Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Dopis prezidentu republiky

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás ve věci Vaší podpory prolomení limitů v severních Čechách.

Píši Vám jakožto zástupce evropského sdružení EUROSOLAR, které stálo u zrodu evropských zákonů na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a které tak pomohlo rozvinout perspektivní průmyslový sektor, snižovat emise skleníkových plynů a přispět tak k udržitelné budoucnosti. Sdílím Vaši starost a zájem o zaměstnanost v tomto regionu, ale v souladu s principy udržitelnosti jsme přesvědčeni, že limity je třeba zachovat.

Ve jménu uspokojivé budoucnosti je třeba co nejrychleji přestat využívat fosilní zdroje. Pro zajištění smysluplné práce a energie - elektřiny i tepla je mnohem výhodnější využít obnovitelný koncept. Nabízí se vybudovat u severočeských měst modulární bioplynové stanice, v nichž by energeticky zpracovával odpadní biologický substrát, předně tříděný odpad z měst, potravinářského průmyslu a restaurací. Na vhodných lokalitách by měl být doplněn cíleně pěstovanou biomasou, především směsnými travními kulturami na výsypkách a brownfieldech.

Tento proces je schopen poskytnout mnohé profity, jednak může být bioplyn po úpravě vtláčen do vysokotlakého potrubí zemního plynu, jednak může být využit pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Může být rovněž použit jako emisně, ekologicky i ekonomicky výhodná pohonná hmota pro vozy svážející bioodpad. Dalším profitem je biologické hnojivo, které lze využít rovněž na zkvalitnění ploch pro pěstování směsných kultur pro bioplynové stanice.


Vážený pane prezidente, uvažte prosím následující rozdíly: fosilní energie je emisní, nebezpečná, konečná, má veliké externí náklady (které nese právě veřejnost), kvůli jejímu využití je třeba vystěhovat naše občany a poskytne práci jen na několik desetiletí. Po ukončení těžby zbude na místě jáma. Obnovitelná energie je neemisní, s nízkými externími náklady a s externími profity, poskytne trvalá pracovní místa v profesích s různou kvalifikací, a především není omezená a lze ji opakovat na stejném místě.


V úctě


Milan Smrž,

předseda národní sekce a viceprezident evropské
asociace EUROSOLAR

20.3.2013
© eurosolar.cz 2019