Navigace

Zlepšená metoda akumulace – výroba metanu při nízkých teplotách

 Vědci z tokijské univerzity Waseda vyvinuli novou metodu přeměny oxidu uhličitého na metan v elektrickém poli při nízké teplotě. Metan je důležitý plyn, který lze použít k výrobě tepla a elektřiny, a metoda se využívá k tomu, aby pomohla omezit používání fosilních paliv a zabránit globálnímu oteplování. Metan představuje dlouhodobou možnost akumulace přebytečného obnovitelného proudu. Konverze oxidu uhličitého na methan či další chemikálie, je důležitým krokem obnovitelného systému. Metan lze použít nejen jako palivo, ale také jako vodíkový nosič.
Při reakci oxidu uhličitého s vodíkem se v současnosti používá katalyzátor na bázi ruthenia při teplotách 300 až 400°C. Při nízkých teplotách do 100 °C se zlepšuje přeměna oxidu uhličitého a zvyšuje se množství produkovaného metanu. Použitý katalyzátor je na bázi oxidu ceričitého s oxidem uhličitým v přítomnosti ruthenia v elektrickém poli. Katalyzátor má vysokou a stabilní katalytickou aktivitu. Metan by se vyráběl z oxidu uhličitého z atmosféry, což by znamenalo velký potenciál výroby metanu z oxidu uhličitého z atmosféry uvolněné z továren na cenné energetické zdroje. Více

 

Další novinky

25. března 2023 - Kyslíko-iontové baterie
25. března 2023 - PVT moduly
12. března 2023 - Privilegia jaderné energie
5. března 2023 - Sodíkové baterie v autě
© eurosolar.cz 2023