Navigace

Spotřeba surovin pro obnovitelné zdroje energie

 Podle analýzy expanze solárních a větrných elektráren nezvyšuje poptávku po kovu o nic víc než fosilní alternativy. Je třeba zlepšit recyklaci systémů pro obnovitelnou energii. Miliony solárních systémů, desítky tisíc větrných turbín na souši i na moři, nové elektrické vedení a bateriové skladovací systémy, které zajišťují stabilitu elektrického systému při kolísání dodávek: Energetická transformace vyžaduje velké množství surovin včetně obecných kovů, jako je ocel a měď. Ekologická výroba energie nezpůsobuje výrazně větší potřebu kovů než fosilní energie. Větší pozornost však musí být věnována také hospodárnému využívání surovin a recyklaci v případě větrné a solární energie.
Evropská komise chce zase zavést „Zákon o kritických surovinách“, který má zajistit dodávky lithia, kobaltu, mědi a dalších kovových surovin do evropského průmyslu. Například počítá, že v roce 2050 zde bude potřeba 60násobek množství suroviny pro baterie, jako je lithium.

Nevládní organizace Powershift porovnala spotřebu kovu různých energetických technologií. Dospěla k závěru, že „hlad po surovinách“ obnovitelných energií nelze použít jako argument proti energetickému přechodu. Některé technologie jako jsou střešní solární systémy, dosáhly výrazně lepších výsledků než například uhelné elektrárny, pokud jde o jejich „kovovou stopu“.
Více

Další novinky

6. listopadu 2022 - Plovoucí fotovoltaika na moři
6. listopadu 2022 - Lithium z geotermální vody
6. listopadu 2022 - Teplo podporuje produkci metanu
23. října 2022 - Jaderná eskalace NATO i Ruska
16. října 2022 - Vodík z odpadů
© eurosolar.cz 2023