Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Obnovitelné energie místo atomové energie

Postupná výstavba obnovitelných energií činí atomovou energii zbytečnou

Blíží se vyčerpání kapalné ropy a plynových zásob. Díky fosilním emisím nabývají klimatické změny dramatického rozměru formou stále častějších a šířeji působících povětrnostních katastrof a jejích následků. Je nezbytná zásadní přestavba na obnovitelné energie spolu ve spojení s podstatným snížením energetické spotřeby a zvýšením energetické účinnosti.

V této situaci se množí hlasy po come - back atomové energie také v zemích, kde se výstup z jaderné energie zdá uzavřenou záležitostí. Tvrdí, že:

 • atomová energie představuje největší a nákladově nejvýhodnější, technologicky nejvyvinutější a nejrychleji aplikovatelný potenciál pro klimaticky nezávadné energetické zásobování, a že všechna bezpečnostní rizika jsou zvládnutá;
 • oproti tomu jsou obnovitelné energie hospodářsky neúnosné a že jejich potenciál nestačí, aby významným způsobem rychle omezil fosilní energetickou spotřebu.

Tato nová proatomová kampaň odvrací pozornost od mnohých atomových rizik a pokouší se vyvolat hospodářské obavy. Demonstruje, že rozhodujícím konfliktem o budoucnost energetického zásobování je právě střet mezi atomovou a obnovitelnou energií.

Ve skutečnosti jsou ale rizika atomové energie zvýšila:

 • během čtyř desetiletí budou také vyčerpány zásoby uranu, ačkoli atomová energie pokrývá pouze 7% světové energetické spotřeby. Pokračovat v dalším využívání atomové energie, či jej dokonce rozšířit znamená využít rychlé množivé reaktory, které až doposud nebyly provozu schopné, vyvolají obrovský nárůst nákladů a produkují plutonium využitelné v atomových zbraních;
 • otázka likvidace atomového odpadu, který zůstává radioaktivní desetitisíce let nebyla ani po 50 letech využívání atomové energie uspokojivě vyřešena a rovněž není odpovědně řešitelná;
 • podle „rizikové studie atomové elektrárny“ má riziko havárie pravděpodobnost 0,1%. Nehoda se může stát kdykoliv, také zítra!
 • s dalším rozšiřováním atomové energie roste nebezpečí rozšiřování atomových zbraní, jako příkladně v Íránu a k šíření atomového terorismu. Země, které touží po atomových zbraních se toho pokoušejí dosáhnout pomocí atomové energie. Oddělení „mírového“ a vojenského užití atomové energie je stále těžší.

Jeden z nejpodstatnějších problémů:
Kvůli fixaci na atomovou energii by se desetiletí opomíjely obnovitelné energie a byla by blokována nebo opomíjena jejich podpora - fundamentální opomenutí. Zdánlivá „hospodářská přednost“ atomové energie spočívá na státní podpoře výzkumu a vývoje od 50. let v celkové výši 1000 miliard dolarů. Téměř 90% všech výzkumných a vývojových výdajů v oblasti energetiky v zemích OECD posledních 50 let plynulo do atomové energie. Samotný úřad EURATOM měl na podporu atomové energie od roku 1957 k dispozici asi 400 miliard dolarů, až dosud bez jakékoli parlamentní kontroly rozpočtu! K tomu lze přičíst další hospodářská privilegia jako osvobození od povinného ručení a daně z paliv nebo - jako dodnes v Německu - nezdanění odvodů pro budoucí likvidaci atomového odpadu ve výši 25 miliard Euro, které mohou atomové elektrárny použít pro libovolné investice. Proti tomu je na podporu výzkumu a vývoje obnovitelných energií celosvětově věnováno pouze 20 miliard dolarů a 30 miliard je k dispozici pro tržní podporu.

Obnovitelné energie jsou alternativou k atomové energii. Jejich potenciál postačuje k tomu, abychom se mohli v budoucnu obejít bez jaderné i bez fosilní - a to i při stoupající světové spotřebě energie pro boj s chudobou. Tato historická šance se stále popírá, ač je v mnoha vědeckých scénářích doložena jako realistická - tak například v roce 1981 komisí Enquete německého Bundestagu jako alternativa k atomové energii a v roce 2002 jako alternativa k budoucnosti energetického zásobování, která ukázala na možnost úplného zásobování Německa do roku 2050 obnovitelnou energií. Existují i další vědecké scénáře pro úplné zásobování obnovitelnými zdroji celého světa, Evropy, Německa, USA, Japonska, Francie a Rakouska.

Obnovitelné energie budou stále lacinější díky hromadné výrobě zařízení a technické optimalizaci. Atomové a fosilní energie budou naopak stále dražší díky stoupajícím nákladům na získávání a na škody na životním prostředí, stejně jako nárůstem technických a vojenských bezpečnostních nákladů. Již nyní je výroba proudu z větru v největrnějších oblastech hospodářsky levnější než proud z nových atomových elektráren. Pro obnovitelné energie také hovoří možnost jejich rychlého zavádění: solární a větrné elektrárny lze instalovat během několika dní zatímco výstavba atomové elektrárny trvá více než 10 let. To má v neposlední řadě veliký význam také pro venkovské oblasti rozvojových zemí.

Vyzýváme vládu a parlament aby:

 • aby vytvořili a podporovali takové podmínky, které by vedly k širokému zavádění obnovitelných energií;
 • aby podpořili iniciativy vedoucí k rozvoji kogenerace elektřiny a tepla;
 • aby podpořili řízený odstup od jaderné energie, v níž se stále ještě uplatňují travjící privilegia
 • aby na evropské a mezinárodní úrovni nalezli všechny prostředky, které by energicky zamezily atomovému "come backu";

Podporujeme následující kroky:

 • započít s iniciativou vedoucí k založení mezinárodní agentury pro obnovitelné energie jako protiváhy ke stávající mezinárodní agentuře pro atomovou energii;
 • započít s iniciativou vedoucí ke zrušení smlouvy EURATOM, aby se tím ukončilo privilegované postavení jaderné energie;
 • odstartovat iniciativu k rozšíření a doplnění smlouvy o nešíření atomových zbraní, v níž bude signatářským státům dovoleno jejích současnou smluvní povinnost mezinárodní podpory atomové technologie naplnit mezinárodní podporou obnovitelných energií;
 • zákonně povinovat provozovatele atomových elektráren zpětně zdanit nezdaněné zálohy a smět je využít pouze na likvidaci atomového odpadu;
 • financovat výzkum likvidace atomového odpadu ze záloh na jeho likvidaci, které platí provozovatelé;
 • rozpočtové prostředky pro likvidaci budoucího jaderného odpadu a jadernou fúzi přesměrovat na výzkum a vývoj obnovitelných energií, především na vývoj akumulačních technologií.

Pouze obnovitelnou energií lze zajistit nezávislé, trvalé, bezemisní a bezpečné energetické zásobování.

© eurosolar.cz 2019

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město