Navigace

Časopis

 • Mocenský boj o energetický mix - Neotištěný článek od redaktorů „Spieglu“ z října 2003

  Poté, co 29. března 2003 uveřejnil německý časopis „Spiegel“ hlavní článek „Klam okolo větrné energie“ došlo také v redakci Spiegelu k turbulenci, o nichž rovněž referoval denní tisk. Redaktor Spiegelu Harald Schumann, který se v 90. letech proslavil bestsellerem „Globalisierungsfalle“ - (Past globalizace) požádal po 18 letech příslušnosti k redakci o své propuštění. Schumann napsal se svým redakčním kolegou Gerdem Rosenkranzem dlouhý příspěvek do časopisu, jehož otištění ale šéfredaktor Aust odmítl, protože článek nebyl negativní k větrné energii. Jakmile se spojitost mezi článkem z 29.3. a propuštěním Schumanna dostala na veřejnost pokusil se šéfredaktor Aust veřejně ospravedlnit někdejší neotištění článku od Schumanna a Rosenkranze pochybnostmi o novinářské kvalitě článku. Poté se Schumann rozhodl předejít profesnímu poškození tím, že do té doby neuveřejněný článek publikoval 5. dubna v internetových novinách. Tento článek uveřejňujeme, abychom ozřejmili rozdíl mezi otištěným článkem o obnovitelných zdrojích, který byl šéfredaktorem tolerován.
  publikováno: 27. února 2005
 • Třetí čtení zákona OZE únor 2005

  publikováno: 4. března 2005
 • Zákon o upřednostnění zdrojů obnovitelné energie (Německá verze)

  Pro srovnání v probíhající legislativní debatě o Zákonu o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zde) přinášíme překlad německého zákona EEG.
  publikováno: 25. března 2005
 • Návrh zákona OZE schválený Poslaneckou sněmovnou

  publikováno: 25. března 2005
 • Komentář a pozměňovací návrhy k předloze Zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů senátní

  Tyto připomínky a návrhy předáváme senátorům, kteří je budou moci zapracovat do svých pozměňovacích návrhů při schvalování tohoto zákona v Senátu Parlamentu ČR
  publikováno: 25. března 2005
 • Další odstavená jaderná elektrárna

  publikováno: 3. května 2005
 • Máme co dohánět: 62 % občanů spolkové republiky požaduje důraznější výstavbu obnovitelných energií

  Podle výzkumu, který zadalo Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti (MBU) chce 62% německých občanů větší pdporu obnovitelných energií, 25% považuje současný stav za uspokojivý a pouze 4% požadují snížení, či dokonce zrušení jakýchkoliv podpor.
  publikováno: 18. května 2005
 • Dopis premiérovi České republiky k právě přijatému zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů

  Dopis signovali:Dr. Preben Maegaard, president WWEA - Světová asociace pro větrnou energii www.wwindea.orgDr. Dörte Fouquet, ředitel EREF - Evropská společnost pro obnovitelné zdroje www.eref-europe.orgMechtild Rothe, poslankyně Evropského parlamentu, presidentka EUFORES - Evropského fóra pro obnovitelné zdroje energie www.eufores.orgDr. Hermann Scheer, poslanec Bundestagu, president EUROSOLARu - Evropské společnosti pro sluneční enerii www.eurosolar.orgMilan Smrž, předseda EUROSOLAR.CZ - české pobočky Eurosolaru www.eurosolar.czDr. Neela Winkelmann, ředitelka sdružení Nová EnergieKe stažení ve formátu pdf: anglická verze česká verze
  publikováno: 24. května 2005
 • Reakce na článek René Hladíka "Větrná energie s otazníky" ve Vesmíru č.7/ 2005

  autor je viceprezidentem evropského sdružení pro obnovitelnou energii Eurosolar a předsedou českého Eurosolaru
  publikováno: 27. září 2005
 • Politika „slunečního města“ - Vyhlášky pro sluneční komunální výstavbu

  Dr. Holger Rogall, profesor životního prostředí na FH Berlín, H.Rogall@t-online.deFabio Longo, městský zastupitel ve Vellmaru, Fabio.longo@web.de
  publikováno: 5. října 2005
 • Syndrom Kyóta a mizérie energetické a environmentální ekonomie

  Z nově vyšlé knihy Hermanna Scheera "Energetická autonomie. Průlom k obnovitelným energiím".
  publikováno: 10. listopadu 2005
 • Odborná knihovna EUROSOLARU

  Sdružení EUROSOLAR rozhodlo investovat část prostředků z konta „Suneční halíř“ do moderní literatury o obnovitelné energii, především s akcentem na sluneční architekturu a sluneční stavitelství. Knihovna bude prozatím umístěna na adrese sdružení EUROSOLAR a po telefonické či mailové domluvě bude možné si knihy vypůjčit proti vratné záloze. Na webu budou umístěny podrobnější anotace půjčovaných publikací.Kontak na knihovnu: info@eurosolar.cz tel./fax 222 314 564
  publikováno: 20. listopadu 2005
 • Elektřina a voda pro Masuku
  závěrečná zpráva projektu

  Masuku je strom dosahující výšky až 8 metrů a jeho veliké světle zelené listy rostou ve vrcholových přeslenech, tvoříce tak tvar kalichů. Podle tohoto stromu, hojně rostoucího v buši, se nazývá misie, kterou spravuje UCZ (United Church of Zambia). Misie pozůstává ze základní, střední školy a kliniky. Nalézá se na konci prašné cesty asi 76 km jižně od distriktního města Choma v jižní provincii Zambie.Dvě české neziskové organizace Ekumenická akademie Praha a česká sekce Evropského sdružení Eurosolar podaly na jaře 2005 návrh projektu a získaly od vlád ČR a Kanady prostředky pro realizaci záměru rozvojové pomoci.
  publikováno: 30. prosince 2005
 • Obnovitelné zdroje – šance a výzva

  Mezinárodní seminář - Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 4, 118 01 Praha 131. ledna – 1. února 2006Pořádá: Senát Parlamentu České republiky, Nová energie o.s., Eurosolar.cz o.s.
  publikováno: 27. ledna 2006
 • Jednotná fronta atomových milců

  Reakce na článek Daneše Burketa z Hospodářských novin z 23.2.2006.
  publikováno: 23. března 2006
 • Příčinou výpadku proudu v Evropě nebyly větrné elektrárny

  Důvody výpadků proudu v západní evropě v noci ze 4. na 5. listopadu 2006, nejsou ty, které prezentovala i česká média. Opět je vše trochu jinak... Pokolikáté již?
  publikováno: 8. listopadu 2006
 • V Berlíně uděleny evropské sluneční ceny za rok 2006

  Dne 7.12.2006 byly uděleny v Berlíně evropské sluneční ceny, udělované každoročně evropskou organizací EUROSOLAR. Ceny jsou udělovány za nejlepší obnovitelně energetické projekty již od roku 1994.
  publikováno: 11. prosince 2006
 • Mračna nad Temelínem

  Chystá se mezinárodní žaloba...
  publikováno: 17. prosince 2006
 • Mýtus atomové energie. Rozcestník.

  (sborník textů), vyd. Heinrich Boell Stiftung, Berlín, 2006, 379 stran6 EUR, ISBN 3-927760-51-XRECENZE
  publikováno: 21. ledna 2007
 • Energické deformace místo energetických informací

  Autor je předsedou národní sekce sdružení Eurosolar.cz a viceprezidentem evropského sdružení.Těchto několik tezí je reakcí na rozhovor s panem Vladimírem Tošovským ředitelem státní společnosti ČEPS o názvu „ Zelená elektřina nás přijde draho“ v Hospodářských novinách dne 18.1. 2007. Lze se domnívat, že cílem zmíněného článku je především podpora záměru společnosti United Energy z finanční skupiny JT vystavět v Komořanech novou uhelnou elektrárnu. Tento záměr byl stručně představen na téže stránce pod zmíněným článkem.
  publikováno: 22. ledna 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9
© eurosolar.cz 2023