Navigace

Časopis

 • Jak předejít rozvratu

  publikováno: 12. října 2018
 • Perspektiva jaderné a obnovitelné energetiky

  publikováno: 29. března 2018
 • Zemní plyn je část klimatického problému a nikoliv řešení

  publikováno: 2. března 2018
 • Křest knihy: Energie v přírodě a v nás

  publikováno: 16. února 2018
 • Výhledy světové energetiky

  V české společnosti a to jak u její odborné části, tak i u veřejnosti ale i u politiků panuje veliká skepse k obnovitelným zdrojům energie. Důvodů je několik, předně rychlý rozvoje všech technologií přináší nové vynálezy, výzkumy či nové konstrukce a materiály a přináší stálý pokles ceny jednotky generovaného proudu.Tyto pohledy jsou v ostrém kontrastu s míněním našich sousedů ve vyspělých západoevropských zemích a stávají se brzdou pozitivního vývoje i s budoucností lidské civilizace na této zemi.
  publikováno: 12. prosince 2017
 • Nová studie: 100% obnovitelná elektřina po celém světě je proveditelná a nákladově efektivnější než stávající systém

  Celosvětový přechod na 100% obnovitelnou elektřinu není dlouhodobou vizí, ale je to hmatatelná realita, jak ukazuje nová průkopnická studie finské Technologické Univerzity Lappeenranta (LUT) a Energy Watch Group (EWG). Studie byla představena 8. listopadu 2017 během akce Global Renewable Energy Solution Showcase (GRESS) u příležitosti konference OSN o změně klimatu COP23 v Bonnu/SRN.
  publikováno: 17. listopadu 2017
 • Právě nyní je doba pro rychlý a úplný přechod na obnovitelnou energii

  Rezoluce shromáždění delegátů mezinárodního jednání představenstva EUROSOLAR e.V. 2017 v Bonnu
  publikováno: 12. září 2017
 • Švýcarské jaderné elektrárny na cestě do konkursu

  Ve Švýcarsku se nedávno konalo referendum o dalším osudu jaderných elektráren. V něm zvítězil nevelkou většinou názor, že elektrárny mají ve výrobě elektřiny pokračovat. Podle Rudolfa Rechsteinera se to však nevyplatí.
  publikováno: 31. ledna 2017
 • Evropská charta sluneční energie v architektuře a urbanistice

  Tato charta byla schválena na 4. evropské konferenci „Sluneční energie v architektuře a plánování měst“a je dnes již tradičním textem nového pojetí architektury a urbanismu.
  publikováno: 18. prosince 2017
 • Gabriela von Goerne: Elektrárna bez emisí CO2 – nereálný pokus nabarvit uhlí na zeleno

  Autorka je klimatickou expertkou mezinárodní organizace Greenpeace. Podílela se na konečné zprávě z roku 2005 pro IPCC (International Panel on Climatic Changes), týkající se technologie CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage). gabriela.goerne@greenpeace.de
  publikováno: 15. října 2017
 • Jaderná havárie ve Fukušimě je pro Japonsko stále dražší

  Tokio – Japonsko nyní odhaduje zdvojnásobení přímých nákladů vzniklých ve spojitosti s reaktorovou havárií ve Fukušimě na 22 bilionů jenů, tedy 180 miliard euro. Především v jedné oblasti byly náklady doposud zcela podceněny.
  publikováno: 19. prosince 2016
 • Korektní česko- rakouské vztahy s nekorektním překladem

  publikováno: 22. října 2016
 • Padesátkrát více než Černobyl

  Současná nekontrolovaná a neřízená migrace, tak i provoz jaderných zařízení vedou k narušení základní demografické charakteristiky - poměru pohlaví - snižují počet narozených dívek.Tím představují výrazný faktor nestability.
  publikováno: 7. března 2016
 • Evropské sluneční ceny uděleny v historickém srdci Prahy

  TISKOVÁ ZPRÁVA (od 23.11, 16:00) Místo a datum: Praha, 23. listopadu 2015 Partneři: Tobias Jaletzky / Milan Smrž
  publikováno: 25. listopadu 2015
 • Evropské sluneční ceny 2015 v Senátu PČR.

  Udílení Evropské sluneční ceny 2015 v Senátu PČR. Kapacita sálu je již bohužel zaplněna.
  publikováno: 9. listopadu 2015
 • Česká republika je obnovitelná

  V minulém týdnu byla významným ústavním činitelům, předsedovi a místopředsedům/kyni PČR, stejně jako předsedům a předsedkyni a místopředsedům významných parlamentních výborům rozeslána následující kompilační zpráva, která popisuje poslední ekonomický vývoj obnovitelných zdrojů energie ve srovnání se zdroji jadernými. Celkem bylo odesláno a na 50 adres. Po deseti dnech přišly tři odpovědi.
  publikováno: 29. března 2015
 • Nezbytně potřebujeme novou progresivní energetickou politiku

  Miloš Zeman prohlásil, že český stát nebude podporovat obnovitelné zdroje energie. Jak si skutečně stojí? Pravidelně se na ně například svádí zvyšování ceny elektřiny. Majoritní část zvýšení ceny elektřiny ovšem na jejich vrub nepadá.
  publikováno: 9. května 2014
 • Osudová závislost na ruském plynu?

  Dění na Ukrajině vede k úvahám o snižování energetické závislosti na Rusku. Může řešení přinést břidlicový plyn? V této souvislosti se málo hovoří o obnovitelné energetice a výrobě syntetického metanu z obnovitelných zdrojů.
  publikováno: 9. dubna 2014
 • Dopis prezidentu republiky

  Dne 20.3. 2013 byl prezidentu republiky Miloši Zemanovi odeslán dopis se stanoviskem národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.
  publikováno: 20. března 2013
 • Evropské sluneční ceny za rok 2012

  Evropská platforma pro obnovitelnou energii EUROSOLAR uděluje každoročně několik národních a Evrop ceny z oblasti obnovitelné energie. Pro srovnání evropského rozvoje obnovitelné energetiky přinášíme přehled loňských cen, udělených v prosinci 2012 v Berlíně projektům a iniciativám z Chorvatska, Švýcarska, Španělska, Itálie, Německa, Maďarska a Rakouska.
  publikováno: 25. ledna 2013
1 2 3 4 5 6 7
© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město