Navigace
Zpět na: Home / Časopis

16 států USA dohodlo do roku 2015 30.000 MW obnovitelných energií

   Ve dnech 23. až 24. června se setkalo v Metropolitním klubu na Manhattanu přes 350 investorů, bankéřů z Wallstreetu, politiků a expertů na obnovitelné energie, aby analyzovali tržní potenciál obnovitelných energií a investiční možnosti. Tak se pokusilo Wall street Renewable Energy Finace Forum, organizované American Council on Renewable Energy (ACORE) a Euromoney Institutional Investor poprvé přinést obnovitelné energie do centra amerického finančního hospodářství.

   Zájem podnikatelů v oblasti obnovitelných energií vyjádřil mezi dalšími Steve Zwolinski, prezident a CEO firmy General Electric Wind Energy a Markus Wood, partner Stoel Rivers LLP. Zwolinski jasně formuloval že v případě obnovitelných energií není otázka "zda", ale mnohem více "kdy"? Do roku 2010 by musely Spojené státy investovat 100 miliard dolarů do obnovitelných energií - podle Zwolinského - aby redukovaly fosilními energiemi indukovanou energetickou bezpečnost stoupající ceny pohonných hmot, nerovnoměrné zásobování energiemi, drahou infrastrukturu a problémy životního prostředí. Markus Wood upozornil ve svém příspěvku na rozdílné pozice zájmů investorů a energetických distribučních podniků, které jsou na straně investorů primárně dány kapitálovým výnosem a na straně elektrických podniků maximem distribuční bezpečnosti. Již dlouho klesají obavy stále většího počtu energetických distributorů, že obnovitelné energie nemohou přispívat k energetické bezpečnosti. Stále větší počet energetických distributorů má zájem produkovat obnovitelné energie sami.

   Nick Gardner, viceprezident Fortis Bank poukázal na nutnost zlepšení rámcových podmínek pro obnovitelné energie, aby mohly banky poskytovat investiční půjčky s nižším rizikem. Ernest & Young zastoupení partnerem Jonathanem Johnsem prohlásil, že vývoj projektu je primárně zajímavý právě v oblasti větrné energie. Lisa Frantzis z Navigang Consulting, Inc. dospěla k velmi diferencovaným závěrům. Většina technologií obnovitelných zdrojů již dosáhla technologické zralosti, ale na podkladě vysokých tržních nákladů není ještě tržní zralost některých technologií (např. krystalických solárních modulů nebo offshore větrné energetiky) v USA příliš vysoká. Naproti tomu jsou malé vodní elektrárny, bioplyn, geotermie a onshore větrná energetika nejenom technologicky, ale i hospodářsky zajímavé. Obecně byla Frantzis přesvědčena, že tržní potenciál obnovitelných energii v následujících 10 letech prudce poroste.

   V centru všech případů, ale stála přece jen větrná energetika. Velcí investoři jako Ed Sledge od Hogan&Hartson LLP, Steven Greenwald od Credit Suise First Boston a David Giodano od Babcok&Brown představili své finanční strategie, investiční portofolia a odhady. Další centrální témata tvořily na prvním americkém finančním fóru pro obnovitelné energie finanční strategie pro redukci oxidu uhličitého, rizikový kapitál ve financování obnovitelných zdrojů, rámcové politické podmínky a financování "zelených domů".

   Jedním z vrcholů byla angažovaná řeč guvernéra Nového Mexika Billa Richardsona. Podtrhl nutnost strategické orientace USA na obnovitelné zdroje pro zajištění národní bezpečnosti, ochranu životního prostředí a tvorbu nových pracovních příležitostí. Přišel do New Yorku, aby "požádal experty z Wallstreetu, podpořit financování, které náš národ potřebuje, aby se obnovitelné energie prosadily ve velkém stylu. Richardson přijel přímo ze shromáždění 16 guvernérů západních spolkových států, kteří se dohodli, že do roku 2015 budou instalovat 30.000 MW obnovitelných energií a do roku 2020 zvýší energetickou účinnost o 20%.

   Americké finanční fórum pro obnovitelné energie ukázalo, že alespoň část finančního sektoru tržní potenciál obnovitelných energií rozpoznala. Je zřejmé, že zájem málokdy přesahuje již vyzkoušené a za současných podmínek konkurenceschopné technologie (především větrnou energii). Obchodní zájem se ještě neodráží v požadavcích po lepších tržních a investičních možnostech pro technologie obnovitelných energií.

   Vedle ambiciózních politických snah vedoucích ke zlepšení rámcových podmínek pro obnovitelné energie se musí angažovanost soukromých investorů ještě zvýšit, aby prosadila také sektory fotovoltaiky, solární termie, biomasy, malé vodní síly a geotermie na nejširším trhu.

   Metropolitní klub byl symbolickým místem setkání pro reorientaci amerického finančního sektoru z investic do fosilně jaderného energetického systému k investicím do decenetrálních energetických zařízení. Před 110 lety bal Metropolitní klub založen úspěšným a vlivným americkým bankéřem J.P.Morganem. Tento muž byl svého času jedním z nejdůležitějších finančníků a obchodních partnerů bratří Rockefellerů, kterým významně pomohl při stavbě gigantického ropného impéria. Nová generace bankéřů, obchodníků, politiků a především konzumentů může nyní ukázat, že "ďáblovy slzy" (jak říká John D.Rockefeller o ropě) silou slunce také finančně vyschnou.

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město