Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Dopis evropského sdružení EUROSOLARU předsedovi vlády a poslancům

Vážený pan

Petr Nečas

předseda vlády České republiky

Úřad vlády

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1


Vážení členové Parlamentu České republikyPoslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 00 Praha 1Senát

Valdštejnské nám. 4

118 00 Praha 1

Česká republika
Berlín, 1. listopadu 2010
Vážený pane předsedo vlády,
vážení členové Parlamentu České republiky,obracíme se na Vás jménem organizace EUROSOLAR, Evropské asociace pro obnovitelné zdroje energie. Cílem EUROSOLARu je pracovat pro úplný přechod našeho zásobování energií na obnovitelné zdroje energie.V těchto dnech česká vláda prosazuje legislativní balíček, který má zrušit podporu pro nová fotovoltaická zařízení na budovách větší než 30 kWp a pro veškerá nová fotovoltaická zařízení na zemi.

Navíc je navrhována retroaktivní daň ve výši 26% na výkupní ceny obdržené provozovateli fotovoltaických zařízení v letech 2009 a 2010, vedle zvláštních dotací pro provozovatele sítí za hrazení podpory výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů.V letošním roce došlo k podstatnému snížení podpory výroby elektřiny z fotovoltaických zařízení v několika evropských zemích – např. ve Španělsku, Německu, Itálii a Francii; nikde však nebyly tyto zásahy tak dramatické a prudké.Vážený pane předsedo vlády, vážení členové Parlamentu, zdvořile na Vás apelujeme, abyste neschvalovali tato opatření, která zničí většinu fotovoltaického trhu v České republice, jenž dnes poskytuje až 5 000 pracovních míst, ale abyste jej namísto toho regulovali za použití diferencovaných výkupních cen pro zařízení různých velikostí a na různých stanovištích.Důrazně také odrazujeme od retroaktivního zdanění výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů, neboť to ohrozí životaschopnost stávajících zařízení, zejména těch, která splácejí bankovní úvěry, a důvěryhodnost České republiky pro investory.Na závěr nám dovolte navrhnout, aby byla česká legislativa upravena takovým způsobem, že se náklady na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů budou přenášet jasně definovaným a transparentním způsobem na spotřebitele elektřiny. Většina Evropanů je ochotna tyto náklady nést jako opatření nutné pro zavedení obnovitelných zdrojů energie na trh.Mnohokrát děkujeme za zvážení naší žádosti. Zvyšování podílu všech obnovitelných zdrojů energie na trhu zvýší nezávislost České republiky na dovozech energie a decentralizaci její výroby energie, což povede k vyšší bezpečnosti zásobování energií a snížení cen energií pro spotřebitele. Obnovitelné zdroje energie jsou prakticky jedinou alternativou, kterou máme, chceme-li si zachovat klima, životní prostředí a kvalitu života ve 21. století.V úctěPreben Maegaard, 1. viceprezident (Dánsko)

Hans-Josef Fell (Německo), Mechtild Rothe (Německo)

Dr. Joseph Puig (Španělsko), Dr. Luciana Castellina (Itálie)

Prof. Dr. Tanay Sidki Uyar (Turecko), Milan Smrž (Česká republika)Členové předsednictva EUROSOLAR

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město