Navigace

Časopis

 • České sluneční ceny 2008

  Dne 12.11. 2008 udělila při příležitosti rozvojového semináře v Parlamentu ČR národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR české sluneční ceny.
  publikováno: 20. listopadu 2008
 • Financování udržitelného rozvoje je zásadním úkolem politiky

  Již týdny panuje v médiích světová finanční krize. Strhává světovou ekonomii do propasti. Příčiny finanční krize jsou velmi mnohovrstvé, nicméně dvě příčiny krystalizují jak důležité – neodpovědné poskytování a půjčování úvěrů bez dostatečných jistot (tzv. líné úvěry) a ještě hůře, miliardové obchody s finančními deriváty, jejichž skutečným obsahem jsou právě tyto líné úvěry.
  publikováno: 25. února 2009
 • Stanovisko k energetické koncepci České republiky vytvořené Nezávislou odbornou komisí

  Stanovisko národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k energetické koncepci České republiky vytvořené Nezávislou odbornou komisí Česká republika je obnovitelná!
  publikováno: 24. listopadu 2008
 • Energetická země Hessensko:
  100% obnovitelné energie na trhu s elektřinou do roku 2025

  Studie EUROSOLARU
  publikováno: 10. října 2008
 • Obnovitelné a klimatické krátké zprávy za rok 2008

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si je můžete prohlédnout souborně, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna do prosince 2008.
  publikováno: 25. února 2009
 • Obnovitelné a ekologické zprávy za rok 2010

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si je můžete prohlédnout souborně, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna do prosince 2010.
  publikováno: 13. února 2011
 • Biopaliva versus potraviny?

  Celosvětově stoupající ceny potravin jsou mnohými vysvětlovány vlivem rostoucího pěstování plodin pro výrobu biopaliv. Toto vysvětlení je pravdivé pouze z malé části. Předně: dnešní ceny potravin nedosáhly výše, jakou měly v 70. letech a v té době se žádné rostliny či plodiny pro výrobu biopaliv nepěstovaly. Po nedávném maximu cen potravinářských výrobků se třeba mléčné výrobky zvolna dostávají na původní cenovou úroveň a máslo stojí v Evropě to, co v minulém létě. Nicméně v posledních třech letech stoupla cena obilí o 180% a Světová banka i v letošním roce předpokládá další drastický nárůst.
  publikováno: 8. května 2009
 • Od bioenergeticky zásobované vesnice k regionu

  Projekt bioenergetické vesnice „Jühnde“ prokázal, že obec lze zásobovat teplem a elektřinou výhradně z energie biomasy. V případě této obce se generovaný proud dodává do sítě a podle potřeby zase odebírá. Odebrané množství ale nepřekračuje množství, jež bylo do sítě dodáno, a nutně nikoliv ani ve chvílích špičkového odběru. Dodatečné zásobování etanolem a biodieselem z biomasy není možné, protože k tomuto účelu nejsou k dispozici potřebné zemědělské plochy. Úplná energetická autonomie venkovského regionu je přesto možná pomocí regionálně dostupných energetických zdrojů.
  publikováno: 1. dubna 2009
 • Ropná studie Energy Watch Group

  V nedávné době (XI/2008) se v souvislosti se ekonomickou krizí vyrojily v tisku různé názory, že zásoby fosilních paliv jsou značné, a že není potřeba se nijak obávat poklesu jejich těžby. Taková skutečnost je však mimořádně nepravděpodobná, i když realitou je veliký pokles ceny ropy od léta 2008. Nejpravděpodobnějí vysvětlení spočívá především v poklesu spotřeby ropy hospodářskou recesí a velikým objemem burzovních spekulací počítajících s nárůstem ceny.
  publikováno: 17. prosince 2009
 • IRES - Mezinárodní konference o akumulaci energie

  Ve dnech 24. - 25.11.2009 proběhla v Berlíně za účasti 450 odborníků a businessmanů 4. mezinárodní konference o skladování energie - IRES, kterou pořádala evropská platforma EUROSOLAR za široké podpory í dalších soukromých i vládních subjektů.
  publikováno: 6. ledna 2010
 • Světové klima nezávisí na jednotlivých vládách ani na světových organizacích, ale musí se stát vlastní záležitostí každé země.

  Postoj prezidenta EUROSOLARU Dr. Hermanna Scheera k závěrům světové konference o klimatu v Kodani , 21. prosince 2009
  publikováno: 6. ledna 2010
 • Česká republika brzdí rozvoj obnovitelné energetiky

  Dne 10. února oznámil provozovatel české energetické soustavy ČEPS, že považuje za neúnosné další připojování obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou. Tímto krokem zbrzdil další pozitivní vývoj obnovitelné energetiky v ČR. A to i přesto, že v ČR byl koncem roku 2008 podíl výroby obnovitelně vyrobené elektřiny 5,2% , zatímco ve stejné době v SRN byl podíl téměř 15%, ale německá strana neuplatnila legislativní brzdu k další výstavbě obnovitelných zdrojů. V podílu české produkce obnovitelného proudu je přitom relativně mnohem větší část méně fluktuujících a regulovatelných zdrojů (velkých vodních elektráren) než v síti německé.
  publikováno: 18. února 2010
 • Jens Christoph Pieper: Časovaná bomba v tufu

  Proč musel prezident Obama zastavit projekt konečného úložiště jaderného dopadu v Jucca Mountains
  publikováno: 8. května 2010
 • Nejzajímavější energetické, ekologické a klimtické zprávy za rok 2009 - 1. část

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si můžete prohlédnout souborně jejich první část, tak jak byly po sobě uveřejňovány od ledna 2009.
  publikováno: 8. května 2010
 • Nejzajímavější energetické, ekologické a klimtické zprávy za rok 2009 - 2. část

  Na našich stránkách jsme v rubrice krátké zprávy publikovali desítky informací s internetovými odkazy z oblasti výzkumu i praxe fotovoltaiky, větrné energie a dalších obnovitelných technologií a obecné ekologie. Zde si můžete prohlédnout souborně jejich druhou část, tak jak byly po sobě uveřejňovány do prosince 2009.
  publikováno: 8. května 2010
 • Memorandum 1/2010 ze dne 15. 2. 2010

  Dne 10. února oznámil provozovatel české energetické soustavy ČEPS, že považuje za technicky neúnosné další připojování obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou . Tímto krokem zbrzdil další pozitivní vývoj obnovitelné energetiky v ČR.
  publikováno: 15. února 2010
 • Krátké zprávy z časopisu SOLARZEITALTER 3/2010

  Následující zprávy ze světa jsou převzaty z časopisu SOLARZEITALTER č.3 ročník 2010
  publikováno: 29. října 2010
 • Protiatomová demonstrace v Berlíně

  Berlínská demonstrace měla za cíl ukázat postoj veřejnosti k plánovanému prodloužení provozu jaderných elektráren.
  publikováno: 21. září 2010
 • Česká obnovitelná energetika - do pekla a zpět?

  Na základě několika směrnic Evropské komise přijala Česká republika také zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To se stalo koncem roku 2005 a pro ty, kteří chápou význam ekologicky příznivějších, decentrálních obnovitelných zdrojů to byla pozitivní událost. Smyslem tohoto zákona je podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Od té doby se ale tento zákon a jeho příznivé dopady v naší zemi jenom demontují.
  publikováno: 3. října 2010
 • Dopis evropského sdružení EUROSOLARU předsedovi vlády a poslancům

  Dne 3.11. 2010 byl předsedovi vlády a všem poslancům sněmovny rozeslán dopis, který 1.11. při příležitosti vzpomínkové slavnosti na zesnulého Hermanna Scheera v Berlíně signovali členové mezinárodního předsednictva EUROSOLAR.
  publikováno: 4. listopadu 2010
1 2 3 4 5 6 7
© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město