Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Obnovitelné a ekologické zprávy za rok 2010

ČR v IRENA

Po ročním váhání přistoupila dnes Česká republika k mezinárodní organizaci pro obnovitelné energie IRENA. Jedenáct dní před třetím zasedáním přípravného výboru mezivládní organizace IRENA v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech tak vzrostl počet členských států na 139. Velvyslanec České republiky v Německu Rudolf Jindrák podepsal 6.1. statut organizace. IRENA zastupuje více jak 4,1 miliardy obyvatel této planety.Fotovoltaika na cestě k zelené produkci

S růstem solárního odvětví rostou také problémy životního prostředí, které sebou přináší hromadná výroba. Solární branže se chce orientovat na ekologický managament podle DIN ISO 14001 a výrobu prověřovat ekoaudity, tak aby veškerá výroba byla optimalizována podle ekonomických a ekologických kriterií. Například spotřebu silanu - plynu pro výrobu tenkovrstvých modulů, jehož náklady tvoří podstatnou část výrobních nákladů, lze použitím sofistikované technologie snížit až o 75%. V jiných případech by bylo možné redukovat objem odpadů až o 20%. Z toho je zřetelné, že ekologické a ekonomické přístupy mohou jít ruku v ruce. Celý cyklus fotovoltaiky - výroba, užití a likvidace - bude z těchto hledisek optimalizován. V časopise Photovoltaik bude v roce 2010 vycházet série článků na téma ekologické a ekonomické optimalizace výrobní fáze různých typů fotovoltaických komponent. víceCeny proudu a obnovitelné energie v BRD

Až o 14 procent zvyšují němečtí distributoři cenu proudu pro domácnosti, a odůvodňují (Vattenfall) to nárůstem výstavby obnovitelných zdrojů energie. Energetičtí experti a politici až po spolkového ministra životního prostředí označují uvedený důvod za manipulaci. Počítá se, že přírůstek nových instalací OZE by odpovídal zvýšení ceny o 0,35 euro centu. Nárůst cen souvisí podle časopisu „Die Zeit“ spíše se špatnou nákupní politikou. Distributoři, kteří nakupovali ve správný okamžik mohou ceny v nadcházejícím roce dokonce snížit. Podle „Financial Times Deutschland“ snižuje větrná energie při vysokém výnosu negativními cenami na burze nákup proudu pro distributory, ale zákazníci na tom nijak neprofitují. S ohledem na velice podobné zákonné normy a na cca třetinový objem obnovitelné elektřiny v síti ČR ve srovnání s SRN nelze obdobná cenová vysvětlení přijmout ani u nás. vícePolovina obnovitelného proudu v BRD do 2020

Obnovitelné energie mohou podle analýz Fraunhoferova institutu pro větrnou energii a systémovou energetickou techniku (IWES)a Spolkového sdružení pro obnovitelné energie (BEE) dosáhnout v roce 2020 47% celkové spotřeby proudu v Německu. Z nákladové analýzy vyplývá, že rozdíl mezi zůstatkovou platbou a náklady pro získávání obnovitelného proudu z burzy elektrického proudu bude pro elektrické distribuční podniky nižší. Pro konečného zákazníka to znamená, že když se v roce 2008 jednalo při platbě navíc na obnovitelné zdroje o maximálně 1,4 € centu/kWh, měla by se tato položka do roku 2020 snížit na 0,6 € centu/kWh; klesne tedy z 5% na 2%. Vedle tohoto snížení se počítá v BRD s přínosem pro národní hospodářství ve výši 4,5 až 6,3 miliard € ročně za snížení zátěže životního prostředí a zásadní snížení importu za zemní plyn a černé uhlí ve výši 22 miliard € ročně. víceVítr roste navzdory krizi

Navzdory krizi, která poznamenala v minulém roce mnoho výrobních odvětví bylo podle statistiky německého větrného institutu (DEWI) bylo v roce 2009 instalováno ve vnitrozemí 952 větrných turbín s výkonem 1.917 MW, což odpovídá přírůstku 15 procent ve srovnání s předešlým rokem. Celkový výkon na konci roku byl 25.777 MW.
Rovněž světový trh navzdory všem obavám roste. Největší, čínský, trh zaznamenal 10-12.000 MW instalací ve srovnání s rokem 2008 - 6.300 MW. Také v USA se větrná energetiky vyvíjela lépe, než se předpovídalo na počátku roku. Díky programu Obamovy vlády instalovaly USA v roce 2009 9.900 MW, ve srovnání s 8.400 MW předešlého roku. I další země jako Turecko nebo Brazílie sázejí na vítr a instalují veliké větrné parky. víceVětrné elektrárny v Antarktidě

Australská vědecká stanice v Antarktidě byla vybavena větrnou elektrárnou firmy ENERCON o výkonu 330 kW. Zařízení muselo být adaptováno na vysokou klimatickou zátěž: teploty až -40°C a rychlost větru až do 250 km/hodinu. Pro konstrukci se musely použít speciální ocele mechanicky odolné při nízkých teplotách a nová konstrukce stožáru turbíny, která snese vysokou hustotu vzduchu a silnou vichřici. Elektronika je vytápěna, ale listy rotory díky nízké vlhkosti vzduchu vytápění nepotřebují. Potřebné komponenty byly přivezeny lodí z Tasmánie a po vylodění dále pokračovaly na saních. víceProtestní řetěz mezi atomovými elektrárnami

S ohledem na rozhodnutí, které by mělo být učiněno v brzké době, zda budou problematické německé reaktory Krümmel a Brunsbüttel v blízkosti Hamburku opět připojeny k síti, nebo již úplně odstaveny, plánuje německá střešní organizace BUND na 24. dubna 2010, dva dny před výročím Černobylu 120 kilometrů dlouhý protestní řetěz právě mezi těmito elektrárnami. Počátkem května opět začne jednání mezi německou vládou a zástupci energetických koncernů. víceKombinace větru a fotovoltaiky

Firma BFTec GmbH vyvíjí kombinované zařízení pro společné využívání větru a fotovoltaiky. Na jednom zavrtaném stožáru je upevněná X-Y plohovatelná fotovoltaika, přičemž jeho vrchní částí je malá větrná turbína typu VAWT. Při větším větru se fotovoltaická plocha automaticky sklápí, aby nebyla poškozena větrem, tím se snižuje výnos fotovoltaicky generované elektřiny, ale jsou dobré podmínky pro generování elektřiny z větru. více"Veggi-Tag" v Brémách

Nadace Alberta Schweitzera oslovila 100 německých měst, aby se připojily k Brémám a propagovaly vegetariánský den v týdnu. V minulém roce začalo s podobnou iniciativou belgické město Gent, když začalo propagovat bezmasý čtvrtek. Pakliže by 26 milionů obyvatel 100 německých měst rozhodlo pro jeden vegetariánský den, znamenalo by to stejnou úsporu emisí jako vzniká provozem dvou milionů aut za rok. Vedle toho by bylo ušetřen 1 milion zvířat chovaných mnohdy za utrpení v hromadných chovech. V Německu se jí podle Společnosti pro výživu třikrát více masa, než by bylo pro lidské zdraví vhodné. Významné jsou příspěvky produkce masa ke klimatickým změnám. Podle světové organizace FAO přispívá pěstování dobytka k 18% k lidskému příspěvku ke klimatické změně, přičemž World Watch Institute vidí tento podíl ve výši 51%. Omezení produkce a spotřeby masa by se dělo ku prospěchu lidského zdraví, zvířat i životního prostředí. víceČEPS brzdí rozvoj obnovitelné energetiky

Dne 10.2.2010 oznámil
provozovatel české energetické soustavy ČEPS , že považuje za technicky neúnosné další připojování obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou . Tímto krokem zbrzdil další pozitivní vývoj obnovitelné energetiky v ČR. V ČR byl koncem roku 2008 podíl výroby obnovitelně vyrobené elektřiny 5,2% , zatímco ve stejné době v SRN byl podíl téměř 15%. Přesto německá strana nepovažovala za nutné navrhovat legislativní brzdu k další výstavbě obnovitelných zdrojů. V podílu české produkce obnovitelného proudu je přitom relativně vyšší podíl stabilních (velkých vodních elektráren) než v německé. Je samozřejmě zájmem monopolního dodavatele elektrické energie zachovat si současné dominantní postavení na trhu. Jsou dobře známá propojení energetického monopolisty s politickými špičkami ve všech velkých politických stranách. Česká republika již dlouho prohlašovala, že se jí nepodaří dodržet plánovaných 8% z OZE do roku 2010. Zájmem České republiky je veliká fosilně jaderná energetika, a proto se snaží zbrzdit vývoj OZE na našem trhu. Zásadní chybou české legislativy ale je, že ve výkupních cenách pro fotovoltaickou elektřinu nepreferuje střešní a fasádní instalace ve spojení s lokální spotřebou, pro něž by nebylo třeba budovat žádné nové elektrické trasy.Conergy na cestě k energetické autonomii

Solární firma Conergy zahajuje pilotní projekt s tématem vlastní spotřeby vyrobeného proudu v domácnostech. Záměr, aby výrobce fotovoltaického proudu jej pokud možno sám na místě spotřeboval, je součástí budoucí novely EEG (analogií je český zákon 180/2005). Uvedené řešení sníží zátěž sítí a přinese provozovatelům profit. Centrálním prvkem je Conergy Vision Box, který bude srovnávat výnos ze střechy s okamžitou spotřebou a umožňovat efektivní a transparentní energetický management. Firma Conergy AG z Hamburgu je vedoucí solární firmou a působí ve 14 zemích 4 kontinentů. Během posledních 10 let vyrobila a instalovala firma 1,25 GW obnovitelných zdrojů. vícePlastové sluneční kolektory

Během příštích 3 až 5 let by se měly dostat na trh plastové sluneční kolektory. Počítá se s tím, že jejich hromadná produkce povede k nízkým cenám. přípravné práce na těchto kolektorech byly zahájeny před dvěma lety, přičemž partery jsou významné firmy jako BASF Bosch, EDF, EMS, Roth und Sohner. víceKolik oxidu uhličitého emitují atomové elektrárny?

Švýcarský úřad pro energii uveřejnil v práci «BFE Literaturübersicht Kernenergie 2009» hodnoty emisí oxidu uhličitého rozmezí 3 až 230 g/kWh proudu z atomové elektrárny. Absolutní minimum vypočítal Vorspools et al. (2000). JE Beznau zveřejnilo v roce 2008 v rámci klimatické bilance hodnotu 3,04 g/kWh, údaj bylo ale třeba krátce nato revidovat. Řetězec uranu je komplexní a netransparentní. Stejně tak nevypadá příliš realisticky odhad nukleárního fóra s 8 g/kWh (Paul-Scherrer-Institut). Storm van Leeuwen et al. (2007) vypočítali emise oxidu uhličitého z atomového proudu ve výši 139,1 g/kWh. Nejvyšší hodnotu vypracovala organizace WISE - 230 g/kWh. víceNové fotovoltaické články z Kalifornie

Až 96% dopadajícího světla jsou schopny přijmout nové fotovoltaické články, které vyvíjí Caltech. V polymerním nosiči jsou zabudovány svazky křemíkových mikrovláken, které jsou dlouhé 30 až 100 mikronů a jejich průměr je 1 mikron. V celém objemu aktivní vrstvy jsou jen 2 procenta fotovoltaického materiálu a zbytek je polymerní materiál. Protože celková vrstva má konvenční tloušťku, odpovídá množství drahého křemíkového materiálu pouze 2 mikronové tloušťce. Výrobní cena panelu by měla být nižší. Podle vynálezců jsou křemíková vlákna schopna přeměnit na elektrony mezi 90 a 100% absorbovaných fotonů. Takto konstruované články budou flexibilní. víceBMW 100%

Zásadní námitkou proti možnosti úplného zásobování obnovitelnými zdroji, která se často opakovala bylo , že úplné zásobování je reálné v bytech a rodinných domech, nikoliv však v průmyslu. Toto brzy vyvrátí koncern BMW, který chce ve svých továrnách 100% obnovitelné energie, tak zněl inzerát v německých Suddeutsche Zeitungen , který byl utištěn ve vydání z 13./14.února 2010. Již dnes je výrobní závod ve Spartanburgu zásobován odpadním metanem z více jak 63 procent. „To nám ale nestačí zněl text inzerátu dále – máme dostatek vizí a nápadů. Vyrábíme ze sluneční energie v Mnichově a v Rosslyn v Jižní Africe. V Lipsku použijeme energii větru a Mnichově zemní teplo“. více
Kompletní fotovoltaická sestava pro vlastní spotřebu slunečního proudu

Německá firma Solarworld začne již během léta 2010 prodávat kompletní zařízení doplňující funkce vlastní fotovoltaické elektrárny na střeše. Jedná se kontrolní jednotku a akumulátor. Pro běžnou velikost fotovoltaiky mezi 4 a 5 kWp postačí akumulační jednotka velikosti pračky v ceně 3000 Euro. Nárůst bonusu pro vlastní spotřebu fotovoltaicky vyrobené elektřiny podnítil výrobce k vývoji zařízení, které by umožnilo zvýšení podílu spotřebované elekřiny ze současných 25 až 30% na vice než 40%. Systém bude indikovat kolik proudu se právě na střeše vyrábí a kolik se ho spotřebovává. Obdobný přistroj "Vision Box" bude nabízet také firma Conergy, ten se nyní testuje a od léta bude za 700 Euro v prodeji. víceHodina pro Zemi - vypnout světla a chránit klima

Světová organizace WWF plánuje dne 27.3. ve 20,30 již počtvrté největší klimatickou akci - Earth Hour. Nejméně 100 milionů lidí toho dne v tisíci městech na hodinu vypne všechna světla. Do akce s vloni zapojilo více milionů lidí v 4159 městech v 88 zemích. V tmě se ocitly i známé budovy, jako pyramidy v Gíze Stadion v Pekingu či Eiffelova věž. Připojme se také! víceRevoluční způsob montáže fotovoltaiky i dalších staveb

Firma Krinner dodala zemnící prvky pro montáž největší německé fotovoltaické elektrárny o velikosti 50MW u Straßkirchenu. Jedná se mimořádně sofistikovaný systém různých, až několikametrových kovových prvků, které lze instalovat bez vrtání děr, betonáže a poškození okolí. Rovněž je možné systém přeinstatlovat na jiné místo. Firma téže buduje na těchto prvcích autonomní pouliční osvětlení s dlouhou životností, pozůstávající z fotovoltaiky akumulátorů a LED zářivek. víceŠvýcarsko bez GMO

Dne 8.3.2010 prodloužila Švýcarská národní rada zákaz pěstování geneticky manipulovaných rostlin o další tři roky. V EU se v roce 2009 snížila plocha pěstovaných GMO rostlin o 11%. Požívání geneticky manipulovaných rostlin vede u experimentálních zvířat k prokazatelným škodám na zdraví. Rovněž argumentační konstrukt o potírání hladu ve světě není pravdivý, protože prakticky celý výnos těchto plodin končí jako krmení pro hospodářská zvířata. víceSarkozy podporuje výstavbu JE

Podle francouzského prezidenta Sarkozyho by se mělo na světě do roku 2030 vybhudovat 450 atomových reaktorů, což je ale nereálné. Již dnes se pokývá současná spotřeba jaderných elektráren jen ze 70% z aktuální těžby. Zbytek pochází ze zásob a atomových zbraní. Díky stagnujícímu odzbrojovacímu jednání mezi USA a Ruskem nebude tento podíl po roce 2013 k dispozici. Výstavba nových dolů je velmi pomalá, takže nebude možné spotřebu nových reaktorů pokývat. vícePlné zásobování obnovitelnou energií do roku 2030 levnější fosilně jaderné

Na univerzitách ve Standofordu a Davisu vyčíslili, že celosvětová přestavba na obnovitelné zdroje energie by stála 100.000 miliard USD. Werner Zittel z EWG v Mnichově vypočítal, že ceny za paliva, pohonné hmoty a elektřinu se v roce 2008 pohybovaly mezi 5500 až 7500 miliardami USD. Již při zvýšení cen o 20% budou výdaje činit téměř 10.000 miliard ročně. To za dvacet let představuje částku 200.000 miliard USD, přičemž v tomto čísle nejsou zahrnuty žádné externality fosilně jaderného systému, jako změna klimatu, zvýšené náklady na zdraví a atomová rizika. Celosvětová přestavba na 100% obnovitelné energie by tedy stála do 2030 pouhou polovinu ve srovnání s pokračujícím trendem fosilně jaderného zásobování. více100% obnovitelná města jsou možná

Klimatická změna je podstatnou měrou způsobena fosilní spotřebou měst. Ani průmyslové ani rozvojové země ale nemají připravenu strategii pro zásobování měst obnovitelnou energií. World Future Coucil připravil sedmibodový program pro města, který byl představen na největším setkání měst World Urban Forum, v Rio de Janeiru. 75% globální spotřeby fosilních paliv se spotřebovává ve městech a okolo nich. Proto je nutné, aby se k dané problematice připojila všechna města. Sedmibodový plán pomáhá městům formulovat potřebnou strategii podle individuálních podmínek a lokalizace. Plán předkládá regulační a stimulující podmínky na městské a národní úrovni. Vedle podpory obnovitelných zdrojů plán předpokládá rozvoj zeleně pro záchyt oxidu uhličitého a význam vzdělávání. Pro větší města předpokládá využití okolního prostoru. víceČeské restrikce pro fotovoltaiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že od června 2010 bude platit nové nařízení pro provoz fotovoltaických elektráren. Všechny použité panely pro elektrárny nad 20kWp musí být postaveny z panelů s účinností na 22%. Nařízení chce dostat fotovoltaiku z volného prostoru na střechy.v ČR bylo instalováno do konce roku 2009 přes 411 MWp. Naproti tomu v BRD bylo v loňském roce instalováno 3000 MW a odhady pro letošní rok se pohybují okolo 5 GW,což odpovídá ve výrobě elektřiny produkci jedné střední jaderné elektrárny. Současně to představuje polovinu očekávané výstavby na celém světě. víceZásoby ropy jsou o třetinu menší

Podle zprávy Sir Davida Kinga, profesora Oxfordské univerzity a někdejšího vládního poradce, uveřejněné v Telegraphu, jsou světové zásoby ropy o třetinu menší, než předpokládají mezinárodní organizace OPEC, IEA i firmy jako BP. Konvenční zásoby nejsou, jak se uvádí 1.150 až 1.350 miliard barelů ale pouze 850 až 900 miliard barelů. Tato ropa tedy při současné těžbě 86 milionů barelů vydrží maximálně 29 let a nikoliv jak se běžně uvádí 40-43 let. víceV březnu téměř polovina španělského proudu z obnovitelných zdrojů

Španělsko dosáhlo nového rekordu: podle španělského provozovatele sítě REE bylo v březnu 2010 vyrobeno 45,1% celkového proudu z obnovitelných zdrojů z celkové výroby proudu . Největší podíl měla vodní energie - 24,2% následována větrnou energií 19,7%. Vzhledem k bouřlivému počasí produkovaly v některých dnech španělské větrné elektrárny téměř 50% celkové výroby proudu. Při snížené spotřebě byly větrné elektrárny odpojovány. Atomové elektrárny vyrobily v březnu celkem 21,2%. Větrná energie v únoru vyrobila ve Španělsku více proudu než jádro. víceNový výrobce vysoce čistého křemíku

Kanadskoamerická firma IOSIL Energy získala potřebný kapitál pro výstavbu provozu na výrobu vysoce čistého křemíku pro výrobu fotovoltaických článků. Firma vlastní unikátní technologii, kterou může zpracovávat metalurgický i křemík odpadající při produkci na čisté polysilicium 99,99999. Při výrobě fotovoltaických křemíkových článků odpadá až 40% drahého vstupního materiálu. víceVodíková stanice v Grónsku

V hlavním městě Grónska Nuuk byla spuštěna první vodíková stanice pro uskladňování přebytečné energie pocházející z vodní a větrné generace. Komprimovaný vodík dosahuje tlaku až do 450 bar a na elektřinu je zpracováván v palivovém článku o užitném výkonu 20kW. Stanice je koncipována jako mobilní a proud může dodávat celkem 12 hodin. víceObnovitelné energie pilířem německé ekonomiky

V budoucích deseti letech bude SRN investováno 235 miliard euro do obnovitelné energetiky.. Investice do obnovitelných energetických struktur ve výši 12,4 miliardy Euro byly již loni vyšší, než investice do fosilní energetiky. Na základě studie Prognos AG bude do roku 2020 zaměstnáno v branži obnovitelných zdrojů nejméně 500.000 osob, čímž toto odvětví předčí jiné klíčové obory, jako chemii. víceElektromobily musí mít podporu

Spolkový ministr životního prostředí Dr. Norbert Röttgen na kongresu auto -motor - sport ve Stuttgartu prohlásil, že vláda a průmysl musejí zesílit snahu o to, aby v roce 2020 bylo na silnicích 1 milion elektromobilů z německé produkce. To je třeba podpořit ekonomických programy na národní úrovni. Ministr dále prohlásil, že to roku 2050 by mělo být nejméně 70% všech jízd "bezemisních", což je možné je tehdy, když se elektromobily budou napájet obnovitelných zdrojů energie. Samotná optimalizace provozu spalovacích motorů nemůže být nástrojem k potřebnému snížení emisí klimatických plynů. víceOlkiluoto opět později?

Podle protiatomového webu se opět prodlouží uvedené do provozu nového finského reaktoru Olikuotu až k roku 2014. Tím by bylo dosaženo celkem pětiletého skluzu a původní rozpočet by se navýšil na 8 miliard euro.Vysoká účinnost tenkovrstvého článku

Vědci v Bádensko Würtenberském centru pro sluneční energii a vodíkový výzkum ve Stuttgartu dosáhli rekordní účinnosti u tenkovrstvého fotovoltaického článku CIGS 20,1 %. Dosavadní rekord drželi 16 let Američané z národní laboratoře pro obnovitelné energie (NREL). víceNová větrná turbína od Siemense

Na Evropské větrné konferenci ve Varšavě představil koncern siemens nový koncept větrné turbíny bez převodovky s přímým náhonem synchrogenerátoru s permanentními magnety o výkonu 3 MW. Ve srovnání se současnými typy je v této konstrukci použito o polovinu méně komponent a gondola větrné turbiny je ještě lehčí než gondola elektrárny s výkonem 2,3 MW a díky jednodušší konstrukci váží pouze 73 tun a nabízí více prostoru pro servisní práce. Klesá potřeba revizí a oprav a roste rentabilita pro zákazníky. Díky novým konstrukčním principům je také při nižším větru výkon vyšší. víceVětrná energie snižuje cenu elektřiny

Podle studie firmy Pöyry AS, zadané evropskou platformou pro větrnou energii EWEA, snižuje větrná energie, vedle příznivého ekologického efektu omezení emisí oxidu uhličitého, i cenu elektrického proudu. Tato metastudie byla vytvořena ná základě případových studií z Německa, Dánska a Belgie. Podle podílu větrné energie došlo v letech 2007-2009 ke snížení ceny proudu o 3 až 23 euro/MW a proto lze tvrdit, že zvýšený podíl větrné energie snižuje velkoobchodní cenu proudu na burze EEX. vícePrvní mořský větrný prak BRD v provozu

Alpha ventus je první větrný park na otevřeném moři. Jeho uvedením do provozu se začala nová éra mořských větrných parků, které by do roku 2030 měly dosáhnout 25 GW instalovaného výkonu daleko od pobřeží a za použití nejmodernější techniky. Alpha ventus byl vybudován 45 kilometrů od pobřeží ostrova. Podle spolkového ministra Dr. Norberta Röttgena hraje využití větrné energie centrální roli v budoucím energetickém mixu. víceZtrátu biodiverzity následují hospodářské škody

Také biodiverzita má svou konkrétné ekonomickou hodnotu. Ztráta biodiverzity je v současné době mnohem rychlejší než kdykoliv předtím a mohla by dosáhnout až 1000 násobné rychlosti ve srovnání s minulostí. Mezi lety 1970 a 2006 poklesl počet obratlovců o jednu třetinu. Zvýšení biodivedzity naopak může přinést pozitivní hospodářské přínosy. Například vietnamská vláda vydala celkem 1.1 milionu dolarů na opětovné zalesnění pobřeží mangrovníkovými lesy o velikosti 12.000 ha a tím uspořila 7,3 milionů dolarů za výstavbu hrází a ochranných stěn. víceAlzey - 100% obnovitelná komunita

Obnovitelnou komunitou měsíce května se stala region Alzey s 24 vesnicemi a celkovým počtem obyvatel přes 24.000 v Porýní Vestfálsku. Veškerá spotřeba elektřiny je kryta z místních obnovitelných zdrojů: 38 větrných turbín, dvou bioplynových jednotek, jedné vodní a 156 fotovoltaických elektráren. víceNové palivové články

V polovině května zahájila firma Fronius v Německu, Rakousku a Švýcarsku sériovou výrobu nového typu vodíkového palivového článku o výkonu 2-4 kW. Jedná se o první výrobek svého druhu, který má bezpečností certifikaci TÜV Süd. Tento výrobek se dobře hodí pro autonomní energetické systémy a vzdálené aplikace, jako horské chaty, telekomunikační zařízení a řídce osídlené oblasti. Do další verze se počítá také s elektrolyzérem, který by umožňoval zpracovat přebytky obnovitelně vyrobené elektřiny. více160 větrných turbín pro milion elektroaut

Spolková vláda chce do deseti let jeden milion elektroaut na německých silnicích. Podle vedoucí firmy zabývající se implementací obnovitelných zdrojů energie JUWI by tuto flotilu mohl zásobovat pouhých 160 větrných turbín nejmodernější konstrukce. Pro toto řešení je důležité, aby se nabíjecí stanice budovaly tam, kde je proud v obnovitelných zdrojů a kde to má smysl z provozních důvodů. K dispozici bude obnovitelný proud nejenom virtuálně, ale fyzikálně. Konkrétními příklady umístění napájecích stanic s větrnými elektrárnami mohou být dálnice či místa, kde se dlouho parkuje. Pro implementaci tohoto modelu jsou ale zapotřebí inteligentní řešení, které by tento model umožnily finančně realizovat. vícePorézní nanomateriál z křemíku

Méně účinné amorfní nebo nanokrystalický křemík v tenkovrstvých křemíkových článcích může být v budoucnu nahrazen nano porézním materiálem z křemíku. Tento materiál má lepší světelnou absorpci a vyšší elektrický výnos. Nano houba je zatavena do skleněného materiálu, takže je dobře chráněna před vnějšími vlivy. Koncem května probíhá v Drážďanech ve Forschungszentrum Dresden-Rossendorf turecko -německé pracovní setkání. Výzkumné pracoviště objevilo možnost, že nový typ solárních článků může být vyráběn v současných produkčních řetězcích s pouze malými změnami a výrobní náklady vyrostou jen nepatrně. víceSolární boom v BRD

Během prvních dvou měsíců roku 2010 bylo v Německu instalováno celkem 368 MW fotovoltaiky, což representuje desetkrát více než v roce 2009.V současné době je 52% všech na světě vyrobených fotovoltaických článků instalovanáno v Německu. Experti budou počátkem června na konferenci "Solar Future Conference" v Mnichově diskutovat o možných následcích budoucích let s poklesem výkupních cen fotovoltaiky a o rozvoji branže. víceSolární kolektory na lanech

Novou technologie zavěšených solárních panelů, které sledují slunce, byla navržena a prakticky odzkoušena švýcarskou firmou Flumroc. Podle webu je výnos od 1. května tohoto roku asi o 13% vyšší a dne 5.6. dosáhlo zavěšené umístění celkem o 35% větší výnos energie. víceRopa brzy v Atlantiku

Aktuální modelace ukázaly, že ropa uniklá z vrtu v Mexickém zálivu mohla golfským proudem rozšířit daleko do Atlantiku. Studie byla realizována ve spolupráci National Center for Atmospheric Research (NCAR),USA a Leibniz-Institutu pro mořský výzkum IFM-GEOMAR v Kielu. Na základě modelových experimentů je pravděpodobné, že by olejový koberec mohl dosáhnout pláží pobřeží Floridy během několika týdnů. Rychlost proudění dosahuje až 150 km za den, a proto není rychlost rozšíření nijak překvapující. Evropské pobřeží by ale neměla ropa zasáhnout, s ohledem na víření Golfského proudu. Studie rovněž nepočítá s biologickým odbouráváním, které přispěje ke snižování koncentrace ropy.
víceCarsharing šetří kapsu i životní prostředí

Spolkový ústav pro životní prostředí vydal brožuru o sdílení aut - carsharingu. Tento způsob organizace dopravy má v Německu rostoucí oblibu. U asi 110 carsharingových firem je registrováno 158.000 uživatelů a uživatelek. Celkem carsharingové firmy vlastní 4600 vozů nejrůznější velikosti a typů. Asi 25% všech uživatelé této služby jsou podniky. Způsob vede k lepšímu využití automobilů a v hustě obydlených centrech šetří místo na parkování. víceNěmecká vláda souhlasí se zvýšením objemu instalací fotovoltaiky

Německá vláda odsouhlasila zvýšení cíle ročního objemu instalací fotovoltaických systémů z původních 1.1-1.7 GW v roce 2010 na 2.5 -3.5 GW ročně. více
Boty nabíjejí mobily

Firma Gummistiefel ve spolupráci s firmou Gotwind vyvinuly gumové boty, které jsou opatřeny speciální podrážkou, vyrábějící elektrický proud. Podrážka je konstruována z termoelektrických modulů využívajících rozdílu teplot mezi nohou a zemí. Výrobek bude představen na letošním festivalu v Glastonbury. vícePřes půl bilionu dolarů na podporu fosilních energií

Podle zprávy IEA bylo v předminulém roce poskytnuto na podporu těžby uhlí, ropy a plynu na celém světě 557 miliard dolarů. Tato podpora byla nejvyšší v Rusku, Číně a Indii. Celková výše byla téměř o 100% vyšší než v roce 2007. Kdyby těchto podpor nebylo, tak by klesla spotřeba ropy o 6.5 milionů barelů denně, celková spotřeba energie o 5,8% a emise oxidu uhličitého o 6,9%. víceVýzkum efektivních solárních článků z nových uhlíkatých materiálů

Výzkumníci university of Texas v Austin vyvíjejí za pomocí nanotechnologie kvantových bodů (quantum dots) solární články, které by mohly mít účinnost až 66%. Vysoká účinnost by byla zajištěna absorpcí vysokoenergetické části slunečního spektra. Za pomocí nových generací akumulačních technologií se tak otevírá potenciál pro konkurence schopnost s dosavadními energetickými zdroji. Současné quantum dots se vyrábějí z toxických materiálů, jako třeba selenidu olova, ale v brzké budoucnosti bude možné vyrábět obdobný materiál rovněž z uhlíkových sloučenin jako graphene a graphane. Výzkumem netoxických materiálů se zabývá například firma Magnolia Solar. víceLaureáti Alternativní Nobelovy ceny proti atomové energii

Na setkání k 30 letům udělování Right Livelihood Award (alternativní Nobelovy ceny) vyjádřilo 31 nositelů této ceny své rozčarování nad současnou německou energopolitikou, která, ač je v mezinárodním měřítku předjezdcem v politické podpoře obnovitelných zdrojů i v samotné výstavbě obnovitelných zdrojů se dnes chce vrátit k politicky i hospodářsky překonané pozici příznivce jaderné energie. Laureáti alternativní Nobelovy ceny vyjádřili v petici německé vládě své přesvědčení o možnosti zásobování energií bez atomových elektráren, o financovatelnosti a realizovatelnosti v krátké době. Atomová energie patří podle nich do muzea jako varující příklad technologie, která není pro společnost únosná. víceŠkody v Mexickém zálivu větší než se předpokládalo

Na základě výzkumů v Mexickém zálivu se ukázalo, že množství ropy, které uniklo z poškozeného vrtu BP je vyšší, než oficiální odhady. K tomuto přesvědčení došli výzkumníci Columbia University a publikovali výsledky v časopise "Science". Celkové množství ropy je větší než desetinásobek ropy, která unikla v roce 1989 z tankeru Exxon Valdez, celkem se jedná o 700 milionů litrů ropy. víceElektřina nezvýší o dvacet ale o šest až osm

Podle expertů se ČEZ nadhodnocenými odhady nárůstu cen zcela znemožnil. Vláda také ustanovila koordinační výbor, jenž má situaci analyzovat. Není v něm ovšem žádný odborník na obnovitelné zdroje. víceAlternativní Nobelovy ceny uděleny

Ve Stockholmu bylo vyhlášeno udělení The Right Livelihood Award za letošní rok. Získali je Nnimmo Bassey z Nigerie z odhalování ekologických a lidských hrůz, které jsou spojeny s těžbou ropy v Nigérii a za posílení ekologického hnutí v zemi, biskup Erwin Kräutler Rakušan z Brazílie za celoživotní práci za lidská a environmentální práva v Amazonii a za úspěchy v odvrácení škod na amazonských pralesích, aktivista Shrikrishna Upadhyay a organizace SAPPROS z Nepálu, která během mnoha let demonstrovala sílu komunity k překonání bídy i v podmínkách politické nestability a násilí a poslední cenu obdržela izraelská lékařská organizace pro lidská práva, která usiluje a prosazuje zdraví pro všechen lid jak v Izraeli, tak v Palestině. víceNejvětší solární elektrárna v Kanadě

V provincii Ontario byla spuštěna největší solární elektrárna na světě, která má špičkový výkon 80MWp, rozkládá se na 380 hektarech a může zásobovat 13,000 domácností. V Kanadě je na této rovnoběžce asi stejná sluneční výtěžnost jako ve střední Evropě. V ČR je největší sluneční elektrárna u Stříbra s výkonem 13,6 MWp, patřící firmě S.A.G. Solarstrom. víceCena fotovoltaického proudu v BRD bude o 13 procent nižší

V příštím roce bude v Německu snížena výkupní cena fotovoltaicky generovaného proudu o 13 procent.To bylo rozhodnuto podle objemu nových instalací v měsících červnu až srpnu, které překročily dohodnutou hranici, která byla stanovena v rámci čtyřměsíčního období na 2.167 MW. Během prvních 3 měsíců této lhůty bylo instalováno 3.156 MW. Spolková agentura pro elektrické sítě odhadovala červnový nárůst na 1.700 MW a ten byl o 400 MW překonán. Tento způsob stanovená degrese je mnohem spravedlivější k obnovitelným zdrojům i zatížení obyvatel než jak je praktikováno v ČR. Nejdříve nejvyšší výkupní ceny v Evropě, pak žádné zákonné omezení. víceTrh s fotovoltaikou poroste i v příštím roce

Podle průzkumu trhu který prováděla firma iSuppli Corp. z Kalifornie, trh s fotovoltaikou stále poroste. Firma očekává celosvětový nárůst o 42,3 % což představuje nárůst 20,2 GW ve srovnání s 14,2 GW na konci roku 2010. Tato další solární kapacita odpovídá množství proudu ze tří nových atomových elektráren. V BRD bude podle iSuppli Corp. bude instalována asi polovina světového objemu - 9,5 GW. Výkupní cena fotovoltaiky v Německu se v novém roce sníží o 13 %. Tato degrese se stanuje na základě minulého nárůstu. Pakliže roční nárůst instalaci překročí cíl stanovený vládou další výstavbu 3,5 GWp sníží o jedno procento za každý GWp. Cena pro rok 2011 bude od 0,21€ / kWh pro volné plochy až po 0,286€ / kWh fotovoltaiku na střechách pod 30 kWp. víceObnovitelné zdroje a zaměstnanost

Výstavba obnovitelných zdrojů přináší více pracovních míst než se čekalo - to je výsledek studie, kterou zadalo ministerstvo životního prostředí BRD. V této oblasti bylo v loňském roce zaměstnáno 340.000 osob při výrobě elektřiny tepla a pohonných hmot z obnovitelných zdrojů. Je to dvakrát více než v roce 2004 a skutečnost překračuje dosavadní odhady. víceAtomový odpad v Evropské parlamentu

Greenpeace přivezl před vchody do EP betonové nádoby vyložené olovem s radioaktivním odpadem ze čtyřech míst: mořského dna u zpracovatelských závodů La Hague a Sellafield, z pískové náplavy v belgické řece Molse Nete v blízkosti jaderného zařízení a z vesnice Akokan v Nigeru, v jejímž okolí jsou uranové doly. Po začátku akce byly upozorněny belgické úřady, které pomocí speciálních vozidel odpad po akci odvezly. Podle EU práva je slabě radioaktivní odpad třeba izolovat od okolí stovky let, což ale paradoxně platí jen tehdy je-li tento radioaktivní odpad odvezen z místa kde se u jaderného zařízení nalézal. Podle nově připravované směrnice EU by u mnoha radioaktivních odpadů mělo tak zůstat i v budoucnu. V okolí odpadů ale žijí lidé, kteří nejsou nijak chráněni. víceNový ekologický kompozitní materiál

Nový materiál, Wood Plastic Composites (WPC), který vznikne procesováním odpadního dřeva a plastů má vynikající vlastnosti. Stabilitu, snadné opracování, rezistenci proti povětrnostním vlivům. Předmětem dalšího výzkumu bude aplikace odpadních plastů a rozšíření možností aplikace. První výrobky z tohoto materiálu jsou již v obchodní síti. víceSubvence pro německý atomový proud

Ústav FÖS v zadání organizace Greenpeace vypracoval nejnovější studii o subvencích do výroby elektřiny v jaderných elektrárnách. Zvýhodnění se v celém rozsahu let 1950 až 2010 studie vyčísluje na 240 miliard euro a 100 miliard ještě navíc i bez plánovaného prodloužení chodu JE. Položky zvýhodnění jsou následující - přímé státní výdaje, daňové zvýhodnění rezervních fondů, zvýhodnění energetické daně a výnosy z emisního obchodu, které připadnou provozovatelům JE.
Každá kilowatthodina atomového proudu je v současnosti zatížena 4,3 eurocenty, což představuje dvojnásobek zatížení ceny proudu obnovitelnými energiemi. Podíl jaderného proudu v BRD je 23% a podíl obnovitelného 19%.více">víceGoogle pojede na vítr a fotovoltaiku

Internetový koncern Google oznámil, že se bude podílet finančně na výstavbě velikých větrných parků; jeho podíl má být 37,5%. Park má vzniknout před pobřežím USA a má mít celkový výkon 6.000 megawatt a zásobovat 1,9 milionu domácností proudem z větru. Větrné elektrárny budou budovány 25 km před pobřežím a budou dlouhé 560 km od New Jersey až do Virgínie.
více
Na střeše svého sídla v Kalifornii v Mountain View postavil Google 1,6 MW fotovoltaickou elektrárnu, která by měla zásobovat firmu 30% proudu. víceSnadná instalace cylindrických fotovoltaických panelů

Solyndra, Inc.je americkým výrobcem válcových fotovoltaických panelů, včetně montážního systému Solyndra 200 Series pro veliké komerční střechy. Nový produkt byl vyzkoušen na 500 střechách a nabízí snadnou a rychlou montáž. Systém je velmi lehký (13,6 kg/m2) a není třeba vrtat do střechy, což zjednodušuje a zlevňuje montáž. Používá o 80% méně dílů na kW než současné systémy. V Praze se instaluje tento systém ve velikosti 1,23 MWp. víceNejvětší solární termie v Kalifornii

Kalifornský energetický úřad (California Energy Commission - CEC) povoliv výstavbu a provoz největší solárně termických elektráren o celkovém výkonu 1 GW v Blythe. Projekt vytvořila firma Solar Millennium LLC z Oaklandu v rámci skupiny Solar Millennium AG.
CEO této firmy řekl, že až budou první části elektrárny připojeny v roce 2013 až 2014 na síť, tak jsme v Kalifornii realizovali projekt Desertec. Los Angeles a další metropole na západním pobřeží USA budou moci být zásobovány čistým elektrickým proudem. Arnold Schwarzenegger, guvernér Kalifornie, přivítal souhlas energetického úřadu s projektem v Blythe a řekl, že projekty tohoto typu vyžadují naši velikou pozornost, protože sluneční energie a ostatní formy obnovitelných zdrojů jsou budoucností kalifornského průmyslu. vícePřenosný solární systém

Americká firma Goal0 (Goal Zero), výrobce kompletních systémů pro přenosné zásobování solární energií pustila po dvou letech testování v nejtvrdších podmínkách do prodeje lehký profesionální modulární systém. Pozůstává z litiumion baterií ve dvou variantách Sherpa 120 s 120 watthodin (10Ah) nebo Sherpa 50 s 50 watthodin (4,2Ah), skládacího fotovoltaického systému z monokrystalického křemíku, propojovacích elementů a příslušenství. víceNěmečtí poslanci jsou osobně pro 100% obnovitelných zdrojů do 2050

Na otázku, zda jsou pro, aby energetické zásobování Německa do roku 2050 bylo ze 100% obnovitelné, odpovědělo z 622 poslanců celkem 397 ze všech frakcí. Z nich se většina 283 vyslovila pro, 7 bylo proti a 107 odpovědělo vyhýbavě. Ve frakcích budou ale zřejmě hlasovat jinak. víceZměny českého zákona 180/2005 Sb.

Na základě velmi pravděpodobného nadhodnocení instalovaného výkonu FV v ČR by podle argumentace MPO a ERÚ došlo k údajnému navýšení cen elektřiny pro domácnosti o necelých 13%. Na základě této argumentace i s odkazem na zastavovanou zemědělskou půdu (200.000 ha ale leží v ČR ladem, existují brownfieldy i smíšené využívání ploch pod panely) byla 29.10.2010 přijata novela zákona silně omezující výstavbu fotovoltaiky a větrných elektráren. V návrhu je změna zákona, kdy by mělo dojít ke zdanění fotovoltaiky s retroaktivním účinkem a proplácení vícenákladů na OZE by se mělo realizovat ze státního rozpočtu. Systém podpory opouští princip garantovaných cen a blíží se systému vypsaných zakázek (kvotační systém), o němž je známo, že poskytuje mnohem nižší objemy instalací. S ohledem na zavádění zdravotních poplatků, zápisného na školy a deregulace nájemného je tato "dojemná starost" o občanovu kapsu účelovou manipulací. Je zřetelné, že konečným zájmem legislativních změn je zachování energetického monopolu. V německých studiích je doloženo, že současná podpora jaderné energii ve formě skrytých daňových úlev a různých dotací je ve srovnání s podporou OZE dvojnásobná, a že obnovitelná energetika nemá ani ekonomické bariery, protože představuje celou škálu přínosů. novela zákona 180/2005, sněmovní tisk 97/0 steno záznam z parlamentu příprava nového zákona, sněmovní tisk 145/0 popis změn nového návrhuSkutečná cena fotovoltaiky

Firma Phoenix Solar představila v Berlíně studii o skutečné ceně fotovoltaicky definovaného proudu, která by měla snížit zátěž zákazníků. Ze studie vyplývá, že ceny fotovoltaického proudu na burze neodrážejí skutečnou cenu. V roce 2010 převýšil společenský přínos nově postavených fotovoltaických elektráren poprvé náklady na zvýhodněné ceny.Bude-li současný trend výstavby pokračovat bude koncem roku 2011 uvedené platit pro všechnu fotovoltaikum postavenou v BRD po roce 2000. Fotovoltaika nahrazuje v některých údobích špičkové a středněvýkonové elektrárny na černé uhlí a zemní plyn a její ceny by měla být srovnána s reálnou cenou špičkově vyráběného proudu. tisková zpráva souhrn zprávyElektromobil 605 km bez dobíjení

Koncem října podnikl cestu z Mnichova do Berlína "lekker Mobil" nově osazený jel trasu rychlostí 130 km/hodinu. Vůz má 4 místa, dostatečný zavazadlový prostor, posilovače řízení, airbagy, ESP, ABS, komfortní vybavení: sedadlové topení, klimatizaci a rádio. Jedná se o akumulátorovou KOLIBRI-technologii, založenou na metal-litium polymerových bateriích, které jsou lehčí. Baterie neobsahují těžké kovy, kyseliny či kapaliny, mohou pracovat 10 let a lze je recyklovat. Nabíjení je velmi rychlé a při dostatečném zdroji jej lze realizovat za 20 minut. Národní plán pro rok 2015, že elektromobil musí ujet bez dobíjení více než 300 km byl tak pro běžně provozovatelné auto dosažen o pět let dříve. Podle představitele firmy lekker Energie GmbH je tento krok průlomem elektromobility. víceDo roku 2030 100%

Němečtí zelení požadují 100% zeleného proudu do roku 2030. Je to odpověď na prohlášení konservativního ministra Röttgena, který stanovil plán do roku 2050 80%. Zelení požadují participaci veřejnosti na inteligentních sítích a výstavbu akumulátorů.Budoucí sítě budou úspornější

Mimořádně důležitá je bezpečnost zásobování elektřinou. V budoucích letech se více propojí energetické a dopravní sítě - díky elektromobilům, které budou nejenom elektřinu tankovat, ale rovněž umožní uskladňování energie ve svých akumulátorech. Stále více energie se bude produkovat v obnovitelných systémech, dodávat budou jednotlivé domácnosti. Podle profesora Lothara Freye, vedoucího Fraunhoferova institutu IISB v Erlangen bude třeba budoucím podmínkám přizpůsobit současné kabely, stavební komponenty a zařízení dnešních sítí.Pro přenos elektřiny na více jak 500 km nebo v podmořských kabelech se dne s používá stejnosměrný proud o konstantním napětí a ztráty jsou na dlouhých trasách 7%, přičemž při použití střídavého napětí by byly až 40%.Pro tyto sítě jsou třeba speciální polovodičové komponenty transformačních stanic, protože současné polovodiče se pro vysokonapěťové aplikace nehodí. víceMezinárodní grémium pro udržitelná města

Nastupující globální nedostatek surovin, vody a energetických zdrojů se projeví především v našich městech. Současná města jsou Petropole, která jsou téměř na 100% závislá na uhlí a ropě. Otázkou je jak rychle budeme schopni v našich městech realizovat výstavbu obnovitelných zdrojů, zvyšování efektivity udržitelné dopravní systémy a především hospodářství běžící v udržitelných cyklech. V městech se bude rozhodovat, zda lidé ještě dostanou klima pod svou kontrolu. Do měst současné doby proudí lineární proud zboží z celého světa a toto město lineárně exportuje své odpady. Naproti tomu města 21. století musí být Ekopolis - město, které uvažuje v biologických a technologických okruzích. Ekopolis samo produkuje mnoho zdrojů ve svém bezprostředním okolí. Živiny, které získává ze svého okolí budou sofistikovaným způsobem získávány z odpadů. Konkrétní politické nástroje k tomuto cíli uvedl jsou na stránkách www.futurepolicy.org. Expertní komise "Města a klimatická proměna“ je společným projektem World Future Council a HafenCity Universität Hamburg. více
Prostředky na ochranu klimatu

Na klimatickém setkání v Kodani se průmyslové země zavázaly, že od roku 2013 bis 2020 dají 100 miliard dolarů pro mobilizaci nástrojů na ochranu klimatu. Realističnost této sumy potvrdila skupina expertů OSN - AFG (High Level Advisory Group on Climate Change Financing). AFG vychází především z tržního pohledu a navrhuje zatížit emise oxidu uhličitého především podle principu původce - tak by se měli podílet provozovatelé letecké a lodní dopravy. Podle WWF nemůže být společná atmosféra využívána jako mezisklad oxidu uhličitého a vedle AFG podkladů navrhuje použít ještě další nástroje, jako transfer technologií a zachování lesů. Návrhy budou projednány v dalším kole jednání v Mexiku. víceSolárnětermické plastové kolektory na fasádu

Firma EnerSearch vyvinula komplexní systém vytápění a přípravy teplé vody na bázi plastových kolektorů, systému uchycení tepelné izolace, větrání, akumulace tepla a fasádní omítky. Již byly dohotoveny dva objekty. Systém se upevňuje na svislou fasádu, což je výhodné pro nižší pozice Slunce v zimních měsících a rovněž nekonkuruje fotovoltaice na střeše. víceHorní Rakousko vede v solární termii

V Horním Rakousku bylo v květnu 2009 dosaženo 1 milionu metrů čtverečných solárnětermických panelů. Instalace přináší 350 milionů kilowatthodin ročního výnosu. To odpovídá kolektorové ploše celkem 0,7 metrů čtverečných na obyvatele, a je nejvyšší v Evropě. V BRD je na obyvatele 0.135 metru a v Evropě jen 0.054 čtverečního metru na obyvatele. Cílem zemské vlády horního Rakouska je do roku 2030 dosáhnout celkem 3 milionů metrů solární termie. víceDecentralita obnovitelných zdrojů

Agentura pro obnovitelné energie vydala publikaci o významu a přínosech decentrálního zásobování obnovitelnou energií. Ve dvaceti příspěvcích se experti z hospodářství, politiky a vědy zabývají tématy tvorby komunálních hodnot, nových vlastnických vztahů a občanských elektráren. Na příkladu občanských elektráren ukazuje důležitost občanského angažmá.
Z celkového objemu 43 GW instalovaného výkonu ku konci roku 2009 bylo 51% realizováno soukromými osobami a zemědělci. Obnovitelné zdroje jsou organizovány především středními podnikateli, místními obyvateli a komunami. víceZvýšený výskyt rakoviny v okolí jaderného úložiště

V populaci žijící v okolí dolnosaského úložiště Asse II byl registrován v letech 2002 až 2009 zvýšený výskyt rakoviny. Jedna se o dvojnásobnou míru výskytu leukemie u mužů a trojnásobnou míru rakoviny štítné žlázy u žen. Výsledky jsou nyní podrobovány zevrubné analýze, zde se skutečně jedná o vliv radiace nebo o nahodilou kumulaci výskytu onemocnění. víceMěsta proti změně klimatu

Iniciativa C40, 40 světových velikých měst se spojilo v projektu Carbon Disclosure Project (CDP) iniciativě, který má za cíl sběr dat a výměnu strategií k boji proti klimatické změně. Cílem je porovnat jednotlivá strategie různých měst, inovační přístupy a metody a vytvořit databázi potřebného financování. Jedná se následujících 40 měst Addis Ababa, Atheny, Bangkok, Peking, Berlin, Bogotá, Buenos Aires, Káhira, Caracas, Chicago, Dillí, Dháka, Hanoj, Hong Kong, Houston, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Karáčí, Lagos, Lima, Londýn, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Mexico City, Moskva, Mumbai, New York, Paris, Filadelfie, Rio de Janeiro, Rom, São Paulo, Soul, Šanghaj, Sydney, Toronto, Tokio, Varšava a dalších 19 měst přidružených Amsterdam, Austin, Barcelona, Basilej, Changwon, Curitiba, Heidelberg, Ho Či Minovo město, Kodaň, Miláno, New Orleans, Portland, Rotterdam, Salt Lake City, San Francisco, Santiago de Chile, Seattle, Stockholm a Jokohama. Praha mezi nimi není. víceOdlesňování světa

Země, které chrání své lesy, importují na druhé straně množství dřeva z cizích zemí. Studie univerzity v Leuvenu sledovala situaci za posledních 50 let v několika rozvojových a přechodových zemích, kde chrání vlastní lesy. Ekologický efekt ale klesá importem dřeva a zemědělských produktů. Na 40 hektarů zalesněných ploch připadají importované produkty z 30 ha. Připočteme-li zemědělské exporty, je třeba ještě dalších 9 ha, které bylo nutno vyčlenit pro zemědělskou potřebu. Podílí se ale i Evropa a Čína na odlesňování Finska a Kanada, resp. Afriky a Indonésie. Je třeba celosvětově zasrtavit odlesňování. K tomu se 5 prosince vyjádří iniciativa "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation" (REDD), která bude zasedat na klimatické konferenci v Cancúnu. REDD by měl garantovat, aby země, které se připojí k iniciativě snižovaní odlesnění nebudou dřevo exportovat do zahraničí. víceJak nahradit hrozící 26% daň na fotovoltaiku

Zvýšení sklizně slunečního proudu nabízí firma GoldenSUN Power Solutions, s.r.o. z Liptovského Mikuláše. Její systém naváděných odrazných ploch zvyšuje výnos již postavené fotovoltaiky o 30% vzhledem k současnému stavu. víceChov hospodářských zvířat klimaticky škodlivější než auta

Očekávání výsledků konference v Cancúnu nejsou po současných zkušenostech nijak veliké. Důležitý faktor klimatu, naše výživa, se na konferenci nebude probírat. Studie FAO zveřejnila nejdůležitější faktory přispívající k emisím skleníkových plynů. Chov zvířat je se svými 18% jedním z nejvýznamnějších faktorů, který předčí i automobilovou dopravu. World Watch Institut v reakci na tuto studii uveřejnil zprávu , v níž započítal také faktory, které FAO nebrala v potaz. Podle studie WWI se podílí chov dobytka na lidských faktorech klimatické změny v 51 %.Úsporné zářivky znečišťují životní prostředí rtutí

Při rozbití zářivkové úsporné lampy se koncentrace rtuti v místnosti může dostat až na 20 násobek, ve srovnání s přípustnou hranicí 0,35 mikrogramů/m3. Intenzivní větrání může koncentraci nakonec snížit na původní hodnotu. Kontaktu s tímto prostředím by se ale především měly vyvarovat děti a těhotné ženy. Podle prezidenta UBA Jochena Flasbartha je cesta 80% úspory energie zajištěná úspornými svítidly správná, ale je nutno přejít na typy, které nebudou obsahovat rtuť. vícePodrobná kalkulačka emisí

Zde si můžete vypočítat svou klimatickou stopu v tunách oxidu uhličitého pro jednotlivce nebo celou rodinu. Podrobná kalkulačka je členěna do 10 tabulek a její vyplnění vám nezabere více než několik minut. Budete-li vědět z účtů energetických firem vaši spotřebu plynu a elektřiny v kWh, bude výpočet přesnější. Můžete se také dozvědět, co a jak dělat lépe.České sluneční ceny uděleny

Dne 9.12.2010 byly slavnostně uděleny v Goethe Institutu české sluneční ceny. Cenu za sluneční slovo získal nestor českých ekologických žurnalistů Čestmír Klos za stálou mediální podporu ekologických témat i oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cenu za Sluneční čin získalo Národní divadlo v Praze za významnou racionalizaci vlastního energetického hospodářství, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Cenu převzal ředitel ND Ondřej Černý a energetický manažer divadla Miroslav Růžička. Sdružení EUROSOLAR přijímá návrhy na ceny za rok 2011.Komunální projekty obnovitelné energie

To, co v ČR je na velmi nízké úrovni - tedy participace obcí a měst na obnovitelných energetických projektech - je u našich západních sousedů velice rozšířeno. Brandenburská obec Schlalach, byla vyznamenána titulem „Energie-Kommune“ prosince 2010. Německá agentura pro obnovitelné energie takto vyznamenává vzorové projekty více na infoportálu. V projektu byl použit model plošného pronájmu, kdy 20% celkové sumy jde majitelům pozemku na němž elektrárna stojí a zbytek jde všem ostatním majitelům větrných pozemků podle podílu plochy. Tak budou peníze z pronájmu spravedlivě rozděleny, aniž by byli někteří majitelé upřednostňováni. Díky tomuto uspořádání je v obci vysoká akceptace projektu. Celkem se bude jednat o 16 turbín E-82 firmy Enercon. Pro obecní ekonomii je větrný park velice důležitý - za dvacet let přinesou větrné elektrárny více jak 3,3 milionu euro na daních z příjmu a živností.Ekologické povědomí v Německu

Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA) uskutečnil na jaře 2010 reprezentativní průzkum veřejného mínění v otázkách ekologického povědomí. Téměř dvě třetiny (62 %) tázaných se vyjádřilo, že by stát měl dělat více pro ochranu životního prostřed. Obdobné množství 61 % se vyjádřilo, že by Německo mělo hrát roli předjezdce v mezinárodní klimatické politice. A

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město