Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Nejzajímavější energetické, ekologické a klimtické zprávy za rok 2009 - 2. část

Nový typ reaktoru nedbá na mezinárodní standardy


Nový evropský reaktor EPR porušuje bezpečnostní pravidla. Výrobce Areva chce využít software, který nevyhovuje standardům pro bezpečný provoz reaktorů. K tomuto výsledku došlo nezávislé vyhodnocení bezpečnostního systému EPR, které bylo zadáno organizací Greenpeace. Software by měl být využit pro kombinaci dvou systémů reaktorových výrobců Areva a Siemens. Bezpečnostní software může nevhodně interagovat se softwarem pro normální provoz. V nejhorším případě by mohlo podle zpráva dojít k rozvoji těžké havárie na základě nepatrné poruchy. Na základě tohoto zjištění požaduje Greenpeace okamžité zastavení prací na EPR. /br/
Při stavbě prototypu EPR Olkiluoto 3 došlo podle vyjádření finského dozoru STUK během výstavby k 3000 chybám (špatný beton, špatné sváry kontainmentu a podstatné nedostatky v řízení kvality). Podle údajů fy Areva nedojte ke spuštění reaktoru dříve než v roce 2012, přičemž plánem byl květem 2009. Náklady vzrostly z 3 miliard euro na 5,5 miliard euro.
víceV BRD netáhnou poplatky za obnovitelné zdroje cenu elektřiny vzhůru


Podle odhadu německé agentury pro obnovitelné energie BEE se v tomto roce podílí obnovitelné energie na celkové ceně proudu 1,1 eurocentem - což činí 5% z celkové ceny, v příštím roce se příspěvek odhaduje na 2 eurocenty. Tento podíl ještě do roku 2014 lehce poroste a pak se díky degresivnímnu charakteru zvýšení výkupní ceny bude snižovat. Protože u nás je přijat obdobný zákon, lze v prvním přiblížení počítat s tím, že český trh s elektřinou se bude chovat stejně. Ve světle tohoto předpokladu je snížení výkupních cen fotovoltaiky chybným krokem pro českou ekonomiku i pro klimatickou změnu.
víceZvýšená potřeba pesticidů při pěstování geneticky modifikovaných plodin


Z nové studie Charlese Benbrooka z Organického centra vyplynulo, že oproti slibům zelené genetické technologie je spotřeba pesticidů vyšší než v minulosti. Od počátku komerčního pěstování GM plodin se v USA spotřebovalo o 145 milionů více pesticidů. Důvodem pro tento nárůst je zvýšení počtu proti totálním pesticidům odolných plevelů. Zemědělci nasazují stále silnější látky jako Paraquat a 2,4D - látku známou z vietnamské války jako "Agent Orange". Pouze malá úspora insekticidů vzniká při pěstování bavlny a kukuřice.
Enormní nárůst spotřeby pesticidů v USA překvapil i samotné kritiky. Proč se za těchto okolností podporuje pěstování GM organismů v Evropě je zcela nepochopitelné. Místo toho by se měla veliká pozornost věnovat biozemědělským postupům, abychom i v budoucnu zůstali ušetřeni takových katastrof, jakou by bylo nasazení Agent Orange.
víceOchrana klimatu je také ochranou zdraví


Mnoho cest klimatické ochrany může pozitivně přímo ovlivnit zdraví veliké části obyvatelstva. K tomuto závěru došla celá řada výzkumů, které byly zveřejněny v prestižním lékařském časopise "The Lancet". Autoři srovnávají jak by různá opatření pro snížení klimatických plynů mohla působit také na výskyt různých nemocí. Model byl, s ohledem na rozdíly mezi prahovými a průmyslovými zeměmi použit na příkladech Anglie a Indie. V materiálu jsou vyčíslena snížení jednotlivých rizik pro obě země v různých případech změny životního stylu souvisejícího s ochranou klimatu. Tak příkladně v Londýně by aktivní doprava - více pěších cest a cyklistiky, spolu s preferencí nízkoemisní dopravy mohlo vést ke snížení emisí o 60%, což by se projevilo ve výrazném zlepšení zdraví: o 10-20% srdečních onemocnění a infarktů, 12-13% rakoviny plic, 8% demence a 5 % deprese. V Dillí by byl výsledek ještě markantnější 10-25% srdečních onemocnění a infarktů a 6–17% snížení diabetu. Vydavatel Lancet Richard Horton říká "všude slyšíme, že opatření proti globálnímu oteplování budou mít negativní vliv - máme méně jezdit, méně létat letadlem, jinak jíst, a jinak dělat naši energii".To, že se pečlivým výběrem nástrojů klimatické ochrany může také zlepšovat a zachraňovat život není špatná zpráva.
více
3D fotovoltaické cely


Na Univerzitě Illinois vyvinuli nový typ účinných fotovoltaických článků, které pozůstávají z 3D uspořádaných tenkovstvých elementů. Při stejné spotřebě materiálu dosahuje takto uspořádaný článek mnohem větší účinnosti a prakticky působí jako "pasivní natáčecí systém". 3D útvary vznikají tak, že se na tenkovrstvé křemíkové destičky různých tvarů působí kapkou vody a kapilární síly vedou k deformaci segmentu. Součástí výzkumu je také program, který umožňuje předpovídat vlastnosti takto vzniklého povrchu v závislosti na velikosti, kvalitě a tloušťce jednotlivých křemíkových segmentů. více

http://www.innovations-report.de/html/berichte/materialwissenschaften/forscher_entwickeln_selbstfaltende_solarzellen_144398.htmlLegislativní základ pro evropský standard energetické účinnosti budov


Z kompromisu při jednání Evropského parlamentu a Komise vyplynula dne 19.11. 2009. Dohoda ve věci směrnice upravující energetické parametry budov. Jednání by měla být ukončena 7.12. 2009. Směrnice bude připravena do jara 2010 a unijní státy budou povinny do 2 až 3 let zavést národní standardy pro nové i sanované stavby. Počítá se s tím, že velký podíl otopné i chladící energie bude kryt z obnovitelných zdrojů. Od roku 2020 bude všechny budovy (veřejné od 2018) muset této směrnici vyhovovat. víceKlesá cena fotovoltaických panelů


Urychlené atmosférické testy se zvýšenou teplotou a vlhkostí potvrdily, že životnost 90% stávajících solárních panelů bude minimálně 30 let namísto předpokládaných 20 let. Podle nezávislého energetického institutu EU to sníží celkovou cenu. Podle Iinstitutu jsou fotovoltaické panely vhodnou možností pro poskytování hypotéčních úvěrů analogicky jako v případě domů, protože představují vyšší investiční jistotu než domy na pohyblivém trhu. Pokles ceny souvisí s několika faktory - s rostoucím objemem výroby, velikými zakázkami v Číně, ale i ekonomickou recesí. Veliké solární elektrárny se staví také v USA a v Indii. Podle dr. Ossenbrinka z Energetického institutu budou brzy na trhu i panely se 40 letou životností. Vyrovnání cen elektřiny ze sítě a z fotovoltaiky na střeše (tzv.grid parity) dojde v Itálii - kde jsou vysoké ceny elektřiny a hodně slunce - již příští rok, ale k obdobné situaci dojde později i v málo slunných oblastech, jak třeba ve Spojeném Království. Zatím se předpokládá, že do roku 2030. Výstavba fotovoltaiky podporuje výrobu a tudíž i snižování cen. Podle prof. Wim Sinkeho z Evropské fotovoltaické platformy dojde ke grid parity téměř v celé Evropě do roku 2020. víceUděleny české sluneční ceny EUROSOLARU


V rámci komponovaného pořadu o prolamování barier v divadle Čertovka, který moderoval Jaroslav Dušek byly dne 4.12. 2009 uděleny české sluneční ceny. Cena za osobní angažmá byla udělena radnímu Plzeňského kraje Petru Smutnému, který se zasloužil o změnu postoje plzeňského zastupitelstva k větrným elektrárnám. Zastupitelstvo původně zakázalo výstavbu větrných elektráren v celém plzeňském kraji.
Další cenu za sluneční projekt získala organizace Veronica Hostětín. V této obci bylo ve spolupráci obecního zastupitelstva, nevládních i státních organizací a soukromých firem vybudováno několik vzorových projektů obnovitelné a úsporné energetiky, ekologických staveb, místních výrob a dalších lokálně přínosných aktivit.K diskuzi na webu novinky.cz


V článku, který byl publikován zde bylo uvedeno, že německé větrné elektrárny ve větrných obdobích zatěžují elektrifikační soustavu. Také tam bylo uvedeno, že ČEPS vynakládá na sítě ročně 4,5 miliardy korun. Přebytky z větrných elektráren lze řešit akumulací energie, je navrženo a buduje se mnoho různých systémů, jen to též věcí adaptace sítí, výstavby nových a vytvoření podmínek pro provoz inteligentních sítí "smart grids". Na článku je však zarážející (není-li to řádová chyba) jiná věc. Celkem se ročně spotřebuje v ČR v posledních letech cca 60 TWh ročně, za cenu cca 4,5 Kč/kWh, při cenách včetně služeb a poplatků. Z toho připadá 36% na distribuci, výstavbu nových sítí a jejich údržbu. Jedná tedy o 60* 10**9 (kW) * 4,5 Kč/kWh * 0,36 = 97,2 miliardy Kč. Jistá část elektřiny se prodává za nižší tarif, není publikováno kolik, ale i kdybychom předpokládali, že by se polovina proudu prodávala za polovinu, tak to činí o 25% méně, v tomto případě by se tedy jednalo o 72,9 miliardy Kč. Diskutující ke článku by se raději měli ptát, kde jsou 92,7 či 68,4 miliardy korun, než pomlouvat obnovitelné zdroje, které jsou jediným možným čistým, trvalým, bezpečným a během několika let i nejlevnějším zdrojem elektrické energie. Nebo chceme zůstat fosilně jaderným troglodytem Evropy s jedněmi z nejvyšších emisí na hlavu?Stop stavbě uhelné elektrárny


Před několika hodinami odstoupil dánský energetický koncern Dong Energy od záměru vybudovat poblíž Lubminu velikou uhelnou elektrárnu. Stejně tak bylo upuštěno od dvou dalších uhelných elektráren v BRD Mainz a Dörpen právě díky protestům veřejnosti. Mladí aktivisté z Greifswaldu a Flensburgu protestovali v Kodani proti výstavbě elektrárny v Lubminu v Meklenbursku- Pomořanech. Tato elektrárna 1.600 MW měla stát 2 miliardy Euro. Je důležité, že ekologicky uvědomělí občané zastavili v Německu během 2 let celkem 11 plánovaných uhelných elektráren.
více


© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město