Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Fukušima - situace zůstává vážnou

Netěsnosti v reaktorech, roztavené jádro, tisíce tun radioaktivní vody – dva měsíce zamlčovala společnost TEPCO vážnost situace v jaderné elektrárně Fukušima 1 (Daiichi). Provozovatel přepracoval svůj krizový plán, ale ani ten není podle dostupných informací plně uskutečnitelný. K tomu ještě další vážná zpráva – v druhé elektrárně Fukušima 2 (Daini) v pátek 27.5. došlo k požáru. Poté, co je známo, že informace Tepco nejsou důvěryhodné, panuje značná nejistota nad následky požáru. Před krátkým časem zveřejnilo Tepco dokumenty z nichž plyne, že všechno je mnohem vážnější, než se předpokládalo. K roztavení jádra reaktoru 1 došlo již několik hodin po přírodní katastrofě – na základě výpadku chlazení.

Zpočátku provozovatel tvrdil, že v elektrárně Fukušima Daiichi nevznikly zemětřesením žádné škody, ale že tsunami zničilo systém chlazení a vyvolalo katastrofu. Až tento týden provozovatelská společnost připustila, že k roztavení jádra nedošlo v jednom, ale rovnou ve třech reaktorech.

Podle studie, kterou zadal Greenpeace, vědělo vedení firmy Tepco již několik hodin pro zemětřesení o roztavená jádra reaktoru a japonskou a světovou veřejnost klamalo.

Následky protavení jádra a netěsností vzniklo v zařízení JE více jak 80.000 tun vysoce radioaktivní vody, podle firmy Tepco uniklo v posledních dnech opět dalších 50 milionů litrů radioaktivní vody, pravděpodobně do moře. Nádrž 136 dlouhá a 46 metrů široká by měla toto množství vody pojmout. To ale není podle Spiegel Online pravda, protože nádrže přetékají a řešení není v dohledu. Není známo, která opatření přijala japonská vláda a společnost Tepco, aby zachytila kontaminovanou vodu. Jaká je situace po požáru v sousední elektrárně Daini?

Podle Christopha von Lieven, experta Greenpeace, není známo co vláda a provozovatel dělají proti nebezpečím, které de facto existují "Požadujeme od obou zveřejnění všech informací, naměřených hodnot a dat“. Vážnost situace podtrhuje zvětšující se evakuační území – zprvu se jednalo o 20 pak 30 kilometrový okruh, který se klínovitě prodloužil severozápadním směrem až na 45 kilometrů. Tam se nachází město Fukušima, kam vítr transportuje radioaktivní částice.

Radioaktivita se nenalézá jenom ve vzduchu, ale také v potravním řetězci, což potvrzují nezávislá měření Greenpeace provedená na rybách a mořských plodech. 14 z 21 vzorků vykázalo zvýšenou radioaktivitu, v některých případech až padesátinásobně. Na počátku května byla před pobřežím fukušimské elektrárny loď Greenpeace Rainbow Warrior a dva týdny sbírala a zkoumala mořské řasy. Již první testy prováděné Geigerovým měřičem ukázaly, že radioaktivita některých vzorků byl tak vysoká, že nebylo možné v měření pokračovat.

Jak to bude s Fukušimou dále?


Přepracované materiály fy Tepco k zajištění fukušimské elektrárny publikoval Spiegel online již v minulém týdnu. V oblasti elektrárny má být například stříkána umělá pryskyřice, aby se zachytily radioaktivní částečky Vedle toho provozovatel plánuje natáhnout přes reaktory ochranou plachtu, která by měla zabránit úniku radioaktivity do ovzduší. Nastupující počasí - červnové tajfuny mohou situaci v elektrárně podstatně zhoršit; silný déšť by mohl do moře spláchnout opět další veliké množství radioaktivity; možné jsou zásahy blesků a výpadky proudu.
Tepco na takové pravděpodobné vlivy není připraveno. Z hlediska Greenpeace nejsou krizové plány seriózní. Plánovaná opatření ponechávají pouze malou naději na rychlé ukončení dalšího uvolňování radioaktivity.

Podle expertů jsou možné výbuchy roztaveného jádra, které by rozmetaly jaderný obsah a trosky reaktorové nádoby do okolí.

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město