Navigace

Časopis

 • Financování udržitelného rozvoje je zásadním úkolem politiky

  Již týdny panuje v médiích světová finanční krize. Strhává světovou ekonomii do propasti. Příčiny finanční krize jsou velmi mnohovrstvé, nicméně dvě příčiny krystalizují jak důležité – neodpovědné poskytování a půjčování úvěrů bez dostatečných jistot (tzv. líné úvěry) a ještě hůře, miliardové obchody s finančními deriváty, jejichž skutečným obsahem jsou právě tyto líné úvěry.
  publikováno: 25. února 2009
 • Stanovisko k energetické koncepci České republiky vytvořené Nezávislou odbornou komisí

  Stanovisko národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k energetické koncepci České republiky vytvořené Nezávislou odbornou komisí Česká republika je obnovitelná!
  publikováno: 24. listopadu 2008
 • Energetická země Hessensko:
  100% obnovitelné energie na trhu s elektřinou do roku 2025

  Studie EUROSOLARU
  publikováno: 10. října 2008
 • Obnovitelné a klimatické krátké zprávy za rok 2008

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si je můžete prohlédnout souborně, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna do prosince 2008.
  publikováno: 25. února 2009
 • Obnovitelné a ekologické zprávy za rok 2010

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si je můžete prohlédnout souborně, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna do prosince 2010.
  publikováno: 13. února 2011
 • Biopaliva versus potraviny?

  Celosvětově stoupající ceny potravin jsou mnohými vysvětlovány vlivem rostoucího pěstování plodin pro výrobu biopaliv. Toto vysvětlení je pravdivé pouze z malé části. Předně: dnešní ceny potravin nedosáhly výše, jakou měly v 70. letech a v té době se žádné rostliny či plodiny pro výrobu biopaliv nepěstovaly. Po nedávném maximu cen potravinářských výrobků se třeba mléčné výrobky zvolna dostávají na původní cenovou úroveň a máslo stojí v Evropě to, co v minulém létě. Nicméně v posledních třech letech stoupla cena obilí o 180% a Světová banka i v letošním roce předpokládá další drastický nárůst.
  publikováno: 8. května 2009
 • Od bioenergeticky zásobované vesnice k regionu

  Projekt bioenergetické vesnice „Jühnde“ prokázal, že obec lze zásobovat teplem a elektřinou výhradně z energie biomasy. V případě této obce se generovaný proud dodává do sítě a podle potřeby zase odebírá. Odebrané množství ale nepřekračuje množství, jež bylo do sítě dodáno, a nutně nikoliv ani ve chvílích špičkového odběru. Dodatečné zásobování etanolem a biodieselem z biomasy není možné, protože k tomuto účelu nejsou k dispozici potřebné zemědělské plochy. Úplná energetická autonomie venkovského regionu je přesto možná pomocí regionálně dostupných energetických zdrojů.
  publikováno: 1. dubna 2009
 • Ropná studie Energy Watch Group

  V nedávné době (XI/2008) se v souvislosti se ekonomickou krizí vyrojily v tisku různé názory, že zásoby fosilních paliv jsou značné, a že není potřeba se nijak obávat poklesu jejich těžby. Taková skutečnost je však mimořádně nepravděpodobná, i když realitou je veliký pokles ceny ropy od léta 2008. Nejpravděpodobnějí vysvětlení spočívá především v poklesu spotřeby ropy hospodářskou recesí a velikým objemem burzovních spekulací počítajících s nárůstem ceny.
  publikováno: 17. prosince 2009
 • IRES - Mezinárodní konference o akumulaci energie

  Ve dnech 24. - 25.11.2009 proběhla v Berlíně za účasti 450 odborníků a businessmanů 4. mezinárodní konference o skladování energie - IRES, kterou pořádala evropská platforma EUROSOLAR za široké podpory í dalších soukromých i vládních subjektů.
  publikováno: 6. ledna 2010
 • Světové klima nezávisí na jednotlivých vládách ani na světových organizacích, ale musí se stát vlastní záležitostí každé země.

  Postoj prezidenta EUROSOLARU Dr. Hermanna Scheera k závěrům světové konference o klimatu v Kodani , 21. prosince 2009
  publikováno: 6. ledna 2010
 • Česká republika brzdí rozvoj obnovitelné energetiky

  Dne 10. února oznámil provozovatel české energetické soustavy ČEPS, že považuje za neúnosné další připojování obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou. Tímto krokem zbrzdil další pozitivní vývoj obnovitelné energetiky v ČR. A to i přesto, že v ČR byl koncem roku 2008 podíl výroby obnovitelně vyrobené elektřiny 5,2% , zatímco ve stejné době v SRN byl podíl téměř 15%, ale německá strana neuplatnila legislativní brzdu k další výstavbě obnovitelných zdrojů. V podílu české produkce obnovitelného proudu je přitom relativně mnohem větší část méně fluktuujících a regulovatelných zdrojů (velkých vodních elektráren) než v síti německé.
  publikováno: 18. února 2010
 • Jens Christoph Pieper: Časovaná bomba v tufu

  Proč musel prezident Obama zastavit projekt konečného úložiště jaderného dopadu v Jucca Mountains
  publikováno: 8. května 2010
 • Nejzajímavější energetické, ekologické a klimtické zprávy za rok 2009 - 1. část

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si můžete prohlédnout souborně jejich první část, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna 2009.
  publikováno: 8. května 2010
 • Nejzajímavější energetické, ekologické a klimtické zprávy za rok 2009 - 2. část

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si můžete prohlédnout souborně jejich druhou část, tak jak byly po sobě uveřejňovány do prosince 2009.
  publikováno: 8. května 2010
 • Memorandum 1/2010 ze dne 15. 2. 2010

  Dne 10. února oznámil provozovatel české energetické soustavy ČEPS, že považuje za technicky neúnosné další připojování obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou . Tímto krokem zbrzdil další pozitivní vývoj obnovitelné energetiky v ČR.
  publikováno: 15. února 2010
 • Krátké zprávy z časopisu SOLARZEITALTER 3/2010

  Následující zprávy ze světa jsou převzaty z časopisu SOLARZEITALTER č.3 ročník 2010
  publikováno: 29. října 2010
 • Protiatomová demonstrace v Berlíně

  Berlínská demonstrace měla za cíl ukázat postoj veřejnosti k plánovanému prodloužení provozu jaderných elektráren.
  publikováno: 21. září 2010
 • Česká obnovitelná energetika - do pekla a zpět?

  Na základě několika směrnic Evropské komise přijala Česká republika také zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To se stalo koncem roku 2005 a pro ty, kteří chápou význam ekologicky příznivějších, decentrálních obnovitelných zdrojů to byla pozitivní událost. Smyslem tohoto zákona je podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Od té doby se ale tento zákon a jeho příznivé dopady v naší zemi jenom demontují.
  publikováno: 3. října 2010
 • Dopis evropského sdružení EUROSOLARU předsedovi vlády a poslancům

  Dne 3.11. 2010 byl předsedovi vlády a všem poslancům sněmovny rozeslán dopis, který 1.11. při příležitosti vzpomínkové slavnosti na zesnulého Hermanna Scheera v Berlíně signovali členové mezinárodního předsednictva EUROSOLAR.
  publikováno: 4. listopadu 2010
 • Hans Josef Fell: Ochrana klimatu není žádnou zátěží - ani ekonomicky

  Celý svět usilovně hledá podmínky pro účinnou ochranu klimatu. Od Kyótské konference 1997 rozdělit náklady, které klimatická ochrana sebou údajně přináší, spravedlivě rozdělit. Je klinická ochrana opravdu zátěží? Při bližším pohledu je zřetelné, že klimatická ochrana je zátěží jenom pro ty, kteří na ničení klimatu vydělávají, především tedy pro ropné a uhelné koncerny, ale také automobilové koncerny, fosilní chemický průmysl a konvenční zemědělství. Pro zbytek lidstva, pro národní ekonomiku, pro komunální rozpočty, stejně jako pro jednotlivé osoby není klimatická ochrana žádnou zátěží, ale naopak osvobození se ze stále větší finanční, ekologické a sociální zátěže, kterou konvenční hospodářství stále větší měrou způsobuje.
  publikováno: 13. listopadu 2010
1 2 3 4 5 6 7
© eurosolar.cz 2018