Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Jednotná fronta atomových milců

Hospodářské noviny uveřejnily dne 23.2.2006 názory reaktorového fyzika Daneše Burketa, který v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie uvedl, že se cena elektřiny v BRD zvýšila o 38%. Průměrná loňská cena elektřiny pro malospotřebitele se v BRD ve srovnání s rokem 2000 zvedla o 33,8% (v České republice za stejné období ale o 62%!). Cena za obnovitelné energie se ovšem podílí na tomto navýšení o řád méně. Rovněž není pravda, jak dále stojí v článku, že by se větrné elektrárny stavěly za podpory státu, protože je staví soukromé firmy (někdy i družstva vlastníků) a splácí je veřejnost podle zákona EEG. O tom, že se nejedná o nepovolenou státní subvenci rozhodl Nejvyšší soudní dvůr EU svým rozsudkem z dne 13.3.2001. Uvedená spojitost je zřetelně pokusem diskreditace obnovitelných zdrojů, která u nás má bohužel stále vysoký společenský kredit. Podle údajů Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti přišly obnovitelné zdroje průměrnou tříčlennou domácnost na 1,9 euro měsíčně, při celkové průměrné platbě 54,4 Euro a tak podíl příplatku činil pouze 3,5 %. Podle výhledu budoucího cenového vývoje, na němž se bude podílet jak zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na jedné straně, tak i postupná, zákonem stanovená degrese finanční podpory pomocí německého zákona EEG (děravá varianta obdobného českého zákona má číslo 180/2005 Sb.) na straně druhé, ministerstvo odhaduje měsíční finanční zatížení tříčlenné rodiny za pět let na 3 euro. Pak již má zátěž klesat. Je smysluplné hovořit na cestě k energetické nezávislost společnosti o tak směšných částkách?

Velebit jadernou energii jakožto čistou - jak jsme se mohli rovněž dočíst stejný den v HN - je s ohledem na blížící se dvacáté výročí Černobylu a na stále rostoucí počet pozdních obětí této havárie, který dosáhl podle Mnichovského institutu záření již více jak 70000, cynismus příliš se nelišící od popírání holocaustu.

V České republice se v odporu k obnovitelným zdrojům předhánějí nejrůznější skupiny: zástupci velkých energetických firem, jaderní specialisté, ale i ekologové, ochránci přírody, rybáři, obyvatelé obcí na hřebenech hor - zejména Krušných, komunisté i členové ODS. Je to pestrá skupina, která by až na tuto „libůstku“ - možná s některými výjimkami - neměla jinak společného zhola nic.

Zdražování energií nás jistě čeká, nicméně právě obnovitelné zdroje jsou jedinou možností jak se v budoucnu nejtíživějším dopadům zániku fosilně jaderného energetického systému vyhnout. Díky vydírání státy, které mají fosilní ložiska na svém území nebo přes něž vedou důležité produktovody; díky rostoucím nákladům na vojensko politické a logistické zajištění mezinárodně využívaných fosilních zdrojů porostou ceny fosilních surovin stále více. Lze si povšimnout, že v každé společnosti jsou vždy ti, kteří pevně věří v neměnnost a setrvalost stávajícího systému. Věří nekončící extrapolaci dnešních trendů. Jistým způsobem připomínají učitele marx-leninismu, kteří na všetečné otázky „a co prosím přijde po tom komunismu“ odpovídali „ještě rozvinutější komunismus“. Totéž dnes říkají zastánci volno tržního přístupu, toužící po trvalém objemovém růstu. I oni si myslí, že přijde rozvinutější forma nikdy nekončícího vzestupu materiální spotřeby. Dávají tím najevo nejenom myšlenkovou rigiditu, ale i neznalost základních principů přírodních a sociálních procesů.

Ve srovnání se současnou spotřebou z fosilních a jaderných zdrojů dopadá na Zemi nejméně desettisíckrát více zářivé energie, kterou je možno zachycovat v nejrůznější formě (bio, slunce, vítr) a k dispozici jsou i další obnovitelné formy jako slapová síla či geotermální energie. Kdyby se světová společnost dokázala oprostit od starých dogmat a nově postavit hierachii základních hodnot (nic méně než zachování biosféry a zachování civilizace), kdyby přijala nové skutečnosti, mohla by přejít na úplné zásobování obnovitelnými energetickými a surovinovými zdroji. Celosvětová spotřeba proudu 15,5 bilionů kWh by se dala pořídit z fotovoltaických článků postavených na 210.000 km2 - to je méně než zastavěná plocha v EU nebo 155.000 km2 solárně termických elektráren v aridních oblastech či 2,5 milionu větrných elektráren po 2,5 MW. Pro úplné zásobování teplem by stačilo 15.000 km2 slunečních kolektorů při výkonu 2,25 kWh/m2.rok a pro pohonné hmoty, jejichž spotřeba činí 21 bilionů kWh 4,19 milionů km2 pro kontinuální sklizeň biomasy, což reprezentuje pouhých 8% plochy lesů, polí a luk.Již dnes existují plně obnovitelně zásobovaná místa, například některé ostrovy - dánský Samsoe nebo španělský El Hierro; na pevnině jich jsou desítky a budou jich stovky až bude plně realizován projekt Evropské unie „sto 100% obnovitelných sídel“. Kolik jich bude u nás? Několikrát se mi v této zemi nepodařilo najít skupinu lidí s nimiž bych obdobný projekt mohl realizovat. Díky stabilní mediální masáži se tomu ani nelze divit. Skepse horší historie.

Jsou snad důvody opovrhování obnovitelnou energií ekonomické? Jsem přesvědčen, že ne. Důkazem toho může být například významná položka výrobního programu Škody Plzeň - hřídele pro větrné elektrárny; meziroční nárůst trhu s fotovoltaikou, který právě díky zákonné podpoře v BRD a dalším podporným programům v USA a Japonsku (povšimněte si prosím výčtu těchto států) přesahuje 40 %, což je vyšší než dokola omílaný trh s mobilními telefony, či dva miliony pracovních míst v Evropské unii při solárních sanacích stávajících budov a výstavbě nových nízkoemisních domů.

Široká fronta zastánců starých pořádků (nepořádků?) se zasazuje o to, aby se z České republiky stal fosilně jaderný troglodyt Evropy.

© eurosolar.cz 2021