobně jako Airbus A340. Firma již v minulém roce realizovala noční let. Během dne se nabíjely baterie a v noci letadlo udržovalo výšku 1.500 metrů.
Evropské dny slunce v Praze

Po záštitou ředitele Národního divadla Ondřeje Černého začnou v pondělí 2.5. 2011 Praze v rámci Evropských dnů slunce také České sluneční dny. Na akci se podílí mnoho organizací a firem. Projekt obsahuje mnoho exkurzí, venkovních aktivit, přednášek a dalších aktivit. V Praze můžete navštívit venkovní sluneční stánky na nádvoří Nové scény ND a v parku na Karlově náměstí i další.
Plyn z břidlic


přinesly článek o těžbě plynu z břidlic v Evropě. Tento způsob je třeba velmi rozhodně odmítnout. Plyn z břidlic lze uvolnit rozrušením jednotlivých vrstev vháněním tlakové vody s povrchově aktivními látkami a dalšími substráty. Tento způsob sice skýtá možnosti využití metanu, který je skryt v břidlici v mikroskopických bublinkách, ale současně ohrožuje podzemní vody, které při změně klimatu mohou být větším pokladem, než si nyní myslíme. Energii dovedeme získat jinak. Evropa by podle studie Lipského ústavu pro energetiku a ekologii mohla být zásobována metanem z biomasy v celém objemu současné spotřeby. Vedle toho by podle Evropské větrné iniciativy bylo možné mít v roce 2020 20%, 2030 33% a v roce 2050 50% elektřiny z větru. Nejnověji stanovený potenciál větru v Německu (ISE Frauenhoferův institut) je 65% současné spotřeby. Těžba plynu z břidlic se provádí v USA a zkušební vrty jsou i v Německu.

Termoelektrický polymer

Velmi tenká vrstva plastu z polyethylentiofenu (PEDOT) s obsahem železa vyrábí elektřinu. Již při rozdílu 30°C postačuje proud pro senzory nebo malé spínače. Jedná se o nový termoelektrický materiál, který byl objeven při výzkumu vodivých plastů a mohl by být využit pro zužitkování odpadního tepla. Teplotní diference vyvolá pohyb elektronů. Účinnost nového materiálu je v tuto chvíli velmi nízká, ale nový materiál má oproti známým metalických termoelektrickým článkům na bázi vizmutu a teluru velikou výhodu - materiál vede dobře elektrický proud, ale teplo naopak velmi špatně. Materiál by se mohl aplikovat na malé senzory pro analýzu vody či vzduchu, které by tak nemusely být napájeny z baterií nebo sítě.Cílené manipulace?

Jako první odpolední zpráva dne 15.5. byla Českým rozhlasem vysílána informace, že se v Moldavě v Krušných horách sešli odpůrci obnovitelné energetiky (celkem 130 osob), kteří protestovali proti další výstavbě větrných a slunečních elektráren. S setkáním odpůrců kontrastuje například zájem německých příznivců větrné energetiky, kteří navštívili nový větrný park firmy JUWI ve Woerrstadtu v Porýní Falci v polovině dubna v počtu cca 6000 osob. Rovněž se v Českém rozhlase adekvátně neinformuje o aktivitách protivládního charakteru.
Ekologicky a levně

Cena peletek v BRD klesla na jaře o pět procent podle Německého svazu pro energetické dřevo a peletky. Aktuelní cena je dnes na 4,64 eurocentech na kWh a je tudíž o 45% nižší než cena topného oleje. Vedle ekologického profitu je také profit ekonomický.

Nositelé Nobelových cen předávají OSN memorandum k udržitelnosti

Nositelé Nobelových cen a vědoucí vědci požadují , aby politici a vedoucí hospodářští pracovníci převzali odpovědnost za planetu. „Jsme první generací, která rozpoznala globální ohrožení lidstva" se říká ve Stockholmském memorandu, které předali vědci v královské akademii expertní skupině OSN, zabývající se globální udržitelností. Doporučení bude integrováno do přípravy konference OSN „Rio plus 20“ v budoucím roce.
„Dialog mezi vědou a politikou musí vstoupit do nové fáze. Politika musí spočívat na znalostech a nikoliv na ideologii" řekl Hans Joachim Schellnhuber, iniciátor setkání nositelů Nobelových cen a ředitel Potsdamského institutu pro výzkum klimatu. „Ochrana životního prostředí a udržitelnost jsou podmínkami boje proti chudobě a pro hospodářský rozvoj. Je chybou vidět rozdíl mezi vývojem a klimatickou ochranou. Nejohroženější jsou právě obyvatelé nejchudších zemí".Švýcarsko se staví zády k jádru

Podle rozhodnutí spolkové rady Švýcarské feredace nebudou ve Švýcarsku stavěny žádné další jaderné elektrárny. V roce 2019 bude odstavena JE Beznau I, následovat v roce 2022 budou Beznau II a Mühleberg, Gösgen 2029 a konečně Leibstadt 2034. Výpadek výroby elektřiny bude kompenzován podporou úspor, výroby elektřiny ve vodních elektrárnách a dalších obnovitelných zdrojích. Náklady na přestavbu odhaduje spolková rada na 2 až 4 miliardy franků ročně. V roce 2012 bude parlamentu předložen návrh zákona o ukončení atomové energetiky.Chudé země mají lepší předpoklady vydat se cestou zelené ekonomie než země bohaté

Podle studie OSN existuje na světě mnoho příkladů, jak se chudé rozvojové země adaptují na udržitelné hospodářství. Uganda zvýšila export z biologického zemědělství mezi roky 2003 a 2008 více jak čtyřikrát. Laos podporuje „zelenou“ turistiku - mezi lety 2005 a 2009 se počet turistů zdvojnásobil na dva miliony. V Mali snížili spotřebu importovaných agrochemikálií ve prospěch přírodních hnojiv. Profitují ze snížených nákladů a zvýšených výnosů. Achim Steiner, šéf programu UNEP, říká, že proměna směrem k zelené ekonomii je sice šancí pro rozvojové země, ale současně tyto země zůstávají odvislé od politiky podpory. OSN podporuje více prostředků na subvence pro udržitelné hospodářství a transfer udržitelných technologií.
Conergy má kompletní elektrické řešení pro budoucnost

Hamburská firma Conergy představila na veletrhu Intersolar nový systém pro čtyřčlenné domácnosti, který umožní spotřebovávat až 80% své spotřeby z autonomního solárního systému s akumulátorem. Akumulační kapacita je až 13,2 kWh, akumulátor ve velikosti ledničky váží 220 kg a jeho životnost je 20 let, tedy shodná s životností fotovoltaických panelů. Maximální výkon měniče je 5,5 kW. Systém obsahuje moderní lithiové akumulátory a inteligentní systém energetického managementu.S energetickou proměnou i změna mobility

Thomas Bayreuther, expert na elektromobilitu a poradce Absolut Future Mobility Fonds postuloval pět tezí na cestě k budoucí elektromobilitě:
1. cena ropy vzroste do roku 2012 na 200 US-dollar pro barel;
2. navzdory výstupu z atomu neporoste cena elektřiny;
3. elektroauta řeší problematiku ukládání energie u altzernativních energií. E-Mobily budou takovat v budoucnu bezplatně;
4. 2020 si budeme elektromobily půjčovat od dodavatelů proudu;
5. 2020 dosáhne podíl elektromobilů u nových nákupů 50%.
Proměna bude urychlena docházejícímiEmise dramaticky zvýšené

Emise CO2 se roku 2010 dramaticky zvýšily, nejvíce od roku 1860. Stanovená hranice pro ohřívání země se stává utopií, říká v deníku „The Guardian“ Fatih Birol, šéf IEA. "Opravdu si dělám starosti, jsou to ty nejhorší zprávy pro klima." Pakliže v tomto roce porostou jako v roce minulém, nebude již možné dostat klimatickou změnu pod kontrolu. Podle výpočtů jeho agentury by k roku 2020 neměly přesáhnout 32 Gigatun ročně. Tento limit ale je téměř dosažen již dnes.Progres v odsolování mořské vody nadosah

Výzkumníci z univerzity v Strathclyde pod vedením profesora Jason Reese vyvinuli odsolování mořské vody pomocí nanofiltrace, která by mohla vyřešit světový problém s vodou. Stále přibývá lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě. Nový materiál jsou uhlíkové nanotrubičky, jednoatomová vrstva uhlíkových atomů, která je svinuta do trubiček. Proces výrazně zlepšuje současnou technologii reverzní osmózy, jejíž rychlost zvyšuje 20 krát ve srovnání s nejmodernějšími membránami a tudíž snižuje spotřebu energie.Rekordy u nekřemíkové fotovoltaiky

Na konferenci „The Solar Future: Module Technologies“ představil ředitel výzkumu fy Konarka Jens Hauch aktuální stav výzkumu organických fotovoltaických článků.Bylo dosaženo 8,3% účinnosti; materiál lze integrovat do textilií či skla. Články se vyrábějí za nízkých teplot a proto jsou výrobní náklady nízké. Za dva až tři roky by náklady měly klesnout pod jeden USD/Wp.
Švýcarský institut EMPA dosáhl se články CIGS rekordní účinnosti k 18,7 %. Články mohou být naneseny na flexibilním polymeru či kovové folii.
Zásady pro 100% ekologické energie

Pakliže by se měla povést energetická transformace během 20 až 30 let, měla by se realizovat následující opatření:
1. Energii je nutno vyrábět zcela z obnovitelných zdrojů.
2. Energii je třeba skladovat v metanu nebo vodíku, bateriích, tlakovzdušných a přečerpávacích elektrárnách, aby se kompenzovala nerovnoměrnost dodávky z větru a sluneční energie.
3. Je třeba sanovat stavby a učinit je obnovitelnými. Standardem se musí stát: Solar-Plus domy, pasivní domy, dřevostavby, topení na peletky a rostlinný olej.
4. "Inteligentním" způsobem budou propojeny elektrické sítě a internet
5. Přes sdílené energetické sítě bude k dispozici lokálně a soukromě vyrobený proud.
6. Osobní a nákladní auta budou přestavěny na pohon ze zásuvky nebo palivových článků, tak aby mohly přes inteligentní rozhraní nakupovat a prodávat elektřinu. Sítě tedy musí být přestavěny tak, aby mohly přijímat nepravidelně vyrobenou elektřinu od milionů lokálních producentů.
To ale také znamená, že všechny veliké energetické koncerny budou na energetické proměně tratit. Získají miliony majitelů domů, stovky tisíc zemědělců, příslušníci střední vrstvy a řemeslníci.


Zlepšení energetické efektivity pomocí nových technologií

Experti Roland Berger Strategy Consultants vidí enormní potenciál pro zlepšení energetické účinnosti hlavně v energeticky intenzivním průmyslu. Tak například energetická efektivita v papírenském průmyslu by se měla do doku 2030 zlepšit o 30% a do roku 2050 o 50%. Úspory 40% jsou možné ve výrobě kovů také do roku 2050. To vyžaduje investice, které by se ale měly zaplatit samy, podle Ralpha Bücheleho by si čtyři sledované oblasti vyžádaly do roku 2050 23 miliard euro na zvýšení efektivity, nicméně by přinesly úspory ve výši více než 100 miliard euro v energetických nákladech.
Větrná energie bez stožárů

Nápad použít stávající stožáry vysokého napětí pro instalaci větrných turbín pochází ze spolupráce americké Urban Green Energy, a francouzského provozovatele Alcatel-Lucent. Mobilní operátor by mohl používat větrnou energii na místě a mohl by se v odlehlých oblastech zříci dieselagregátů, přičemž další energie by mohla být převáděna do stávající sítě. Větrní prospektoři ve Francii odhadují, že kdyby byly takto vybaveny všechny stožáry vysokého napětí, mohlo by se generovat 15 % francouzské spotřeby. To se rovná stavbě šesti jaderných elektráren, které by se budovaly více jak deset let za pětinásobnou cenu, bez nákladů na jaderný odpad a státní záruky, což znamená, že všichni občané by převzali svůj podíl na riziku v případě, že by došlo k veliké jaderné katastrofě.
Využití stávajících stožárů, počítá s preferencí pro svislé osy generátorů, které by se začlenily do vnitřku stávajících kovových konstrukcí s případnými dalšími plochami, navádějícími vítr.Obnovitelný metan startuje

Vedle již existujícího pilotního zařízení Frauenhoferova Institutu IWES o výkonu 25 kW se buduje ve spolupráci s ZWS Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg zařízení o výkonu 250 kW.Bude uvedeno do provozu v roce 2012. Principem je reakce elektrolyticky z přebytečného obnovitelného proudu získaného vodíku s oxidem uhličitým. Takto vyrobený metan lze bez dalšího vtláčet do stávající sítě zemního plynu s velikou akumulační schopností. Ve spoluprácí s firmou Audi se brzy začne stavět 6 MW zařízení v průmyslovém měřítku.Větrné energie a akumulace

V městečku Gaildorfu (12,500 obyvatel) poblíž Stuttgartu se projektuje pilotní projekt 100% zásobování obnovitelnou energií, kdy má být proměnná větrná energie zálohována potenciální energií vody uskladněné v rozšířených tubusech větrných elektráren. Maximální výkon 4 větrných elektráren bude 18 MW, výkon přečerpávací elektrárny 12 MW, výška 250 metrů a množství uskladněné energie 70MWh, při průtoku 5,6 m3/s.Export jaderného proudu z České republiky do Německa?

Současná studie Oko-Institutu o exportu a importu proudu z/do Německa dokazuje, že představy našich politiků o budoucím uplatnění našeho jaderného proudu během dalších 20 let, jsou zcela pošetilé. Podle Spolkového statistického úřadu ukázalo navzdory vypnutí 8 atomových elektráren čisté saldo BRD 17 % přebytek exportu oproti importu v první polovině roku 2011.
Největší import byl do Rakouska a Švýcarska. Dále bylo prokázáno, že importovaný proud není proudem jaderným, ale je pokryt z jiných zdrojů.
Také s dalším vypnutím jaderných elektráren v budoucích letech nebude nutné do BRD dovážet proud z českých jaderných elektráren, protože podíl obnovitelných zdrojů se stále zvyšuje. V první polovině roku 2011 vzrostla výroba elektřiny z OZE v BRD z 17% na 20,8%.Mikro kogenerační jednotky v BRD v prodeji

Od října budou v Německu v prodeji mikrokogenerační jednotky v ceně 13 až 15 tisíc euro. Například výrobce

má ve výrobním programu mikro a malé kogenerační jednotky.
Jakkoliv jsou počáteční investice vysoké, získá provozovatel možnost výroby elektrické energie a kompenzace nákladů pomocí zvýhodněné výkupní ceny, které je proplácena i v případě vlastní spotřeby. Systém je rentabilní, když mikrokogenerační jednotka bude jediným zdrojem s pokud možno ustáleným odběrem tepla (a tudíž i výrobou proudu). Hrubé pravidlo říká, že systém by měl pracovat asi 3500 ročně.
Největší fotovoltaická elektrárna na světě

Zatímco se od obnovitelných energií česká politika odvrací, 50 km severně od českých hranic otevírá ministerský předseda zemské vlády Brandenburgu největší fotovoltaickou elektrárnu na světě.
Její poslední část o velikosti 78 MWp byla slavnostně otevřena koncem září v prostoru vytěžených povrchových dolů v Dolní Lužici u městečka Senftenberg. Celkový výkon projektu na plochách bývalého těžebního prostoru obnáší 150 MWp .Další zdražení fúzního projektu

Evropský projekt ITER, společný projekt EU, Číny, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska a USA opět zdražil. Podle momentálního stavu má projekt stát asi 16 miliard euro, přičemž původně bylo plánováno jen 5,3 miliard. V současnosti chybí v EU rozpočtu na roky 2012 a 2013 celkem 1,3 miliard Euro. Na financování fúzního projektu se přesunou prostředky z agrárních a dalších projektů týkajících se managementu zdrojů a životního prostředí.
EU odmítá ropu z kanadských ropných písků

Před těžbou kanadských ropných písků se velkoplošně kácí lesy a vytěžený písek s obsahem uhlovodíků se pak dál zpracovává pomocí chemikálií a vysoké spotřeby energie. Celkové emise, které jsou s tímto procesem spojeny jsou mnohem vyšší než při těžbě a zpracování konvenční ropy. Směrnice EU týkající se kvality pohonných látek ale předpokládá snížení emisí při výrobě benzínu a dieselu do roku 2020 o šest procent. Nyní je na členských státech aby odsouhlasily návrh Komise EU.


Potřebujeme zásadní změnu

U příležitosti vydání nové knihy „Warum es ums Ganze geht – Neues Denken für eine Welt im Umbruch“ (Proč jde o všechno - nové myšlení pro měnící se svět) řekl autor, významný fyzik Dr. Hans-Peter Dürr, že naléhavě potřebujeme návrhy pro pozitivní, kvalitní a ekologicky udržitelný životní styl. Takové návrhy existují, a proto významná proměna není vyloučena. Změnu musíme ale opravdu chtít.


Ochrana klimatu pomocí biologického zemědělství

Nová vědecká studie ukázala, že biologické zemědělství je klíčem k ochraně klimatu v rámci nové společné agrární politiky. Biologické postupy v zemědělství přispívají k ochraně klimatu různým způsobem: v biologických půdách se váže uhlík (cca 400-450 kg CO2 na hektar) do humusu. Biologické způsoby rovněž představují omezení emisí klimaticky škodlivých skleníkových plynů.Francie zablokovala těžbu plynu z břidlic

Na podkladě občanských iniciativ byly prezidentským rozhodnutím ve Francii zastaveny přípravné práce k technologii "Fracking", při níž se do země pod tlakem injektují chemikálie, písek a voda, rozvírají vrstvy břidlice a z nich se uvolňuje zachycený metan.


O následcích těžby v Kanadě a USA byl natočen film. a href="http://www.gaslandthemovie.com/"> více


Eurobarometr- klimatická změna horším ohrožením než ekonomická krize

Pro 68 % Evropanů představuje změna klimatu závažný problém a pro polovinu je to největší celosvětové ohrožení (BRD 66%, CZ 39%). Hospodářská situace je největším problémem pro 45% Evropanů (BRD 27% a CZ 56 %). 80% v EU očekává, že opatření proti klimatické změně a zvyšování energetické účinnosti vytvoří nové pracovní příležitosti, oproti 63% v roce2009.
68 % souhlasí s tím, že spotřeba energie by měla být více zdaněna. Tento názor měla většina ve všech členských státech EU. Rovněž se očekává, že do poloviny století se EU vyvine do klimaticky neškodící společnosti s malými emisemi CO2.
více
Kdo vlastní německé obnovitelné zdroje?

NA rozdíl od ČR je v BRD vlastněna větší polovina soukromými osobami. Z celého objemu instalovaného výkonu 53 GW jsou soukromé osoby 40 procent, zemědělci 11%, projekční firmy 14%, čtyři veliké energetické firmy 6,5, další energetické firmy 7%, fondy a banky 11%, průmysl 9% a další majitelé 1,5%. Akceptovatelnost obnovitelných zdrojů ve společnosti je do značné míry dána právě tím, jak se společnost na tomto vlastnictví podílí. V ČR není tento podíl soukromě vlastněných výkonů v OZE zdaleka tak veliký jako u našich sousedů. víceZájem investorů o OZE roste

343 investorů z Německa (banky, penzijní fondy, pojišťovny, církve a nadace) zodpověděli na otázku o atraktivnosti investičních oblastí pro následující jeden až dva roky. V 35% se jedná o kombinaci nemovitostí a obnovitelných zdrojů. Mezi obnovitelnými zdroji je nejlukrativnější fotovoltaika kterou označuje 40% prvním nebo druhým místem. Pak se umístila větrná energie s 33%, voda 28,6% a solární termie s 27,4 procenty. víceBudoucí nárůst mořské hladiny

Studie dánských výzkumníků předpovídá vliv klimatické změny na stoupání mořské hladiny. V rámci pesimistického scénáře při rovnoměrném nárůstu koncentrace klimatických plynů vztorte hladina moří do konce století o 1,1 m, a do roku 2500 o 5,5 m. Při umírněném vypouštění pnyů by se hladina zvýšila o 0,75 resp. o 2 metry. V optimistickém scénář, kdy by bylo dosaženo nejambiciáznějších klimatických cílů za pomocí veliké mezinárodní spolupráce a velikého technického pokroku by se hladina zvýšila do roku 2100 o 0,6 metru a do roku 2500 o 1,8 m.
více
Následky fukušimské havárie se budou odstraňovat nejméně 30 let

V těchto dnech byla po 5 měsících dokončena ochranná konstrukce, která má zabránit úniku další radioaktivity z poškozeného reaktoru ve Fukušimě. Při katastrofě uniklo dvojnásobné množství radioaktivity, než se původně předpokládalo - tak bylo zjištěno na základě světové sítě měřících stanic. Ke konečnému odstranění atomové elektrárny ale dojde nejméně za 30 let. Vedení podporuje, aby se s odstraněním protaveného jádra začalo během 10 let.
Desítky tisíc osob z 20 km okolí elektrárny stále ještě bydlí v přechodných místech. Koncern Tepco požaduje od vlády podporu vlády, mělo by se podle medií jednat až o 13 miliard dolarů. Zvýšená radiace byla zaznamenána i ve vzdálených oblastech, jako v Tokiu a Jokohamě.
víceProud z pouště brzy realitou

Dva roky po startu iniciativy Desertec by se plán měl realizovat. Společnost Desertec Industrial Iniciative (DII) chce v příštím roce začít se stavbou pilotního projektu v Maroku. Iniciativa vznikla v Německu a podílejí se na ní koncerny Siemens, Eon, Deutsche Bank i italský energetický kolos Enel. Projekt má mít výkon 500 MW a má stát dvě miliardy. Elektrárna by se měla rozléhat na 12 kilometrech čtverečných, první krok bude 150 MW a stavba má trvat 2-4 roky. Elektřina se bude spotřebovávat na místě i exportovat do Evropy. Iniciativa Desertec začíná rychleji, než se předpokládalo. Země severní Afriky - Maroko, Tunis a Egypt doufají, že zelený proud nasytí stoupající spotřebu a pomůže rozvoji těchto zemí. V roce 2050, by mohla Afrika dodávat 15 procent evropského proudu. Financování projektu zajistí průmysl, národní vlády a mezinárodní organizace. DII se bude podílet 30 %, podle průzkumu bude zájem o investice vyšší než budoucí nabídka akcií. Vedle Německa se na jednáních účastní Španělsko, Itálie, Francie a EU. Náklady solárně termické elektrárny (první v Africe !) jsou srovnatelné s náklady na výstavbu jaderné elektrárny. Provozní náklady solárně termické elektrárny jsou ovšem mnohem nižší, neexistuje žádné nebezpečí fatální havárie, ani zásadní problémy s odpadem.
víceMísto jádra slunce

Po pádu starého egyptského režimu prezidenta Mubaraka se změnila také energetická politika. Místo plánů na výstavbu atomových elektráren se počítá s obrovskými investicemi do obnovitelných zdrojů. Na počátku listopadu proběhla v Káhiře konference týkající se obrovských projektů DESERTEC a světová konference o větru za účasti velikých energetických investorů a zástupců vlád severoafrických států. O konferenci se zajímaly národní i mezinárodní media. Desertec-Industrie-Initiative (DII) hledá cestu k realizaci solárních parků, z nichž by se mělo krýt asi 15% evropské spotřeby elektřiny do roku 2050. Tento krok by měl podpořit cestu ke 100% evropské obnovitelné energetice. Import solárního proudu přinese do Afriky peníze a technologie.
více
Q-CELLS buduje největší fotovoltaickou elektrárnu v Evropě

Na cca 200 hektarech bývalého vojenského letiště Brandenburg-Briest se buduje v současnosti největší evropský sluneční park o výkonu 91 MW s kapacitou zásobování 22.500 domácností a úsporou 50.000 tun oxidu uhličitého. V rekordní době 8 týdnů bude do konce tohoto roku instalováno celkem 383.000 krystalických panelů a všechny části elektrárny budou připojeny k síti.
vícee-plyn

Pod tímto názvem se rozjíždí právě zadaný pilotní projekt jednotky na výrobu metanu z přebytečného obnovitelného proudu. Tento metan by měl sloužit pod názvem e-gas jako pohonná hmota pro dopravu. Technologie SolarFuel GmbH byla objednána koncernem Audi a měla by být hotova v roce 2013. Zařízení by mělo produkovat ročně 1,4 milionů kubických metrů plynu v kvalitě zemního plynu. S tímto množstvím by mohlo 1500 aut A3 TCNG každé ujet za rok 15.000 km. Projekt je významným milníkem klimaticky neutrální dopravy. Audi je prvním výrobcem, který bude využívat tuto technologii pro ekologickou dopravu. víceAkumulace energie z větru

E.ON testuje možnosti uskladnění přebytečné obnovitelně generované energie, především z větru do sítě zemního plynu. V brandenburském Falkenhagenu se staví pilotní zařízení vyrábějící vodík, který by bylo možno přimíchávat do stávající sítě zemního plynu. Zařízení za více jak 5 milionů euro bude sloužit také výzkumu této technologie a od roku 2013 by mělo za hodinu elektrolýzou vyrábět 360 m3 vodíku za hodinu. Tento vodík bude pak spotřebováváno ve směsi se zemním plynem.V současné době je možné přimíchávat 5% vodíku a ve středním horizontu se předpokládá 15%. Toto množství by odpovídalo celému množství dnes vyráběného obnovitelného proudu.
více"Dream Battery" z USA

Na Northwestern University vyvíjejí baterii,- kterou bude možno desetkrát rychleji nabíjet a snese desetkrát více cyklů nabití než současné typy. Baterie může být využita v elektromobilech i dalších aplikacích. V konstrukci baterie je použit nový kompozitní materiál elektrod - grafen s křemíkem. Čistý křemík sice pojme více lithia, což vedlo ke čtyřnásobnému zvýšení kapacity, ale současně díky změnám objemu křemíku, k velmi rychlému poklesu kapacity baterie. Řešením je kombinace obou materiálů - grafitové vrstvy, mezi nimiž jsou křemíkové klastry.
Speciální technologie umožňuje vrtat do uhlíkové vrstvy velmi malé otvory (10 až 20 nanometrů), kterými se mohou lithiové ionty dostat rychleji ke křemíku. Ve srovnání s čistými uhlíkovými elektrodami se tak zrychlí rychlost nabíjení desetinásobně. Výzkumníci se zatím orientují na anodu; vylepšení katody by mělo přinést další zlepšení. Úprava katody bude podle nich tržně zralá za 3 až 5 let.
více
Boom malých větrných generátorů v USA

AWEA – Americká asociace pro větrnou energii uveřejnila marketingovou studii o malých větrných elektrárnách, za což se počítají všechny pod 100 kW. V roce 2010 byla v USA instalována kapacita
25,6 MW, což representuje ve srovnání s předchozím rokem nárůst 26%. Celkový výkon je 179 MW a je instalováno 144.000 zařízení. Ukazuje se významný trend k větším, síťově připojeným elektrárnám. Tržní nárůst odvisí od dobrých podmínek podpory na národní i federální úrovni. Jedná se cekem o 30 milionů USD, přičemž se používají různé nástroje a mechanismy. Přes 80% instalovaných malých elektráren pochází od domácích výrobců.
víceSluneční energie se celosvětově prosazuje

Podle analytické firmy Frost & Sullivabylo v roce 2010 na světě instalováno 1.327 MW solárně-termických elektráren a přes 18 GW CSP (Concentrated Solar Power) je ve vývoji.Fotovoltaika se v posledních třech letech silně rozvíjela a koncem roku 2010 dosáhla 39.611 MW. Podle odhadů firmy by do konce roku 2017 mělo celosvětově CSP vyrůst na 15.5 GW a celková instalovaná kapacita fotovoltaiky na 188.5 GW
více
Klima je naše společná věc

Klima můžeme chránit při jídle, topení či cestování. Krátké cesty můžeme dělat pešky nebo na kole, pojedeme-li vlakem na dovolenou, místo abychom letěli, ušetříme 85% CO2.Při topení můžeme na každý stupeň níže nastavené teploty uspořit asi 6% energie. Snížíme-li teplotu na noc, náš spánek bude hlubší a přinese nám více osvěžení.
Veliká spotřeba masa a dalších živočišných produktů je také pro klima špatná. S dostatkem zeleniny, ovoce a obolí a mále masa, s orientací na regionální a sezonní bio produkty lze ušetřit až 40% emisí, které připadají na výživu. Velmi pěkný rakouský portál se spoustou informací naleznete zdeTenkovrstvé panely CIGS 17,4% účinnost

Tenkovrstvá technologie Q.SMART-modulů firmy Solibro dosáhla nového světového rekordu u tenkých vrstev - Poprvé bylo dosaženo účinnosti 17,4 procent. Světový rekord byl potvrzen Frauenhoferovým

© eurosolar.cz 2019

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město