Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Obnovitelné a klimatické krátké zprávy za rok 2008

100% experiment v SRN


Zatím co česká vláda a její odborníci pochybují o možnostech dosažení 8%
obnovitelně vyráběné elektřiny do roku 2010 a plánují další výstavbu jaderných
bloků a prolomení uhelných limitů v severních Čechách dosáhli v Německu
unikátního výsledku.


Tři energetické firmy zabývající se větrem, sluneční energií a bioplynem -
Energon GmbH, SolarWorld AG a Schmack Bioagas AG experimentálně ověřily možnost
bezpečného 100% zásobování elektrickou energií v nezávislosti na povětrnostních
podmínkách. Projekt byl veden Institutem pro sluneční energetické systémy (ISET)
univerzity v Kasselu a byl nazván "Kombinovaná elektrárna". Pozůstával z
propojení 36 decentralizovaných zdrojů založených na kombinaci větrných
elektráren, bioplynových jednotek, vodní elektrárny a slunečních elektráren.
Elektrárna byla schopna dodávat požadované 100% množství obnovitelné elektřiny
pro 12.000 domácností a pokázala, že takto koncipovanou síť lze bezpečně
vyvažovat pro různé podmínky dodávek i spotřeby elektřiny.
Combined Power Plant


Plankton jako nový energetický zdroj


Během následujících 30 let by se mohl stát plankton pěstovaný na pobřežních
pouštích nejvýznamnějším globálním zdrojem po ropě. Z planktonu pěstovaného za
pomoci slunečního záření,oxidu uhličitého a malého množství minerálních látek.
Hmota planktonu se zdvojnásobuje každých 3 až 7 dní. Tato biomasa umožní s
vysokou účinností v budoucnu výrobu syntetických biopaliv a energetických
zdrojů. Nový průmysl může představovat při splnění ekosociálních standardů
velikou humanitární nadějí nejenom pro Afriku. Již v tomto roce vznikne v
saudsko arabské poušti na 3000 ha první farma firmy National Prawn Company.
Pouhé jedno procento světových pouští by mohlo zajistit světovou spotřebu
klimaticky neutrálního paliva,proud a plynu.
Více info...Nový pohon lodě15. prosince 2007 pokřtila manželka spolkového prezidenta Eva Luise Köhlerová v
Hamburku nákladní loď MS Beluga SkySails patří brémskému rejdařství. Firma
SkySails vyvinula až 600 čtverečných metrů velikou plachtu na principu tažného
draku, s jejímž využitím bude možné snížit náklady na palivo mezi 10 a35%. Malá
nákladní loď bude schopna tak během ročního provozu ušetřit průměrně 280,000 Eur
za palivo. Její první cesta bude trvat 2 týdny a cílem je Guanta ve Venezuele.
SkySails

Vítr je mezinárodníV Polsku bude 15 km od mořského pobřeží vystavěn veliký větrný park, který bude
mít německé vrtule a španělského investora. Vítr na tomto místě vane průměrnou
rychlostí 7 metrů za sekund. Bude instalováno celkem 60 turbín o velikosti 1,5
MW na ploše 1500 ha.Studie uskutečnitelnosti ukázala potenciál obnovitelné energetikySedm zemí spolkových zemí SRN by mohlo již nyní uspokojit celou svou spotřebu
elektřiny z OZ a Meklenbursko-Pomořansko celou spotřebu primárních energií na
výrobu elektřiny a tepla. Toto je výsledek studie uskutečnitelnosti Institutu
Otto Suhra na Freie Universität v Berlíně pod názvem „Budoucí výstavba
obnovitelných zdrojů se zvláštním přihlédnutím k možnostem různých spolkových
zemích“. Velkou zábranu v rozšíření OZE vidí vědci ve stále přetrvávající
desítky let dlouhé podpoře fosilní a jaderné energie. Freie Universität Berlin 2008Masdar City – hlavní město energetické revolucePod motem: „Žádný odpad, žádný uhlík“ se začne v Abu Dhabi jednom státu
Spojených arabských emirátů budovat město budoucnosti. Podle svého tvůrce
kanceláře Normana Fostera zpochybní toto město všechnu současnou urbanistickou
praxi. Do města nebudou připuštěny soukromé osobní automobily, bude se
recyklovat 99 % všech odpadů a spotřeba vody bude redukována na 50% celostátního
průměru. V komplexu města budou výzkumné kapacity, univerzita a komerční
instituce, které se budou věnovat obnovitelným energiím. Město by mělo být
dokončeno v roce 2012. Masdar Initiative


Certifikace biopalivNěmecká spolková vláda schválila návrh zákona o výrobě biopaliv z biomasy
udržitelným způsobem. Podle tohoto předpisu budou všechna daňová a další zákonná
zvýhodnění poplatná kritériím udržitelnosti. Obdobné aktivity rovněž probíhají v
rámci EU. Vypracovaný návrh certifikace bude ověřován ve dvouletém pilotním
projektu, rovněž v některých neevropských zemích – jako Argentině, Brazílii,
Indonésii a Malajsii. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 2008


Evropská konferenceVe dnech 11.-14.března proběhne v Berlíně 7. konference o solární energii v
architektuře a urbanismu po názvem „Sun and Sense“. Tyto konference byly
iniciovány Evropskou komisí a první z nich byla v roce 1987 v Mnichově, pak
následovaly 89 v Paříži, 93 ve Florencii,96 v Berlíne a letech 1998 a 2000 v
Bonnu. Jejich předmětem jsou nové koncepty využívání sluneční energie v budovách
a v městských strukturách. více informacíBiopaliva v JumbuSpolečnost Virgin Atlantic nazvala svůj nedávný let z Londýna do Amsterodamu
průlomem při hledání klimaticky nezávadného paliva. K pohonu obřího dopravního
letadla použila směsi palmových olejů a umístila je do jedné ze čtyřech
palivových nádrží letadla. Ostatní tři turbíny byly provozovány běžným palivem.
Uspořádání mělo zajistit bezpečný let i pro případ výpadku turbíny s novým
palivem. Let bez pasažérů prokázal, že je možné nahradit kerosin směsí
rostlinných olejů, aniž by zmrzla nebo se rozložila na původní složky..
Zakladatel firmy Richard Branson soudí, že během 10 let budou dopravní letadla
provozována především na rostlinný olej. Obdobně uvažuje firma Airbus.Atomový průmysl opět ukázal svou neschopnostPrvní projekt výstavby atomové elektrárny v Evropě po 15 letech, finské
Olkiluoto 3 se ukazuje být katastrofou. Již po dvou letech výstavby došlo k
prodloužení výstavby o třetinu, 50% růstu nákladů, ztrátám minimálně 1,5
miliardy Euro a odstrašujícímu zanedbávání technické specifikace. Stálé
opakování zvěstí o renesanci atomové energetiky odvádí pozornost od rizik této
technologie. Energetický přínos jádra je marginální a představuje společenskou
zátěž.
Zdroj.Vodík z kuchyňského odpaduVýzkumná skupina při univerzitě v Cagliari vyvinula technologii, při níž lze z
jednoho kilogramu domácího bioodpadu pomocí klostridií vyrobit př teplotě 39
stupňů a anaerobních podmínek až 75 litrů vodíku. Proces trvá 2- 4 dny přičemž
dalším krokem je následná výroba bioplynu, při níž za vyšší teploty vznikne směs
metanu a oxidu uhličitého. Vodík může být po oddělení oxidu uhličitého a
vyčištění použit v palivových článcích. Výhodou procesu je vysoká účinnost
procesu, nízká teplota a energetické zpracování odpadu. Univerzita Cagliari
Vyšší účinnost termoelektrické přeměnyVýzkumný tým univerzity v Bostonu a MIT (Massachusetts Institute of Technology)
zvýšili účinnost termoelektrického jevu využitím uspořádaného
nanotechnologického prachu směsného teluridu bismutu a antimonu o 40%. Zvýšení
se zakládá na skutečnosti, že uvedený nanomateriál je elektricky dobře vodivý,
ale špatně vodivý tepelně a může pracovat od laboratorní teploty až do 250°C.
Nový materiál otevírá nové možnosti pro využití odpadního tepla a jeho přeměnu
na elektrickou energii. MITVypněme světlaDne 31. března 2007 uspořádala WWF (World Wildlife Fund) v Sydney akci “Earth
Hour” - hodinu pro Zemi, při níž občané, podniky i veliké instituce jako Opera v
Sydney vypnuli na hodinu nepotřebná světla. Letos se pořádá celosvětová akce dne
29.3. mezi osmou a devátou lokálního času. Akce ukáže, že můžeme společně jednat
pro záchranu tohoto světa.Krok k účinnější výrobě ethanolu ze dřevaRakouská firma Vogelbusch přihlásila ve spolupráci s Univerzitou v Grazu patent
na novou technologii fermentace dřeva na etanol pro výrobu pohonných hmot. Ve
srovnání s jinými technologiemi má tato nová podstatně vyšší účinnost. Základem
postupu je produktivnější kmen mikroorganismů, který rozkládá zbytky s obsahem
hemicelulosy na bioetanol. Pomocí tohoto procesu bude možné v budoucnu efektivně
vyrábět etanol z různých zbytků biologického původu. Proces je založen na
optimalisaci přeměny xylosy na etanol pomocí nově vyšlechtěného kmene kvasinek
Saccharomyces cerevisiae. Příčinou nízké účinnosti jiných kmenů je nestejná
dostupnost koenzymů NAD a NADP. Vogelbusch.Čína vede ve fotovoltaiceAčkoliv drží Německo s náskokem první místo v instalovaném výkonu fotovoltaiky,
je na prvním místě ve výrobě Čína, i když kvalita podle některých evropských
výrobců ještě pokulhává, jak se vyjádřil Arthur Hoffmann, manažer portfolia
fondů pro obnovitelné energie Banky Sarasin. V roce 2007 vede seznam světových
producentů fotovoltaických zařízení s ročním výkonem 1,2 GW, následována
Japonskem 0,932 GW a BRD 0,875 GW. Také mezi deseti největšími výrobci
fotovoltaiky dominují čínští výrobci, zatímco v první desítce jsou jenom dvě
německé firmy na sedmém a desátém místě (Solarworld a Solon)Na kola!Dvě třetiny všech automobilových jízd jsou kratší deseti kilometrů a čtvrtina
dokonce méně než dva kilometry. Studené motory mají navíc vysokou spotřebu (až
30 litrů na 100 km) a větší opotřebení.Jízdní kolo je v těchto případech mnohem efektivnější. Při 2,7 km na kole denně
uspoříte 850 kg CO2. Dalším řešením pak je „carsharing“ - ten se vyplatí do 5000
km za rok, a hromadná doprava. V BRD se pro 25 milionů domácností s 1-2 členy
již auto nevyplatí. naturNěmecko chce dodržet kvótu na biopalivaDíky pochybnostem o současném přínosu biopaliv a chybějící certifikaci biopaliv
vyhlásil spolkový ministr ŽP horní hranici pro přimíchávání lihu do benzínu,
neměla by dosáhnout 10% a měly by zůstat na hranici 5%. Do zájmu o biopaliva se
promítá mnoho faktorů – jednak stabilizace zemědělských trhů a výstavba trhu s
biopalivy, jednak biopaliva by měla zajistit nákladově přínosné snížení emisí
CO2 na hranici 120g/100 km na rozdíl od konstrukčních změn motorů. Biopaliva ale
zůstávají strategií a nejsou principiálně zpochybňována. Bude zapotřebí se
zaměřit na podporu udržitelnosti celkové výroby. Podle ministerstva BRD dodrží
směrnici EU o 10% obsahu biopaliv v rámci trhu s palivy do roku 2020 bude
dodržen. bmuFotovoltaika překonává očekáváníPodle časopisu Photon dosáhl meziroční nárůst fotovoltaiky v roce 2007 70%,
podle předpovědi lze počítat v roce 2008 s 100%. Když by toto tempo vydrželo,
bude v roce 2010 instalováno celkem 23 GW fotovoltaiky. Díky EEG s vysokými
výkupními cenami se instaluje polovina této produkce v BRD. Přesto se vytváří
tlak na solární průmysl, aby snížil ceny fotovoltaiky, což by vzhledem k
hromadné výrobě mělo být možné. V současné době je v BRD 14,2% obnovitelné
elektřiny a a konce roku lze očekávat přes 18%. Podle předpovědí německé vlády z
roku 2003 by mělo být v roce 2010 dosaženo nejméně 12,5% a v roce 2020 asi 20%.
Cíle pro rok 2020 bude velmi pravděpodobně dosaženo již v roce 2009 a do roku
2020 by pak mohlo Německo dosáhnout snadno 50 i více procent. photonDalší ropný šokPodle hlavního ekonoma Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birola hrozí
v nejbližší době další ropný zlom. Do roku 2015 bude chybět denně 12,5 milionu
barelů, tedy celých 15% světové ropné spotřeby. Podle toho bych měli být v
následujících letech připraveni na turbulence, nedostatek a vysokou cenu na
ropných trzích. Dramatičtěji by se dalo říci - pro světové hospodářství bude
velice dramatická situace – a to nemluvíme o roce 2030. Zatímco se v Evropě
stále vede debata o budoucnosti postfosilní energetiky – zda jádro, uhlí, co s
klimatem a energetickou bezpečností zda energopolitiku nebo energetickou
autonomii – sdělují ropné koncerny, že již dnes netěží tolik, aby mohli pokrývat
spotřebu. internationalepolitikPokles proteinů v potravináchMeta-analýza několika desítek experimentální dat ukázala, že s nárůstem obsahu
oxidu uhličitého v úrovních předpokládaných do konce 21.století můžeme očekávat
snížení obsahu proteinů v hlavních plodinách jako rýži, pšenici, ječmenu, sóji a
brambor o průměrně 14%. Tato změna bude mít vliv především na zdraví populace
lidí žijících v rozvojových zemích, kde například v Bangladéši tvoří uvedené
plodiny celkem 75% složení celkové potravy. Obsah proteinů lze zvýšit dusíkatými
hnojivy, ale jejich používání má veliký ekologický dopad. Zdroj:Global
Change Biology. 14(3): 565-575.Nehořlavé lithiové baterieLithiové baterie jsou rozšířeny prakticky všech mobilních přístrojích – mobilech
a laptopech právě pro své mimořádné vlastnosti – jsou lehké a mají vysokou
energetickou hustotu, a nemají paměťový efekt, který by postupně jejich kapacitu
snižoval, jako u jiných typů akumulátorů. Největší současný problém lithiových
baterií – jejich hořlavost řeší výzkumný tým Frauenhoferova institutu. Na rozdíl
od současné konstrukce jsou nové typy akumulátorů vybaveny tuhým elektrolytem na
bázi silikátového polymeru, který zajišťuje nehořlavost a otevírá lithiových
akumulátorům nové pole aplikací. photonJednolitrové autoAčkoli VW zatím zastavil výroba třílitrového auta a jednolitrové je, poté co
prokázalo spotřebu 0,89 l/100 km v muzeu, oznamuje vedení VW, že do roku 2010
zahájí sériovou výrobu jednolitrového auta. Hmotnost bude 290 kg, karoserie z
lehkých kovů a maximální rychlost 120 km/hod. Důvodem je stále stoupající cena
pohonných hmot.Mangrovníkové lesy proti cyklonůmObrovské počty obětí jak tsunami, tak cyklonu v Barmě jsou do značné míry
způsobeny odlesněním mangrovníkových houštin rostoucích na pobřeží tropických
moří. Během posledních 30 let došlo k většímu úbytku těchto porostů než v
případě deštných pralesů. Podle vědců běžná šíře 200 metrů mangrovníků na
pobřeží utlumí až dvě třetiny ničivé energie vznikajícího cyklonu.Konkurence biolihu a potravinářských produktů?Na světě se pěstují rosliny pro výrobu biolihu na pouhých 2% zemědělských ploch.
Podle prohlášení spolkového ministra zemědělství Seehofera nemůže nikdo vážně
tvrdit, že pěstování biolihu přispívá k enormnímu růstu cen potravin.
Celosvětově je k dispozici 4,2 miliardy hektarů, které by mohly být zemědělsky
využívány a z nich se využívá pouze 1,5 miliardy. Pakliže se využije celý
potenciál a k tomu se ještě zvýší produktivita, bude dosti jak pro výrobu
celosvětově potřebných potravin a zbude dostatek pro výrobu biopaliv. Obojí je
realistické. SeehoferSvětová kapacita větrné energie přesáhla 100.000 MWV tomto roce již přesáhla celková instalovaná kapacita větrné energie na světě
100.000 MW. K rozvoji došlo od roku 1990. To co bylo instalováno během deseti
let do roku 10 let, lze nyní postavit za jeden rok. Trendem je vývoj stále
větších turbín s výkonem nad 5 MW. US ministerstvo pro energii představilo
scénář, kdy by v roce 2030 pokrýval vítr 20% celkové spotřeby USA, což
představuje výkon téměř 300.000 MW.

Nárůst světové instalace

1990: 2.000 MW

1995: 5.000 MW

2000: 18.000 MW

2005: 59.000 MW

2007: 94.000 MW


iwrKoncentrátorové články slibují levný sluneční proudBěhem asi jednoho roku by měla firma Sungri
začít s masovou výrobou systému "Xtreme Concentrated Photovoltaics" (XCPV) který
by měl generovat solární proud za cenu 5-7 USD centů. Sluneční světlo se v
těchto článcích koncentruje na 1600 násobek své běžné intenzity a pak je
proměněno na elektrický proud ve vysoce účinných fotovoltaických článcích s
účinností 37%. Pro odvod tepla byla vyvinuta speciální technologie.Norský elektromobil již v roce 2008Norská firma Think Global uvede na trh
elektromobil, který na jedno nabití ujede 180 km při rychlosti 100km/hod.
Nejprve ve Skandinávii, pak i ve Švýcarsku, později v Londýně, Paříži, Miláně a
Amsterodamu by se mělo produkovat 10.000 aut ročně. V současné chvíli je jich
již 3.500 za cenu 20.000 Euro objednáno.Plánování dodávek obnovitelné elektřinyFrauenhoferův institut pracuje na systému, který by umožnil plánované dodávky z
obnovitelných zdrojů pomocí různých zásobníků energie od lithiových baterií až
po stlačený vzduch. V budoucnu se nebude jednat o jeden systém akumulace a o
mnoho různých. Nákladově výhodné zásobníky energie přispějí k dalšímu rozvoji
obnovitelných zdrojů energie.Veliké fotovoltaické článkyOd července 2008 bude nová drážďanská firma Signet Solar produkovat a na na trh
dodávat velké fotovoltaické moduly o ploše 5,7 metru čtverečního, které jsou
konstruovány na bázi tenkovrstvé křemíkové technologie. Díky malé spotřebě
materiálu firma očekává, že během tří let bude možné dosáhnout s jejich výrobky
shodných produkčních nákladů na výrobu elektřiny jako ze současných zdrojů.
Firma uvádí, že v současné době již uzavřela smlouvy ve výší více jak 250
milionů Euro. V brzké době dosáhne výrobní kapacita 100 MW ročně.Biopaliva a potravinyPodle profesora Dr. Zellera z Univerzity v Hohenheimu sice přispívají biopaliva
k růstu cen potravin ale jsou pouze jedním z mnoha faktorů. Řešení tedy spočívá
v moha rovinách. Je to především dlouhodobý nárůst obyvatelstva a stále se
zvyšující spotřeba masa, která podmiňuje mnohonásobnou spotřebu masa a mléčných
výrobků, především v Číně a Indii, přičemž v Asii již nelze příliš zvyšovat
produkční plochy. Narůstajícím problémem bývá také voda a krátkodobě se podílejí
spekulační bubliny. Protože se zemědělské plodiny mezinárodně účtují v USD není
díky inflaci v posledních třech letech ani tento vliv opomenutelný.Vodní elektrárna bez hrázeFirma International River Energy z Lipska vyvinula nový typ vodní turbíny, která nepotřebuje
žádnou hráz a je bezpečná pro ryby. Zařízení je založeno na kuželovitém šroubu,
který je zapuštěn do dna a může mít výkon mezi 5 až 300 kW, při průměru šroubu 1
až 2,5 metru a mělo by vyrábět proud za 1 až 5 euro centů na kWh s amortizací
kolem 5 let. Ještě letos bude realizováno 300 generátorů a v dalších 5 až 10
letech 100.000.Proud ze severního moře může sloužit 71 milionům domácnostíPodle nejnovější studie Greenpeace by výstavba speciální elektrické sítě v
Severním moři umožnila zásobování 71 milionů domácností levným a ekologickým
proudem z větrných parků v Severním moři. Síť by pomohla vyrovnávat výkyvy
produkce elektřiny způsobené rozličnou sílou větru. Větrné parky by byly
lokalizovány v pobřežních vodách 7 států GB, Francii, BRD, Belgii, Nizozemí,
Dánsku a Norsku. V současné chvíli vypracovává komise EU akční plán pro offshore
větrné parky. Dnes již existuje 25 offshore větrných parků. Větrný potenciál je
ohromný a zamezí výstavbě 40 atomových nebo uhelných elektráren. Pobřežní země
by měly spolupracovat na výstavbě sítě 6200 km dlouhé, které předpokládá náklady
asi 15-20 miliard euro, což představuje ve srovnání s produkcí elektřiny
zanedbatelné náklady. Sít rovněž pomůže vzájemně vyrovnávat spotřebu a produkci
v různých zemích a tím přispěje k rozšíření obchodu s elektřinou. GreenpeaceGrónsko tajeRobert Corell (73), je jedním z nejhlavnějších amerických klimatologů, učil na
Harvardu a dlouhou dobu byl poradcem vlády. Dnes je viceprezidentem Heinz
Centra, nezávislého Thinktanku ve Washingtonu. Podle Corella je situace v
Arktidě velmi dramatická - v ledovém fjordu Ilulissat na západním pobřeží
Grónska viděl jak se z jednokilometrové výše sune do moře veliký ledovec
rychlostí 40 metrů za den a každý den se tak rozpustí v moři tolik sladké vody,
které by stačila na zásobování NY po celý rok. Před několika léty nebylo nad
Grónskem po tání ani stopy. Dnes vypadá Grónsko z výšky jako švédská jezerní
krajina. V roce 2005 došli odborníci k závěrům, že severní pól bude do konce
tohoto století bez ledu. Rok nato jsme viděli, že proces probíhá dvakrát tak
rychle, realita je stále rychlejší, než ve svých modelech předpokládáme. Podle
kolegy z NASA bude do roku 2013 nebo 2015 oceán úplně bez ledu". Podle Corella
jsme dosáhli bodu z nějž není návratu. Hladina světových moří stoupne o 3-5
metrů a ne pouze o 60 cm, jak se uvádělo pouze jako důsledek tepelné roztažnosti
vody. Corell tvrdí, ve spojitostí s novými volbami v USA, že je třeba hovořit o
tom, co nás čeká v následujících letech, jako do konce století 165 milionů
klimatických uprchlíků, a bude ztraceno například 40% Bangladéše. Sueddeutsche ZeitungSamostatná energetická politika městaNěmecké město Wolfhagen (14.000 obyvatel) chce do roku 2015 pokrývat celou svou
spotřebu z obnovitelných zdrojů energie a tak mít vyrovnanou bilanci oxidu
uhličitého. Za tímto účelem vykoupilo město zpětně elektrickou síť a plánuje
různé obnovitelné projekty. Podle svého starosty Reinharda Schaakeho je
vlastnictví sítí důležitým krokem. Hlavní podíl energie bude pocházet z větru,
fotovoltaiky a kogenerační jednotka na biomasu. Město si slibuje vedle
klimatické ochrany větší lokální tvorbu hodnot a atraktivnější místní podmínky. víceMnichov bude zásobovat obnovitelná elektřinaJako v prvním milionovém město BRD se rozhodly městské elektrické podniky v
Mnichově zásobovat všechny domácnosti obnovitelně vyrobenou elektřinou a budou v
následujících letech investovat miliardu euro do výstavby vlastních zdrojů.
Jenom na střechách mnichovských domů bude možno získat více jak polovinu
potřebné elektřiny.Fotovoltaické tkaniny z JenyVědci z IPHT vyvinuli nový solární
článek v němž jsou kombinovány nanodráty z křemíku s polymerními vrstvami.
Nanodráty mají až stonásobně větší povrch než srovnatelné povrchy křemíkových
článků, a proto působí jako vynikající absorpční materiál pro světlo. V první
fázi by se mělo dosáhnout 8% účinnosti při nízkých materiálových a energetických
nákladech na výrobu.Světové ničení lesů rychlejší než Ferrari!Za minutu se na světě zničí 26 ha lesa, což odpovídá 8 km tříproudové dálnice -
za hodinu tedy 500 km. Největším Celkem 18% světových emisí oxidu uhličitého
odpovídá právě lesním požárům, které se spolu s mýcením podílejí na největší
destrukci lesů. Největším producentem oxidu uhličitého je po USA a Číně právě
Indonésie, díky vypalování lesů. Důležitým nástrojem pro zamezení těchto změn je
certifikace FSC, která pomocí
ekonomických a sociálních mechanismů může zániku lesů zamezit, jako na příklad v
rezervacích v Guatemale.Veliký zájem o elektroautombilyPodle výsledků studie Perraudin Konzept und Warnstorf & Partner Consulting by se
při odpovídající nabídce v současnosti rozhodlo 37 % prozent německých
automobilistů pro elektroautomobil. Největší zájem o tato auta projevuje
nejmladší generace řidičů a senioři. VíceTransparentní izolaceObdobně jako kožichy ledních medvědů, které izolují, a zároveň jimi proniká
sluneční teplo do kůže, působí transparentní izolace. Tato izolace se aplikuje
na stěny domů, takže střecha zůstává volná pro další solární energetické
aplikace. Podle údajů profesní organizace se při dnešních cenách investice do
transparentního izolačního systému navrátí během několika málo let. VíceLetadlo s palivovými článkyPrvní letadlo na elektrický pohon z palivových článků bylo představeno na
stuttgartském letišti 30. září tohoto roku. Jedná se jednomístný větroň vyvinutý
DLR-Institut für Technische Thermodynamik und der Lange Aviation GmbH pod
označením Antares DLR-H2.
Ještě tento rok by mělo letadlo poprvé vzlétnout.Německá komise potvrdila zvýšené riziko vzniku rakoviny u jaderných elektrárenDne 9. října potvrdila Německá komise pro ochranu před zářením s konečnou
platností jako vědecky potvrzené zvýšené riziko vzniku rakoviny v blízkosti
jaderných elektráren, když se vyjádřila ke takzvané studii Kikk -
epidemiologické studii vzniku dětské rakoviny v blízkosti jaderných elektráren,
zveřejněné koncem minulého roku. VíceHybridní auta - 13% v roce 2015Podle studie vypracované pro pařížský autosalon poklesne v roce 2015 podíl
diesel aut z 57 na 51% a benzínových z 42 na 30%. Elektroauta mají představovat
4%. VíceBezorebná technika váže uhlík z ovzdušíTradiční hluboká orba snižuje úrodnost půdy a obsah humusu. Pakliže se tato
techinka zkombinuje s biozemědělkými praktikami podle Bio Suisse je možne se
zříci i herbicidů a minerálních hnojiv. Od roku 2002 probíhal ve Švýcarsku pod
gescí výzkumného ústavu Fibl
dlouhodobý experiment na jílovité půdě, který mimo jiné přinesl následující
výsledky: o 10% nižší výnosy obilí, ale o něco vyšší výnosy slunečnice a
meziplodin, o 26% vyšší výnos jetelovin a když bylo pole připraveno zeleným
hnojením, stouply výnosy kukuřice na siláž o 25%. Během dvou a půl let se zvýšil
obsah uhlíku v půdě o 0,15 procentního bodu a na hektar tak bylo vázáno o 3,7
tuny ekvivalentu oxidu uhličitého více.Solárnětermická elektrárna ve ŠpanělskuPrvní elektrárna v Evropě s parabolami, Andasol 1, ukončuje testy a brzy bude
dodávat do španělské sítě elektřinu. Bude zásobovat 200.000 osob ekologicky
vyrobeným proudem. Plocha kolektorů je přes 510.000 metrů čtverečných - jedná se
o největší elektrárnu tohoto typu na světě. Teplo se v obdobích bez slunečního
svitu uchovává v roztavené soli, takže elektrárna může pracovat i po západu
sunce. Firma Solar Millennium plánuje v dalších letech výstavbu dalších elektráren o
výkonu přes 1 GW v různých zemích a v blízkosti Andasol 1 jsou již rozestavěny
další dvě elektrárny.Největší fotovoltaická elektrárna z tenkovrstvých panelůDne 16.10. byla dána do provozu největší německá elektrárna z tenkovrstvých
panelů CdTe, které poskytují dobrý výkon i za špatného počasí. Celkový výkon
činí 837 kWp a pozůstává z 11,467 modulů amerického výrobce First Solar, které
jsou umístěny na střeše bývalé úpravy uhlí Moers poblíže Duisburgu. Budova bude
v budoucnu použita pro recyklaci stavebních materiálů. Odpadní teplo z měničů ve
velikosti 45 kW bude využito pro vytápění administartivní budovy.

Media ntact

Pressebüro Krampitz

Dillenburger Straße 85

D D – 51105 CologneŠirokospektrální materiál pro fotovoltaickou přeměnuOdborníci z Ohio State University ve spolupráci s vědci z Taiwanu vyvinuli nový
materiál na bázi vodivého polymeru s atomy titanu a molybdenu, který má několik
překvapivých vlastností, vhodných pro novou koncepci fotovoltaického materiálu.
Předně absorbuje elektromagnetické záření v celém rozsahu slunečního světla a
dále řeší jeden z hlavních problémů: u běžných fotovoltaických materiálů se
emitované elektrony rychle vrací na základní energeticku úroveň, zatímco u
nového je doba milionkrát delší a u tenké vrstvy dosahují tyto časy zlomů
sekundy. Efekt umožňuje lepší odvod elektromů z materiálů a tím podstatně vyšší
účinnost. víceJedna Země už nestačíTřicet let jsou mezinárodní konference na téma životního prostředí a ochrany
klimatu ale životnímu prostředí a klimatu se daří stále hůře. Každý den vyhyne
150 rostlinných a živočišných druhů, přibude 30,000 hektarů pouští, ztratí se 86
milionů tun úrodné půdy a do atmosféry se vypustí 100 milionů tun skleníkových
plynů. Každý den je nás také o čtvrt milionu více. Living Plant Report 2008.Renesance protiatomového hnutíZatímco atomová lobby předpokládá renesanci atomového průmyslu, tak ve
skutečnosti se počet atomových rektorů na světě stále zmenšuje. V roce 2008
pracuje o 5 reaktorů méně než v roce 2000 a do roku 2020 jich bude nutno uzavřít
vice jak 1000 z bezpečnostních důvodů. Minulý weekend došlo v Německu naopak k
renesanci protiatomových aktivit. V Gorlebenu a na dalších místech demonstrovalo
15.000 účastníků, kteří požadovali celosvětový odstup od jaderných technologií.
Protiatomové hnutí je silnější než bylo v roce 2000, kdy zelenočervená koalice
rozhodla v SRN o ukončení výroby elektřiny v jaderných elektrárnách. víceZelení pro 100%Evropa se zavázala, že omezí oteplení země na 2°C. K tomuto cíli je potřeba
snížit emise oxidu uhličitého na polovinu.V rámci Evropy to znamená 80% redukce
emisí do roku 2050, což nejpozději do té doby znamená 100% obnovitelných energií
a Německo chce tohoto cíle dosáhnout v roce 2040, v sektoru proudu do roku 2030.
Němečtí Zelení - Bündnis 90/Die Grünen proti přijali 14.11. politický dokument v
němž požadují cíl 100% obnovitelně vyráběné elektřiny do roku 2030 a tepla o
roku 2040. Tím se změnil postoj k výrobě proudu, kdy frakce požadovala 100%
elektrické produkce do roku 2040. víceHladina spodní vody ovlivní následky globálního oteplováníV případě zvýšení průměrné teploty na 2°C budou možné následky velmi záviset na
hladině spodní vody, jejíž úroveň zásadním způsobem ovlivňuje růst rostlin.
víceAnalýza solárního trhuFirma PHOTON Consulting vydala v těchto dnech další předpověď vývoje
fotovoltaického trhu. K roku 2012 vzroste roční výroba na 52,3 GWp, což je ve
srovnání s rokem 2006 dvacetinásobek. Meziroční nárůsty mají ale zpomalit již k
roku 2010 a pravděpodobně poklesnou z 107% na 28% v roce 2012, díky omezeným
dodávkám velmi čistého křemíku i s ohledem na rezistenci tradičních dodavatelů
elektřiny na trzích. Do roku 2012 se očekává snížení ceny na 2,66 USD/Wp. víceBiochemická výroba akrylátuPetrochemické suroviny pro výrobu akrylového skla je možné nahradit cukrem,
alkoholem, případně dalšími přírodními látkami. Dr. Thore Rohwerder spolu s Dr.
Rolandem H. Müllerem z Helmholtzova centra pro otázky životního prostředí v
Lipsku objevili biochemický proces, který umožní vyrábět tento důležitý
technický materiál pomocí malého množství energie a s minimálními odpady. Během
několika let bude možné zahájit poloprovozní výrobu, tvrdí mluvčí firmy Evonic. víceVětší výnosy z větrných elektrárenV německém Grevenbroichu byla v rámci testovacího programu postavena vysoká
větrná elektrárna s novou hybridní konstrukcí nosného stožáru. Spodní díly jsou
z betonu a osa vrtule je umístěna, na rozdíl od běžných dnešní elektráren, které
jsou okolo 100 metrů, ve výši 133 metrů. Výkon elekrárny tak může vzrůst o 20%,
a více náklady se rychle splatí během čtyřech let. Elektrárna vyžaduje menší
údržbu. víceIEA mění svůj názorVe své letošní pravidelné zprávě podporuje IEA „energetickou revoluci“, která by
měla zajistit udržitelný a klimaticky únosný energetický systém. I tato
organizace již poznala, že levné ceny ropy jsou nenávratně pryč a že obnovitelná
energie se musí stát nosným pilířem energetického zásobování. Vedoucí německého
svazu pro obnovitelnou energii Schütz soudí, že přišel čas přepracovat
klimatický a energetický balíček Evropské komise. Obsažená směrnice o minimálním
podílu by měla obsahovat závazek 20% do roku 2020. Tím se zvýší jistota
zásobování, sníží dovozní závislost přispěje ke klimatické ochraně a zajistíme
dlouhodobě zaplatitelnou energii. Podle IEA by měl podíl obnovitelné energie do
roku 2030 být nejméně 40%, aby bylo možné zastavit globální oteplování.
víceNepřímé emiseÖko Institut vyracoval na základě výpočtu celého cyklu jednotlivých
energetických zdrojů pomocí počítačového modelu GEMIS (Global Emission-Modell
Integrierter Systeme) celkové omise oxidu uhličitého, které jsou spojeny s
výrobou 1 kWh. U jaderných elektráren je to 31 g, u zemního plynu využitého k
kogenereční jednotce s využitím tepla 5 gramů u bioplynové kogenerační jednotky
minus 414 g. Větrná energie z větrných parků je zatížena 23 gramy a solární
proud ze španělska 25 g oxidu uhličitého. V případě provozu jaderných zařízení
má veliký vliv rovněž zdorj urny – v případě dovozu jderného paliva z Ruska se
jedná o 61g oxidu uhličitého na 1 kWh. vícePryč od fosilní a jaderné energiePodle posední studie EWG je odstup z jaderně fosilní energetické báze reálně
dosažitelný s dostupnými investicemi. Do roku 2030 by bylo možné realizovat mezi
17 až 30% světové spotřeby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a to s
náklady mezi 62 až 124 Euro na hlavu za rok. Celkem se tedy jedná o 510 až 1021
miliard Euro. Pouze v roce 2005 bylo na celosvětové zbrojení investováno celkem
800 miliard Euro, což znamená 120 Euro na hlavu a rok. EWGNové větrné mikrogenerátory na Davis CupuAmerická firma Helix Wind, Inc., která vyvinula a vyrábí malé větrné turbíny se
svislou osou rotace bude sponzorem finále Davis Cupu Argentina vs. Španělsko
před vánocemi v Mar del Plata. Na stadionu budou instalovány dvě turbíny 2,5 kW,
které mohou být přímo na obytných budovách, vyžadují málo místa a snadno se
instalují. víceKoncentrace oxidu uhličitého rostePodle Světové meteorologické organisace WMO vzrostla koncentrace oxidu
uhličitého za poslední rok o 0,5 % a dosáhla 383 ppm. Tento plyn je zodpovědný
za 90% nárůstu skleníkového jevu v posledních letech. Za poslední rok vzrost
efekt oteplení o 1,06%. Vedle toho ale lze konstatovat pozitivní vliv
montrealského protokolu z roku 1987 na snížení emisí freonů, které ničí ozonovou
vrstvu a ovlivňují klima skleníkovým efektem. Výsledkem protokolu je pětinásobné
snížení emisí freonů, než jaké by vyplývalo z cílů protokolu. víceNový koncept kancelářských budovV Linci byla otevřena nová centrála energetické firmy Energie A. Budova je s 19
podlažími největším energeticky pasivním domem na světě. Vytápí se energií ze
inteligentní sluneční fasády a klimatizuje se teplem či chladem z 190 metrů
hlobokých vrtů. Fasáda je ze dvou třetin prosklená a z jedné třetiny izolovaná.
Fotovoltaická fasáda produkuje 42.000 kWh ročně a tak zabezpečuje prakticky
celou elektrickou spotřebu budovy, vybavené úspornými spotřebiči a inovativními
žaluziemi, které umožňují vyhnout se klasické klimatizaci s velikou spotřebou
energie. více20% do 2020Evropský parlament a 27 států EU dne 9.12. přijali znění směrnice na podporu
obnovitelných zdrojů energie. Směrnice obsahuje právně závazné cíle výstavby
obnovitelných zdrojů energie, podle níž by měl být do roku 2020 poklesnout podíl
emisí o jednu pětinu a současně by mělo být pokryto 20% celkové energetické
spotřeby z obnovitelných zdrojů energie. Směrnice rovněž garantuje platnost
nejúspěšnějšího modelu pevných výkupních cen. Směrnice rovněž podporuje výstavbu
sítí a předkládá pravidla pro transport obnovitelně vyrobeného proudu. Členské
státy jsou povinny odstraňovat všechny zábrany na cestě obnovitelným energiím. K
balíčku také patří emisní obchod v rámci EU a emisní limity pro auta. víceNová technologie BtLProjekt bioliq® Technologického Institutu v Karlsruhe (KIT) umožňuje novou
metodu syntézy paliv pro motory. Vícestupňová systéza

může zpracovat různé, především odpadní omateriály na kvalitní paliva. V
prvním kroku rychlé prolýzy se promění biomasa na kapalný meziprodukt (bioliqSynCrude®).
První taková jednotka je v BRD ve zkušebním provozu. Meziprodukt se pak bude
transportovat do centrální produkční jednotky, kde se ve fluidním reaktoru.
Technologie firmy Lurgi (MPG - Multi Purpose Gasifier) dříve navržená pro
zpracování různých ropných zbytků zpracuje kapalný meziprodukt na syntézní plyn
a kvalitní kapalná paliva při teplotě 1200°C. Podle agentury FRN by mohly takto
vyrobená paliva pokrývat v roce 2015 15% spotřeby paliv v Německu, přičemž
nevzniká žádná konkurence k výrobě potravin. víceUhlíkový účet pro každéhoU příležitosti klimatické konference v Poznani navrhli čínští vědci, aby každý
obyvatel země měl svůj uhlíkový účet. Tento systém by měl pomoci snížit emise
skleníkových plynů na polovinu do roku 2050, přičemž rozvinuté země by se měly
stát vedoucí silou ve snižování emisí. Návrh osobního účtu předpokládá povolenky
ve výši 2,33 tun CO2 na hlavu a rok. Chudé, například africké země by tak mohly
prodávat povolenky a tím mít jisté příjmy. Jejich emise na hlavu totiž se totiž
většinou pohybují pod jednou tunou na osobu a na rok. V USA jsou přes 20 tun a v
ČR 12,5 tun na osobu a rok. víceZeleným pásem proti šíření pouštíMezi Dakarem (Senagal) a Djbouti v Etiopii má vzniknout zelený pás o šířce 5 km
a délce 7000 km, který by zamezil šíření pouště na jih. Projekt má pomoci
nejenom klimatu ale i bojovat proti chudobě. Čtyři z pěti sazenic budou akácie
senegalské (Acacia senegal), z jejichž šťávy lze získat arabskou gumu jako
zahušťovadlo do potravin. Plody pouštní datle (Balanites aegyptiaca) mohou
sloužit jako potravina a olej z dávivce (Jatropha curcas) lze využít přímo jako
pohonnou hmotu, či z něj vyrobit biodiesel. Všechny tyto rostliny mohou růst v
písku a potřebují pouze málo (200-600 mm/rok.m2) vláhy. vícePokles cen ropy nebude stabilníExperti hamburgeského Institutu pro hospodářství (HWWI) počítají s tím, že nízké
ceny ropy opět v tomto roce opět stoupnou. Období levné ropy je neodvratně pryč
a ceny benzínu a nafty opět porostou. Prezident HWWI Thomas Straubhaar počítá v
roce 2009 s cenou mezi 50-60 USD za barel a v roce 2010 s cenou 60 až 80 USD za
barel. Současná cena ropy WTI je 33,87 USD. víceRecyklace fotovoltaických článkůSice to bude ještě trvat nejméně 10 let, než budou masově odstraňovány nejstarší
fotovoltaické moduly ale již v minulém týdnu se evropští výrobci a importéři
fotovoltaických modulů dobrovolně dohodli na sběru minimálně 65% vyrobených nebo
dovezených článků a na 85% podílu recyklace. Současný podíl těchto firem činí
více než 70% na celkovém evropském trhu. Tato iniciativa byla podpořena během
francouzského předsednictví Evropské Unii. Podle Jana Clynckeho z PV- Cycle bude
tak fotovoltaika mít dvojí "zelený impakt". více


© eurosolar.cz 2021