Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Obnovitelné zdroje – šance a výzva

PRVNÍ DEN - 31. ledna 2006

8.00 – 8.30 Registrace

8.30 Přivítání
Senátor Mgr. Martin Mejstřík

8.45 - 9.15 Úvodní přednáška
Vize 2050: Role obnovitelných zdrojů
Hans-Josef Fell, člen Německého spolkového sněmu

9.15 – 13.00 1. blok
Výzkumná a vývojová pracoviště v oboru v zahraničí a v České republice
Řídí senátor Mgr. Jiří BrýdlProf. Dr.-Ing. Jürgen Schmid,ředitel, ISET, Universität Kassel, Německo
Dr. C.A.M. Van der Klein, ředitel, Energy Centre Netherlands, Nizozemí
Doz. Dr. Volker Wittwer,zástupce ředitele, Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme Freiburg, Německo
Ing. Jan Škorpil, CSc., ZČU Plzeň - fotovoltaika
Ing. Miroslav Sedláček, Praha, malá vodní elektrárna
Mgr. Roman Juriga, Centrum pro aplikace obnovitelných zdrojů Vilémov

14.00 – 17.00 2. blok
Role obnovitelných zdrojů pro regionální rozvoj a rozvoj venkova
Řídí senátorka Mgr. Soňa Paukrtová

Dipl.- Ing. Rüdiger Dittmann, Renergie e.V., Kempten, Německo
Ök.-Rat Karl Totter, Mureck, Rakousko
Ing. Pavel Gryndler, MÚ Litoměřice
Senátor Ing. Josef Novotný, Bystřice nad Pernštejnem

17.00 – 18.00 Ukončení 1. dne
Předání Českých slunečních cen

DRUHÝ DEN - 1. února 2006

8.00 – 8.30 Registrace

8.30 – 12.30 3. blok
Podpora obnovitelných zdrojů v České republice
Řídí senátorka RNDr. Jitka SeitlováIng. František Šustr,předseda, Česká společnost pro větrnou energii
Milan SmržEurosolar CZ, o.s., solární energie
Pavel Šedivý, předseda, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, vodní elektrárny
Ing.Vlasta Petříková, Dr.Sc.,CZ Biom, výroba elektřiny z biomasy
Ing. Jiří Jiránek, biopaliva a zemědělská politika
Dr. Neela Winkelmannová, Nová energie, o.s., využití biomasy v EU

14.00 – 17.00 4. blok
Současné trendy v evropské a mezinárodní politice
Řídí Prof. Ing. Václav Roubíček CSc.

Beatriz Yordi, Evropská komise, Úřad pro energetiku a dopravu, Evropské iniciativy
Stefan Gsänger, generální tajemník,Světová asociace pro větrnou energii WWEA, Kyótský protokol, iniciativa IRENA
zástupce UN Energy, politika OSN, v jednání

17.00 – 18.00 Ukončení 1. dne
Zakončení semináře
senátor Mgr. Martin Mejstřík

Seminář je přístupný veřejnosti.

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město