Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Jaké názory na klima a jeho řešení mají lídři politických stran před volbami do EP

O tom, že klimatická katastrofa není jenom český problém, (i když podle údajů ČHMÚ se od roku 1960 zvýšila průměrná teplota o 1,8°C), není pochyb. Je to problém evropský a celosvětový. Rozhodli jsme se, že se všech našich 40 lídrů volebních stran do Evropského parlamentu zeptáme na nejožehavější otázky dneska - na klima. Dne 11.5. jsme rozeslali na 35 adres (pět adres jsme nebyli schopni nalézt) následující otázky.

1) Považujete probíhající klimatickou změnu za zásadní ohrožení současné civilizace?
2) Považujete dosavadní evropské politické snahy z hlediska klimatické změny za dostačující?
3) Budete se v případě zvolení v záležitosti klimatu v EP angažovat?
4) Jste přesvědčen/a o možnosti 100% obnovitelné energetiky v ČR a v Evropě?

V následujících dnech jsme obdrželi odpovědi, které jsme sumarizovali do následující tabulky:

jméno - strana/hnutí zásadní ohrožení
civilizace
dostačují evropské politické snahy vlastní klimatické angažmá v EP 100% OZE možné
Antonín Baudyš
Cesta odpovědné společnosti
částečně částečně ano ne
Pavel Šrámek
Agrární demokratická strana
ano ne ano ano
RNDr. Pavel Poc
Česká strana sociálně demokratická
ano ne ano ano
Jiří Domlátil
Klub angažovaných nestraníků
ano částečně částečně ne
Andrea Bychlová Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT ano ne ano ano
Vladan Ševčík
Moravské zemské hnutí
částečně ne ano ano
Tomáš Ingr
Moravané
ano ne ano ano
Jiří Černohorský ANS – Aliance národních sil ano částečně částečně ne
Ivan Holoubek
Vědci
částečně ne ano ne
Radek Kňava
Pro Česko
ano ne ano ne
Klára Samková
Alternativa pro Českou republiku 2017
ano ano ne ne
Jaroslav Bašta
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
částečně částečně ano ne
Jan Vondrouš
NE-VOLIM.CZ
ano částečně ano ne
Kateřina Bursiková Jacques za LES
TOP09, STAN, LES, Z a regionálních sdružení
ano ne ano ano

Během krátké doby přišlo celkem 16 odpovědí, z nichž u tří se nepodařilo identifikovat odesílatele jako lídra nebo kandidáta a tyto odpovědi nejsou uvedeny.

Až na výjimku (ČSSD) se nepodařilo získat odpovědi od velikých politických stran a hnutí, které se zřejmě domnívají, že se nepotřebují tímto způsobem zviditelňovat. Edit: po tom, co se Kateřina Bursiková Jacques o dotazníku dozvěděla (není lídr celé kandidátky), poslala nám odpovědi jako nejvýše postavená kandidátka LES na společné kandidátce TOP09, STAN, Zelených a LES...

Žádný z uvedených dotazovaných lídrů zcela neodmítal závažnost zásadního ohrožení civilizace spojené s klimatickou změnou. Úplnou dostatečnost evropské klimatické politikou vyjádřila pouze Klára Samková. Zásadní ohrožení civilizace měnícím se klimatem, nedostatečnost evropské klimatické politiky, souhlas s vlastním klimatickém angažmá v EP a důvěru v úplné zásobování ČR a Evropy obnovitelnou energií vyjádřili pouze Andrea Bychlová z Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Tomáš Ingr z Moravané, Pavel Poc z České strany sociálně demokratické a Pavel Šrámek z Agrární demokratické strany.

Nezájem dalších politických stran a hnutí lze možné charakterizovat jednoduchým způsobem. V průvodním dopise jsem naznačil možnost publikování v některém z alternativních periodik a na našich stránkách. Lze předpokládat, že jediná odpověď lídra z ČSSD dorazila právě proto, že byla v souladu se zájmem o klimatickou hrozbu i o řešení pomocí úplného zásobování obnovitelnou energií, který lze předpokládat u čtenářů uvedených webů.

Ostatní lídři stran a hnutí neodpověděli, protože se pravděpodobně nechtěli negativně profilovat k alternativní části veřejnosti.

© eurosolar.cz 2022