Navigace

Jak saze ovlivňují tvorbu mraků

 Při spalování dřeva, ropných produktů nebo jiných organických materiálů se částice sazí uvolňují do atmosféry. Tyto částice se skládají převážně z uhlíku a jsou považovány za druhý nejdůležitější hnací faktor globálního oteplování po oxidu uhličitém: absorbují krátkovlnné záření slunce v atmosféře nebo absorbují teplo jako nánosy na povrchu sněhu a ledu, a tím řídí globální oteplování. V atmosféře mají částice sazí také nepřímý vliv na klima tím, že mění tvorbu a vývoj mraků a tím ovlivňují vlastnosti mraků. Částice sazí vlivem kyseliny sírové v ovzduší tvoří více ledových krystalů a cirry jsou silnější a méně transparentní vůči záření. Zasahují až do tropopauzy a zůstávají déle ve vyšších oblastech atmosféry. Výsledkem je, že cirry absorbují více dlouhovlnného tepelného záření, které vyzařuje Země, a snižují jeho únik do vesmíru. Zvyšuje se oteplovací účinek cirru a podporuje se také globální oteplování: Pokud se obsah oxidu uhličitého v atmosféře zdvojnásobí ve srovnání s předindustriální dobou, oba typy stárnutí sazí společně vedou k vyššímu globálnímu oteplování o 0,4 až 0,5 ° C. Výsledkem je, že vodní cyklus se bude i nadále zrychlovat a globální srážky se budou i nadále zvyšovat. Více

Další novinky

23. září 2018 - Nová akumulace energie
16. září 2018 - Jaderná energie na ústupu
16. září 2018 - 100% OZE v Kalifornii
16. září 2018 - Klima ohrožuje úrodu
11. září 2018 - Akumulace energie na postupu
© eurosolar.cz 2021