Navigace

Časopis

  • Švýcarské jaderné elektrárny na cestě do konkursu

    Ve Švýcarsku se nedávno konalo referendum o dalším osudu jaderných elektráren. V něm zvítězil nevelkou většinou názor, že elektrárny mají ve výrobě elektřiny pokračovat. Podle Rudolfa Rechsteinera se to však nevyplatí.
    publikováno: 31. ledna 2017
  • Jaderná havárie ve Fukušimě je pro Japonsko stále dražší

    Tokio – Japonsko nyní odhaduje zdvojnásobení přímých nákladů vzniklých ve spojitosti s reaktorovou havárií ve Fukušimě na 22 bilionů jenů, tedy 180 miliard euro. Především v jedné oblasti byly náklady doposud zcela podceněny.
    publikováno: 19. prosince 2016
  • Korektní česko- rakouské vztahy s nekorektním překladem

    publikováno: 22. října 2016
  • Padesátkrát více než Černobyl

    Současná nekontrolovaná a neřízená migrace, tak i provoz jaderných zařízení vedou k narušení základní demografické charakteristiky - poměru pohlaví - snižují počet narozených dívek.Tím představují výrazný faktor nestability.
    publikováno: 7. března 2016
  • Evropské sluneční ceny uděleny v historickém srdci Prahy

    TISKOVÁ ZPRÁVA (od 23.11, 16:00) Místo a datum: Praha, 23. listopadu 2015 Partneři: Tobias Jaletzky / Milan Smrž
    publikováno: 25. listopadu 2015
  • Evropské sluneční ceny 2015 v Senátu PČR.

    Udílení Evropské sluneční ceny 2015 v Senátu PČR. Kapacita sálu je již bohužel zaplněna.
    publikováno: 9. listopadu 2015
  • Česká republika je obnovitelná

    V minulém týdnu byla významným ústavním činitelům, předsedovi a místopředsedům/kyni PČR, stejně jako předsedům a předsedkyni a místopředsedům významných parlamentních výborům rozeslána následující kompilační zpráva, která popisuje poslední ekonomický vývoj obnovitelných zdrojů energie ve srovnání se zdroji jadernými. Celkem bylo odesláno a na 50 adres. Po deseti dnech přišly tři odpovědi.
    publikováno: 29. března 2015
  • Nezbytně potřebujeme novou progresivní energetickou politiku

    Miloš Zeman prohlásil, že český stát nebude podporovat obnovitelné zdroje energie. Jak si skutečně stojí? Pravidelně se na ně například svádí zvyšování ceny elektřiny. Majoritní část zvýšení ceny elektřiny ovšem na jejich vrub nepadá.
    publikováno: 9. května 2014
  • Osudová závislost na ruském plynu?

    Dění na Ukrajině vede k úvahám o snižování energetické závislosti na Rusku. Může řešení přinést břidlicový plyn? V této souvislosti se málo hovoří o obnovitelné energetice a výrobě syntetického metanu z obnovitelných zdrojů.
    publikováno: 9. dubna 2014
  • Dopis prezidentu republiky

    Dne 20.3. 2013 byl prezidentu republiky Miloši Zemanovi odeslán dopis se stanoviskem národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR k prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.
    publikováno: 20. března 2013
  • Evropské sluneční ceny za rok 2012

    Evropská platforma pro obnovitelnou energii EUROSOLAR uděluje každoročně několik národních a Evrop ceny z oblasti obnovitelné energie. Pro srovnání evropského rozvoje obnovitelné energetiky přinášíme přehled loňských cen, udělených v prosinci 2012 v Berlíně projektům a iniciativám z Chorvatska, Švýcarska, Španělska, Itálie, Německa, Maďarska a Rakouska.
    publikováno: 25. ledna 2013
  • Česká sluneční cena za rok 2012

    Národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR udělila za rok 2012 jedinou sluneční cenu, a to za úspěšně realizovaný a provozovaný projekt energeticky nezávislé obce Kněžice a založení klimatického mikroregionu Podlesí.
    publikováno: 20. prosince 2012
  • Pracovní program skupiny EUROSOLARU v Bundestagu

    publikováno: 28. září 2000
  • Obnovitelné energie v roce 2000

    publikováno: 28. září 2000
  • Fotovoltaika v Japonsku a nová energetická strategie pro 21 století.

    Department of Photonics, Faculty of Science and Engineering Ritsumeikan-University, Noji, Kusatsu City, Shiga 525-8577 Japan
    publikováno: 28. září 2000
  • Koncept solárního energetického zásobování pro Evropu

    Autor je vedoucím oddělení systémové analýzy Wuppertalského institutu pro klima, životní prostředí a energii, člen komice Enquete Bundestagu a viceprezident EUROSOLARU
    publikováno: 28. září 2000
  • Rozlišovat mezi subvencí a úpravou tržních pravidel pro obnovitelné energie

    Prohlášení evropského Eurosolaru
    publikováno: 28. září 2000
  • "Liberalizovaný" trh s proudem - gigantický podvod

    Hovoří se o 10.000 MW nadbytečné kapacity výroby elektrické energie, která stojí zastavěnou plochu, materiál, práci a kapitál - objem, který je pro jiné aktivity nenávratně ztracen. Kapitáloví vlastníci by chtěli tento propad převést na třetí: na bezelstné spotřebitele, bezbranné plátce daní, na kapitálově slabé konkurenty a pochopitelně na němou přírodu...
    publikováno: 28. září 2000
  • Vyhodnocení úspěšnosti tržních podpůrných programů

    Porovnání podpůrných programů pro fotovoltaiku v USA, Japonsku, Německu, Francii a Itálii (1976 až 1998).Zpracováno - Cythelia, Savoie Technolac BP 319, 73 375 Le Bourget du Lac Cedex, Francear.cythelia@wanadoo.fr
    publikováno: 28. září 2000
  • Po poslední kapce ropy - Obhajoba evropské revoluce

    publikováno: 28. září 2004
1 2 3 4 5 6 7
© eurosolar.cz 2017