Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Atomová energie ztrácí celosvětově na významu

Aktualizované vydání World Nuclear Industry Status Report 2007 předkládá zprávu o stavu jaderné energetiky, kterou Zelení v EP předložili poprvé v roce 2004. Podle této studie se v uplynulých pěti letech snížil význam atomové energetické branže a bude se dále snižovat. Podle oficielních statistik bylo k prvnímu listopadu tohoto roku k síti připojeno 439 reaktorů, což je o pět méně než v roce 2002.
Ve srovnání s rokem 1989, kdy v EU pracovalo celkem 177 reaktorů, jich dnes pracuje jen 146. Protože jich bude v příštích letech ještě mnoho odstaveno, je atomová renesance pohádkou, jak se vyjádřila evropská poslankyně Rebecca Harms. Současně běžící rektory jsou v průměru 23 let staré. Všech 117 celosvětově prozatím odstavených reaktorů bylo odpojeno od sítě po průměrné době 22 let. I když se dnešní životnost reaktorů se 40 lety prakticky zdvojnásobila, bude počet běžících reaktorů v budoucích desetiletích dále klesat. Jinak aby se nahradil odstavený výkon, muselo by se do roku 2015 vybudovat 69 nových reaktorů,. Do roku 2025 pak dalších 192, tedy každých 18 dní jeden. S celkovým výkonem 371.000 MW poskytují jaderné elektrárny celosvětově 16% elektřiny. V 21 zemích z 31, které atomovou energii využívají, poklesl podíl atomové energie v energetickém mixu.
S otazníkem pohlíží studie na oficielní statistiku reaktorů ve výstavbě. Z 32 uvedených reaktorů ve výstavbě stojí jedenáct na tomto seznamu již více než 20 let, mezi nimi jaderné zařízení v jihoíránském Bušeheru již od roku 1975. Ani nejnovější evropský tlakovodní reaktor Olkiluoto-3 ve Finsku není žádným vzorem. Již nyní má zpoždění 2 roky a bude minimálně o 1,5 miliardy dražší, než se plánovalo.
© eurosolar.cz 2021