Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Neredukujme obnovitelné zdroje na otázku ekonomie.

   Mohlo by se zdát, že tu máme veliký boom obnovitelných energii - ve skutečnosti se ale týká pouze některých firem, především díky podpoře zákona o obnovitelných zdrojích. To zdaleka ale neplatí pro všechny, natož pak pro celé EU. Vidíme byrokratické průtahy ve věci programu 100.000 solárních střech, cílený boj proti zákonu o obnovitelných energiích a neexistence obdobného zákona v ostatních zemích.
   Současná fosilně atomová energetická lobby nesložila zdaleka ruce do klína. Podíváme-li se na výstavbu vysokonapěťových sítí z Východu na Západ nebo na celostránkové inzeráty, které propagují změnu starých struktur, kapitálový vstup elektrokoncernů do telekomunikací a zásobování vodou - jejich politický vliv se zdaleka nezmenšuje. Zprávy o boomu sluneční energie tedy budí falešné představy, což může odradit mnoho těch, kteří se angažují z idealistických důvodů. Proč v době, kdy se všechno točí kolem práce přinášející profit existují ti, co se bezplatně angažují ve prospěch obnovitelných energií? Právě skutečnost, že v Německu existuje v tuto chvíli politický rámec, který podporuje hospodářské prosazování obnovitelných zdrojů je výsledkem práce těch, kteří se angažují z ekologických místo ekonomických důvodů.
   Idealisticky motivované osoby a organizace podpořily v Parlamentu ekologickou odpovědnost, která vedla k většinové podpoře zákona o obnovitelných zdrojích, jako stejně motivovaní právníci zaplňují časopis pro nové energetické právo (ZNER) příspěvky, kterými informují veřejnost. Bez těchto osob, pracujících zdarma - by nebyl vypracován zákon o obnovitelných zdrojích.
   Všichni, co se angažují z ekologických motivů v obnovitelných zdrojích dobře vědí, že nelze stavět pouze na komercionalizaci; neměl by vznikat dojem, že investice do slunečního hospodářství jsou nutné pouze tehdy, když se obnovitelné energie budou vyplácet, nebo když dokonce budou přinášet zisk. Dosud to bylo právě nesolární energetické hospodářství, které z těchto hledisek sledovalo každý solární krok. Důvody pro zavádění obnovitelných zdrojů nemohou být redukovány na otázku ekonomie.
   K proměně na solární energetiku může dojít jen tak, že se správně pojmenují a vybojují konflikty s těmi, kteří navzdory ohrožení světa setrvávají z krátkozrakých důvodů na fosilně atomové energii. Ve skutečnosti jsme ve věci obnovitelných energií na počátku politického tlaku.
© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město