Navigace
Zpět na: Home / Časopis

České sluneční ceny 2008První cenu získal Odbor rozvojové spolpráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí. Tento odbor se zasloužil o mimořádně významnou věc. Na první místo mezi rozvojové cíle, které bude ČR prosazovat v rámci svého předsednictví prosadil významný bod "Elektrifikace
odlehlých území rozvojových zemí obnovitelnými zdroji energie“. Čská republika tak může podnítit mohé další projekty s obnovitelnými energiemi v rozvojových zemích.Druhu cenu získala firma Tesco Stores, a.s., v níž tvoří ochrana životního prostředí tvoří jeden z hlavních pilířů "Plánu zodpovědného sousedství“, jenž Tesco vyhlásilo v dubnu loňského roku a který se stal nedílnou součástí firemní strategie. Tesco výrazně redukuje uhlíkovou stopu. V uplynulém roce otevřelo své dva první energeticky úsporné obchody v Žatci a ve Dvoře Králové. V obou těchto obchodech jsou realizovány desítky energeticky úsporných opatření, které přinášejí třicetiprocentní snížení produkce CO2.

Mnohá z těchto opatření jsou nyní využívána při výstavbě všech nových obchodů Tesco. Na snížení uhlíkové stopy se výrazně podílejí také zaměstnanci Tesca. Mezi jednotlivými obchody například pořádá Tesco celoroční soutěž o největší snížení energetické spotřeby "Energetickou ligu“, jejíž vítězové jsou finančně odměněni. Díky tomuto netradičnímu klání se všem obchodům Tesco v České republice loni podařilo snížit spotřebu energie celkem o 3,3% oproti roku 2006.


Na distribučním centru firmy byly koncem roku 2007 k síti připojeny fotovltaické panely o výkonu 172 kWp. Ve druhé etapě bude plánovaný výkon zvýšen o 875 kWp. Tesco se tak může stát vzorem pro další veliké firmy, jakým způsobem se zapojit do mimořádně důležitých reforem.

© eurosolar.cz 2023