Navigace

Časopis

 • Dopis premiérovi České republiky k právě přijatému zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů

  Dopis signovali:Dr. Preben Maegaard, president WWEA - Světová asociace pro větrnou energii www.wwindea.orgDr. Dörte Fouquet, ředitel EREF - Evropská společnost pro obnovitelné zdroje www.eref-europe.orgMechtild Rothe, poslankyně Evropského parlamentu, presidentka EUFORES - Evropského fóra pro obnovitelné zdroje energie www.eufores.orgDr. Hermann Scheer, poslanec Bundestagu, president EUROSOLARu - Evropské společnosti pro sluneční enerii www.eurosolar.orgMilan Smrž, předseda EUROSOLAR.CZ - české pobočky Eurosolaru www.eurosolar.czDr. Neela Winkelmann, ředitelka sdružení Nová EnergieKe stažení ve formátu pdf: anglická verze česká verze
  publikováno: 24. května 2005
 • Reakce na článek René Hladíka "Větrná energie s otazníky" ve Vesmíru č.7/ 2005

  autor je viceprezidentem evropského sdružení pro obnovitelnou energii Eurosolar a předsedou českého Eurosolaru
  publikováno: 27. září 2005
 • Politika „slunečního města“ - Vyhlášky pro sluneční komunální výstavbu

  Dr. Holger Rogall, profesor životního prostředí na FH Berlín, H.Rogall@t-online.deFabio Longo, městský zastupitel ve Vellmaru, Fabio.longo@web.de
  publikováno: 5. října 2005
 • Syndrom Kyóta a mizérie energetické a environmentální ekonomie

  Z nově vyšlé knihy Hermanna Scheera "Energetická autonomie. Průlom k obnovitelným energiím".
  publikováno: 10. listopadu 2005
 • Odborná knihovna EUROSOLARU

  Sdružení EUROSOLAR rozhodlo investovat část prostředků z konta „Suneční halíř“ do moderní literatury o obnovitelné energii, především s akcentem na sluneční architekturu a sluneční stavitelství. Knihovna bude prozatím umístěna na adrese sdružení EUROSOLAR a po telefonické či mailové domluvě bude možné si knihy vypůjčit proti vratné záloze. Na webu budou umístěny podrobnější anotace půjčovaných publikací.Kontak na knihovnu: info@eurosolar.cz tel./fax 222 314 564
  publikováno: 20. listopadu 2005
 • Elektřina a voda pro Masuku
  závěrečná zpráva projektu

  Masuku je strom dosahující výšky až 8 metrů a jeho veliké světle zelené listy rostou ve vrcholových přeslenech, tvoříce tak tvar kalichů. Podle tohoto stromu, hojně rostoucího v buši, se nazývá misie, kterou spravuje UCZ (United Church of Zambia). Misie pozůstává ze základní, střední školy a kliniky. Nalézá se na konci prašné cesty asi 76 km jižně od distriktního města Choma v jižní provincii Zambie.Dvě české neziskové organizace Ekumenická akademie Praha a česká sekce Evropského sdružení Eurosolar podaly na jaře 2005 návrh projektu a získaly od vlád ČR a Kanady prostředky pro realizaci záměru rozvojové pomoci.
  publikováno: 30. prosince 2005
 • Obnovitelné zdroje – šance a výzva

  Mezinárodní seminář - Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 4, 118 01 Praha 131. ledna – 1. února 2006Pořádá: Senát Parlamentu České republiky, Nová energie o.s., Eurosolar.cz o.s.
  publikováno: 27. ledna 2006
 • Jednotná fronta atomových milců

  Reakce na článek Daneše Burketa z Hospodářských novin z 23.2.2006.
  publikováno: 23. března 2006
 • Příčinou výpadku proudu v Evropě nebyly větrné elektrárny

  Důvody výpadků proudu v západní evropě v noci ze 4. na 5. listopadu 2006, nejsou ty, které prezentovala i česká média. Opět je vše trochu jinak... Pokolikáté již?
  publikováno: 8. listopadu 2006
 • V Berlíně uděleny evropské sluneční ceny za rok 2006

  Dne 7.12.2006 byly uděleny v Berlíně evropské sluneční ceny, udělované každoročně evropskou organizací EUROSOLAR. Ceny jsou udělovány za nejlepší obnovitelně energetické projekty již od roku 1994.
  publikováno: 11. prosince 2006
 • Mračna nad Temelínem

  Chystá se mezinárodní žaloba...
  publikováno: 17. prosince 2006
 • Mýtus atomové energie. Rozcestník.

  (sborník textů), vyd. Heinrich Boell Stiftung, Berlín, 2006, 379 stran6 EUR, ISBN 3-927760-51-XRECENZE
  publikováno: 21. ledna 2007
 • Energické deformace místo energetických informací

  Autor je předsedou národní sekce sdružení Eurosolar.cz a viceprezidentem evropského sdružení.Těchto několik tezí je reakcí na rozhovor s panem Vladimírem Tošovským ředitelem státní společnosti ČEPS o názvu „ Zelená elektřina nás přijde draho“ v Hospodářských novinách dne 18.1. 2007. Lze se domnívat, že cílem zmíněného článku je především podpora záměru společnosti United Energy z finanční skupiny JT vystavět v Komořanech novou uhelnou elektrárnu. Tento záměr byl stručně představen na téže stránce pod zmíněným článkem.
  publikováno: 22. ledna 2007
 • Kdo je Godot - atomová energie nebo obnovitelné zdroje?

  Autor je prezidentem evropského EUROSOLARU, od roku 1980 poslancem Spolkového sněmu, předsedou Světové rady pro obnovitelné energie, nositelem Alternativní Nobelovy ceny za rok 1999, nositelem titulu časopisu Newsweek „Hero of Green Century“ a mnoha dalších světových vyznamenání. Je spolutvůrcem německého zákona na podporu obnovitelné energie (EEG), který je nejúspěšnějším politickým nástrojem podpory obnovitelné energetiky, nejlepším politickým vývozním artiklem Spolkové republiky Německo a aspiruje na závaznou zákonnou modelovou předlohu Evropské Unie.
  publikováno: 4. února 2007
 • Omezené reakce

  Autor Michael Meacher byl v letech 1997 až 2003 britským ministrem životního prostředí.
  publikováno: 4. února 2007
 • Elektrárna bez emisí CO2 – nereálný pokus nabarvit uhlí na zeleno

  Autorka je klimatickou expertkou mezinárodní organizace Greenpeace. Podílela se na konečné zprávě z roku 2005 pro IPCC (International Panel on Climatic Changes), týkající se technologie CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage). gabriela.goerne@greenpeace.de
  publikováno: 13. února 2007
 • Pohádka o atomovém proudu bez emisí oxidu uhličitého

  Ulf Bossel je předsedou evropského fóra pro palivové články.
  publikováno: 22. dubna 2007
 • Klimatické změny a role vody

  Wilhelm Ripl, Hartmut Grebe, Ulrich JochimsenSkleníkový jev, zapříčiněný lidmi vypouštěnými plyny, které ovlivňují klima, vzniká v zásadě tím, že se v atmosféře zadržuje příliš mnoho tepla – ať jej již přináší dopadající sluneční záření, či ať se jedná o uměle produkované teplo vznikající spalováním paliv nebo – a to se často přehlíží – rovněž provozem atomových elektráren. Kde a jak skleníkový jev katastrofálně působí, ale závisí na cirkulaci vzduchu a vody. Rovněž tyto systémy ale člověk může jak negativně, tak i pozitivně ovlivňovat. Pakliže tuto zdaleka přehlíženou spojitost přijmeme, tak se v žádném případě nejedná o náhodou, kde se odehrávají přírodní katastrofy, zapříčiněné člověkem. Pak také rozpoznáme, co je ještě třeba udělat, abychom odvrátili nebo aspoň zmírnili jejich účinky.
  publikováno: 23. května 2007
 • 50 let EURATOMU – 50 let ochrany klimatu?

  Smlouva EURATOM je politickou absurditou. Ačkoliv většina veřejného mínění v celé Evropě je proti výstavbě dalších elektráren a některé členské státy se rozhodly nevyužívat atomovou energii další se rozhodly její užívání ukončit, je dále všech 27 států EU členy uskupení, jehož cílem je „rychlá výstavba a rozvoj jaderného průmyslu“. Zdá se , že po půl století působnosti této smlouvy mnoho politiků i občanů EU na tuto smlouvu zapomnělo – nezapomněl na ni ale jaderný průmysl a výzkum. S odkazem na údajný přínos atomové energie k ochraně klimatu by měly být dále zajištěny všechny subvence a privilegia.
  publikováno: 18. června 2007
 • Atomová energie ztrácí celosvětově na významu

  Frakce zelených v EP přeložila novou studii, podle níž není ani stopy po renesanci jaderné energetiky.
  publikováno: 29. listopadu 2007
1 2 3 4 5 6 7 8
© eurosolar.cz 2022