Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Mračna nad Temelínem

Rakouský parlament se včera 14.12. 2006 jednomyslně usnesl na podání mezinárodní žaloby proti České republice ve věci bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín. K tomuto rozhodnutí se pod tlakem rakouské veřejnosti také přidala rakouská vláda. Z tohoto důvodu byly odvolány blokády hraničních přechodů plánované na konec tohoto týdne. Rakouští atomoví odpůrci ale zůstávají v pohotovosti, protože podle jejich mínění měla vláda reagovat již dříve.

Důvodem ke změně postoje rakouské vlády a parlamentu je podle rakouského poslance Augusta Wögingera nedodržení dohody z Melku, podle níž měly být zajištěny veškeré bezpečnostní parametry ještě před uvedením elektrárny do komerčního provozu. Místo toho ale proběhla v letošním listopadu kolaudace JETE, což poslanec označil jako porušení dohody a mimořádnou provokaci, právě s ohledem na nedostatečné bezpečnostní parametry. Podle hornorakouského hejtmana Pühringera se jedná i o závady v samém srdci elektrárny -v reaktoru. Z celkových 61 regulačních tyčí 51 nesplňuje bezpečnostní předpoklady.

Jakmile nebude kolaudační rozhodnutí okamžitě odebráno, bude podle Wögingera rychle podána mezinárodní žaloba, na níž se intenzivně pracuje.

© eurosolar.cz 2021